Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2021

Oslo
19.10.21 - 20.10.21

Hold av datoene, mer informasjon kommer!

Call For Presentation er nå ute, her er utdrag fra denne:

Send oss gjerne et forslag til foredrag. Vi ønsker et sammendrag på maks. en halv A4-side, med tittel, firma, navn, telefon, og e-post senest 21. mai, så blir det vurdert av programkomiteen. Sammendraget sendes som e-post til tonje.olsen@nfea.no

Forbrukerne forventer stadig større utvalg og spise mer klimavennlig mat. I produksjonen arbeides det aktivt for å øke kvalitet, redusere forbruk og optimalisere prosesser for å møte standarden til fremtidens fabrikk og forbrukernes krav i markedet. Med økt tilgang til data, forventes økt transparens og bedre beslutningsverktøy i hverdagen. Hva innebærer det når vedlikehold skal optimaliseres og overforbruk reduseres? Hvordan kontrollere og utnytte råmaterialvariasjon på best mulig måte? Hvilke erfaringer og tilnærminger med OT/IT driftsnett og vedlikeholds- nett har bransjen?  Vi ønsker gjerne å høre mer om konseptene og hvordan dere jobber med dette!

Vi oppfordrer bransjen til å komme med innlegg som belyser use-case, prosjekter og/eller erfaringer innen temaer nevnt nedenfor. Løsninger og konsepter med eksempler på verdien de tilfører og behovet de møter. I tillegg ønsker vi også å høre om produsentenes forventninger i en krevende tid, samt satsninger og fokus mot videre digitalisering og mål om bærekraftig produksjon og produkter.

Det er ønskelig med abstrakt på følgende temaer:

 • Kollaborative roboter 
 • Vision Inspection
 • Factory sensing 
 • Nettverk og sikkerhet
 • MES/MOM
 • Konsepter for å benytte ny data eller data på en ny måte
 • Energiovervåkning

Program (med forbehold om endringer)

 • Program kommer!

 • Program kommer!

Praktisk informasjon

Tid

19.10.21 - 20.10.21

Utstillere

Programkomité

 • Janne Nilsen | Siemens AS (komiteleder)
 • Dag Petter Berg | Norgesmøllene AS
 • Ola Branås | TINE SA
 • Anders Bryhni | SINTEF Digital
 • Ståle Faugstad | Orkla Foods Norge AS
 • Leonard Mørk | Hennig-Olsen Is AS
 • Finn Stangnæss | Goodtech AS
 • Ingvild R. Sveen | Hoff SA
 • Karin Sundsvik | NFEA
 • Tonje Olsen | NFEA

Annet

NB! Vi fakturerer deltakeravgiften ETTER at konferansen er gjennomført, så om du er påmeldt og konferansen blir avlyst pga Covid-19 vil du heller ikke motta faktura.