Automatisering i Havbruksindustrien 2021

Hitra
08.09.21 - 09.09.21

En årlig teknologikonferanse med fokus på utviklingen i havbruksnæringen

Automatisering i Havbruksindustrien er NFEAs årlige havbrukskonferanse. Nytt av året er at denne konferansen arrangeres i september og ikke juni som tidligere år. Men, vi møtes som vanlig på Hitra – i hjertet av norsk havbruksnæring.

Norge er et av verdens største havbruksnasjoner og visjonen er bli verdensledende på produksjon av laks. Næringen har i flere år hatt utfordringer med lakselus og rømning, noe som begrenser veksten i tradisjonell oppdrett. Kun 2-3% av all mat kommer fra havet. Samtidig vet vi at 70% av jordas overflate er hav. Det sier seg selv at mye av matproduksjonen framover må komme fra akvakultur og havet.

Havet er stort, og havet byr på utallige mengder av arter som ikke er utnyttet. Vi trenger å bruke hele verdikjeden i havet for å ivareta en bærekraftig matproduksjon. Automatisering i Havbruksindustrien vil vise at mulighetene til vekst er mange. Bruk av teknologi er en av løsningene til å gjøre det på en effektiv og bærekraftig måte. Teknologi vil komme til nytte både for å sikre og dokumentere at god fiskehelse og et godt miljø blir ivaretatt, i tillegg ser vi at nye måter å drive oppdrett på også bidrar i samme retning – dette er noen av temaene som blir belyst på årets konferanse.

I tillegg til mange spennende innlegg er det også mulig å enten få med seg en båttur til SalMar sin havmerd eller en ribbtur til Lerøy Midt sin lokalitet på Storskogøya. NB! bedriftsbesøkene finner kun sted forutsatt endret Covid-19 situasjon, og værforbehold.    NB! Turen til havmerden er nå fullbooket!

Her finner du våre øvrige konferanser og kurs

Program (med forbehold om endringer)

Last ned program (PDF)
 • 08:10

  Hurtigbåt fra Trondheim til Hitra

 • 09:50

  Ankomst Sandstad, Hitra Rutebuss fra Sandstad til Hjorten Hotell

 • 10:20

  Registrering og kaffe

  Hitrahallen

 • 10:50

  Velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA

 • 11:00

  Åpningsinnlegg

  Ingjerd Astad, kommunedirektør, Hitra kommune

 • 11:15

  Åpningsinnlegg

  Dag Sletmo, DNB Seafood

 • 11:45

  Åpningsinnlegg

  Sven Amund Fjeldvær, Lerøy Midt AS

 • 12:15

  Lunsj på Hjorten Hotell

 • 13:15

  Hvordan kunstig intelligens kan bidra til å dekke verdens behov for mat på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

  Kristian Cato Haugen, Norway Royal Salmon | Lars Andersen, ABB | Christian Bucher, Microsoft

 • 13:45

  Digital Standards for the Aquaculture Industry

  Jørn Torsvik, AquaCloud

 • 14:15

  Pause

 • 14:45

  Ocean Space Centre Fjordlab - en forskningsinfrastruktur for fremtidens havbaserte industri

  Beate Kvamstad Lervold, SINTEF Ocean AS

 • 15:15

  Fjerntjenester AR Hololens2: Kan blandet virkelighet gi bedre fiskehelse?

  Tore Weum og Erik Slagstad, ÅkerBlå AS

 • 15:45

  Pause m/snack

 • Ribbtur til Lerøy Midt sin lokalitet på Storskogøya ELLER båttur til SalMar sin havmerd

 • 16:15-19:00

  Bedriftsbesøk 1: Lerøy Midt sin lokalitet Storskogøya med ribber. T/R fra Sandstad

  Vi setter opp buss fra Hitrahallen med retur til Ansnes Brygge. Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. Det er mulig å låse inn bagasje i omkledningsbua under turen. Værforbehold.

 • 16:15-19:00

  Bedriftsbesøk 2: SalMar sin havmerd i lukket båt fra Fillan, retur til Ansnes Brygge

  Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. Værforbehold. NB: Det blir IKKE ombordstigning til selve merden på denne turen!

 • 18:30

  Aperitif Ansnes Brygger

 • 19:30

  Sjømatbuffet Ansnes Brygger

 • 22:30-23:00

  Shuttlebuss fra Ansnes Brygge til Hjorten Hotell

 • 08:30

  Digitalisering og Automatisering av oppdrett | Unik mulighet for å ta digitale posisjoner i et rasktvoksende matmarked

  Ulrikke Asbøll og Kim Livgard , Onsagers

 • 09:00

  Industri 4.0 i havbruksnæringen –Utfordringer og muligheter på teknologi-siden

  Tom-Roger Stensberg, Triple-S AS

 • 09:30

  Havbruk til havs

  Runar Sivertsen, SalMar ASA

 • 10:00

  Pause

 • 10:30

  Mowi nytt slakteri på Hitra

  Inge Wandsvik – Technical Manager Industry, Mowi

 • 11:00

  Rent sjøvann, ren energi, prosessteknologi og digitalisering tror vi er nøkkelen til framtidens landbaserte matfiskanlegg i Norge

