Automatisering i havbruk 2019

Hitra
12.06.19 - 13.06.19

Program og påmelding kommer. Hold av dagene!

Programmet vil inneholde følgende hovedtema:

-Strategi og rammebetingelser
-Erfaringer fra bransjen
-Miljø og Sirkulærøkonomi
-Fremtidens havbruk: krav og teknologi

Praktisk informasjon

Tid

12.06.19 - 13.06.19

Bedriftsbesøk

Vi besøker Lerøys nye fabrikk på Jøsnøya.