Velkommen til det svensk-norske AgTech 2020 – Det digitale jordbruket

Landbruksteknologi er i rivende utvikling. Flust av bedrifter står klare til å skape morgendagens løsninger til glede for bønder og forbrukere. Maten skal produseres sunnere, mer miljøvennlig og klimavennlig. Digitaliseringen av fjøs og jorder er på ingen måte et fremtidsscenario – det skjer her og nå!

Hvis du er interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Norge og Sverige, bør du få med deg AgTech Norway.

AgTech Norway har vært arrangert tre ganger tidligere under navnet LandTek. I år blir den fysiske konferansen erstattet av et webinar. Årets program er minst like spennende som foregående år. Temaet i år er hvordan teknologi kan skape bedre helse for både planter og dyr.

I år samarbeider vi tett med våre naboer i Sverige. Målet er at AgTech Norway skal videreutvikle et allerede godt samarbeid mellom Norge og Sverige, både på forskning og mellom landbruksteknologibedriftene. Vi tror Norge og Sverige har komplementære ferdigheter som gjør at vi sammen står sterkere for å lykkes i et sterkt voksende marked for landbruksteknologi, nasjonalt og globalt.

På AgTech får du muligheten til å få nye og interessante kontakter. Selv om arrangementet nå blir digital, har vi stor tro på at det også i år kan komme nye forskningsprosjekter og bedriftssamarbeid ut av de digitale nettverksmøtene i b2match.

Din deltakelse er gratis.

Arrangørene av AgTech Norway er Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NFEA og Norsk Landbrukssamvirke.

Program (med forbehold om endringer)

 • 12:55

  Velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA

 • 13:00

  Introduksjon

  Anicke Brandt-Kjelsen, Forskningsrådet

 • 13:05

  Videohilsen fra landbruksminister Olaug Bollestad og svensk minister TBA

 • 13:15

  Velkommen og introduksjon av AgTech Norway

  Håkon Haugli, Innovasjon Norge og John-Arne Røttingen, Forskningsrådet

 • 13:25

  Fremtidens landbruksteknologi Hvor står vi? Hvor går vi?

  Jonas Engström, RISE Research Institute of Sweden og Per Frankelius, prosessleder AgTech 2030

 • 13:45

  Introduksjon Jordhelse/Plantehelse

  Anicke Brandt-Kjelsen, Forskningsrådet

 • 13:50

  Nordiske feltforsøk – en suksess

  Helen Kvande Due, Forretningsutvikler, N2 Applied

 • 14:00

  Fra avfall til avanse; hvordan skape verdi av kumøkk?

  Helen Kvande Due, Forretningsutvikler, N2 Applied

 • 14:07

  TBA

  Kverneland

 • 14:14

  TBA

  TBA

 • 14:22

  Spørsmålsrunde

 • 14:45

  Pause

 • 15:00

  Introduksjon Datafangst/dataplattform

  Anicke Brandt-Kjelsen, Forskningsrådet

 • 15:05

  Tradisjonsrikt nordisk samarbeid for håndtering og kvalitetssikring av Big data i melkeproduksjonen

  Tone Roalkvam , Spesialrådgiver klima og bærekraft Tine SA

 • 15:15

  Nye teknologier i en moderne svineavl

  Olav Eik-Nes, adm. dir. Norsvin

 • 15:25

  Spørsmålsrunde

 • 15:35

  Presentasjon av satsningsforslaget «På tide med et grønt teknologiskifte i landbruket»

  Ola Hedstein, Norsk Landbrukssamvirke

 • 15:42

  Oppsummering og avrunding av konferansen

  Anicke Brandt-Kjelsen, Forskningsrådet

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

21.10.20

Annet

Delta også på digitale nettverksmøter 21. – 22. og 23. oktober. LES MER