AgTech Norway 2020

Online
21.10.20

Velkommen til det svensk-norske AgTech 2020 – Det digitale jordbruket

Landbruksteknologi er i rivende utvikling. Flust av bedrifter står klare til å skape morgendagens løsninger til glede for bønder og forbrukere. Maten skal produseres sunnere, mer miljøvennlig og klimavennlig. Digitaliseringen av fjøs og jorder er på ingen måte et fremtidsscenario – det skjer her og nå!

Hvis du er interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Norge og Sverige, bør du få med deg AgTech Norway.

AgTech Norway har vært arrangert tre ganger tidligere under navnet LandTek. I år blir den fysiske konferansen erstattet av et webinar. Årets program er minst like spennende som foregående år. Temaet i år er hvordan teknologi kan skape bedre helse for både planter og dyr.

I år samarbeider vi tett med våre naboer i Sverige. Målet er at AgTech Norway skal videreutvikle et allerede godt samarbeid mellom Norge og Sverige, både på forskning og mellom landbruksteknologibedriftene. Vi tror Norge og Sverige har komplementære ferdigheter som gjør at vi sammen står sterkere for å lykkes i et sterkt voksende marked for landbruksteknologi, nasjonalt og globalt.

På AgTech får du muligheten til å få nye og interessante kontakter. Selv om arrangementet nå blir digital, har vi stor tro på at det også i år kan komme nye forskningsprosjekter og bedriftssamarbeid ut av de digitale nettverksmøtene i b2match.

Din deltakelse er gratis.

Arrangørene av AgTech Norway er Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NFEA og Norsk Landbrukssamvirke.

Program (med forbehold om endringer)

 • 13:00-13:25

  Velkommen

  Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk og innovasjon, Norsk Landbrukssamvirke

 • Videohilsen fra landbruksminister Olaug Bollestad og Landsbygdsminister Jennie Nilsson

 • Velkommen og introduksjon av AgTech Norway

  Håkon Haugli, Innovasjon Norge og John-Arne Røttingen, Forskningsrådet

 • 13:25-14:10

  Hovedtalere

 • Fremtidens landbruksteknologi. Hvor står vi? Hvor går vi?

  Jonas Engström, RISE Research Institute of Sweden og Per Frankelius, prosessleder AgTech 2030

 • Breakout Session

  Utgangspunkt for diskusjonen: Hva er flaskehalsene for at nyutviklet landbruksteknologi ikke raskere og i et større omfang blir tatt i bruk av bøndene?

 • 14:10-14:35

  Digitalisering for bedre jord- og plantehelse

 • Fra husdyrgjødsel til gullmøkk – verdien av feltforsøk

  Trond Lund, leder for forretningsutvikling , N2 Applied

 • Den oppkoblede gården

  Mats Tykesson, Adm. Dir. Skandinavia, Kverneland Group

 • Proaktiv DNA-analyse for bærekraftig produksjon av raps

  Ann-Charlotte Wallenhammar, Forskningschef, Hushållningssällskapet

 • 14:35-15:40

  Datafangst og dataplattform for bedre dyrehelse og dyrevelferd

 • Tradisjonsrikt nordisk samarbeid for håndtering og kvalitetssikring av Big data i melkeproduksjonen

  Tone Roalkvam , Spesialrådgiver klima og bærekraft Tine SA

 • Nye teknologier i en moderne svineavl

  Olav Eik-Nes, adm. dir. Norsvin

 • Breakout Session

  Utgangspunkt for diskusjonen: Hva kan fremme/hemme svensk-norsk samarbeid innenfor landbruksteknologi?

 • Presentasjon av satsningsforslaget «På tide med et grønt teknologiskifte i landbruket»

  Åge Klepp, fagsjef næringspolitikk og innovasjon, Norsk Landbrukssamvirke

 • Oppsummering og avrunding av konferansen

  Anicke Brandt-Kjelsen, Forskningsrådet

 • 16:00-17:00

  Digitale nettverksmøter via b2match

  Digitale nettverksmøter fortsetter 22-23. oktober

 • 09:00-15:00

  Digitale nettverksmøter via b2match

 • 09:00-15:00

  Digitale nettverksmøter via b2match.

Praktisk informasjon

Tid

21.10.20

Annet

Delta også på digitale nettverksmøter 21. – 22. og 23. oktober.

Om digitale Nettverksmøter

Torsdag 22. og fredag 23. oktober avholdes de avtalte nettverksmøtene som er booket mellom deltakerne.

Dere kan avtale å bruke b2match sin videoløsning eller andre kanaler som Teams, Skype, Zoom eller liknende. Dette avtales dere i mellom via meldingsfunksjonen i b2match.

Utforsk deltakerprofiler og book digitale nettverksmøter!

Bruk tid til å gjøre deg kjent med andre deltakeres profiler og oppdag potensielle samarbeidspartnere. Book nettverksmøter og besvar eventuelle møteforespørsler som du mottar. Dette gjøres i påmeldingsportalen b2match.

LES MER