  Hans Ramsvik, Salfjord AS

 • 11:30

  Paneldebatt: Fremtidens bærekraftige oppdrett

  Ledes av: Dag Sletmo, DNB Seafood | Medvirkende: Hans Ramsvik, Salfjord AS | Sven Amund Fjeldvær, Lerøy Midt AS | Arnt Mjøen, Mowi ASA

 • 12:00

  Lunsj på Hjorten Hotell

 • 13:10

  Busstransport fra Hjorten Hotell til Hurtigbåt terminalen

  Påmelding er påkrevd

 • 13:50

  Hurtigbåt til Trondheim

  Ankomst Piren kl. 15:35

Foredragsholdere

Sven Amund Fjeldvær | Prosjektleder | Lerøy Midt AS

Sven Amund Fjeldvær er fra Ansnes på Hitra.
Har vært engasjert i havbruksnæringen siden først på 80-tallet og har vært oppdretter selv, og har nå jobbet i det som er Lerøy Midt AS i over 21 år
Har vært direktør i Lerøy Midt AS siden 2007, men har nå gått over i stilling som prosjektleder fra februar 2021. Var med fra starten av NFEA sitt årlige havbruksseminar på Hitra. Har hatt muligheten for å være med på en rivende utvikling av næringa fram til nå, men det er NÅ det virkelig skyter fart med automatiseringa og jeg ser fram til nye revolusjonerende løsninger som kommer!

Beate Kvamstad-Lervold | Special Advisor & Business Development Director | SINTEF Ocean AS

Har vært i SINTEF Ocean siden 2017.

Ulrikke Asbøll | Senior partner | Onsagers

Ulrikke er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Rådgivningen omfatter hele livsløpet til IP-rettighetene, fra ideen oppstår til håndhevelse. I tillegg bistår hun klientene med å utarbeide kontrakter, prosedyre, forhandlinger/meklinger, tvister og rettsaker. Ulrikke er en svært erfaren rådgiver og dekker hele det immaterialrettslige feltet. Hun har utstrakt erfaring i patentjuridiske spørsmål.

Klientene til Ulrikke representerer et vidt spekter innen norsk og utenlandsk næringsliv, og hun setter seg inn i ulike bransjers IP-problemstillinger og finner kostnadseffektive løsninger.

Spesialområdene til Ulrikke er: skip og maritim, havbruk og fiskeri, olje- og gassrelaterte næringer, mekanisk industri, bygg og anlegg samt sport og fritid.

Ulrikke arbeider med porteføljehåndtering, arbeidstakeroppfinnelser, lisensiering og avtaler for øvrig. Hun bistår kjøper, selger og/eller investor ved IP due diligence-evalueringer, og gir veiledning ved forretningshemmeligheter, illojal konkurranse, forfalskning og andre rettsområder. Hun har også jobbet mye med prosedyre innen erstatningsrett.

Fra tidligere arbeid har hun IP-erfaring fra Patentstyret, der var hun rådgiver i Patentjuridisk samt Juridisk og Internasjonal stab. Som Norges representant, møtte hun fast opp i World Intellectual Property Office (WIPO) og i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO).

I hennes arbeid er det viktig å møte industrien, og hun holder stadig foredrag på konferanser om maritim industri.

Ulrikke Asbøll er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Kim Livgard | Partner | Onsagers

Kim er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Kim har erfaring innen flere tekniske områder, blant annet plantetoksiner, kreftforskning, proteinseparasjon, rekombinant produksjon av proteiner, biologiske markører, fiskevaksiner samt diagnostiske metoder.

Klientene til Kim er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører, han kan derfor tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer. Kim mener at en tett relasjon med kunden er viktig, for jo bedre man kjenner kunden, jo bedre rådgiver kan man være.

Spesialområdene til Kim er: kjemisk industri, farmasi og biotek, havbruk og fiskeri samt næringsmiddelindustrien.

Kim bistår ved protester og innsigelser av 3djeparts rettigheter. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre forsvarer han klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Kim kartlegger og analyserer konkurrentenes rettigheter og vurderer gyldigheten og omfanget av disse. Han forbereder IP-strategier og utfører IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Tidligere var Kim ansatt i Patentstyret hvor han jobbet med granskning innen farmasi, biotek og kjemi. Deretter var han patentrådgiver i Zacco, og etter hvert deres leder for Patentavdelingen.

Kim Livgard har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Tom-Roger Stensberg | Head of Digitalization | Triple-S AS

Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norsk industri med å øke sin konkurransekraft ved å ta i bruk teknologi. Han har lang erfaring med digitalisering hos produksjonsbedrifter, og har levert mange løsninger som har hjulpet bedrifter med faktabasert forbedringsarbeid. Han har også selv mange års erfaring som produksjonssjef fra en internasjonal papirprodusent. Tom-Roger har i dag rollen som «Head of Digitalization» i Triple-S og jobber med forretningsutvikling og salg. Tom-Roger ønsker svært gjerne at produksjonsbedriftene skal ha økt fokus på å bruke teknologi for å digitalisere- og optimalisere sin egen verdikjede. Det er tross alt der verdiene skapes!

Inge Wandsvik | Technical Manager | Mowi ASA

My aim is to glue the technical and commercial part of IT and automation related solutions to sustainable and excellent systems. With this in mind, one need a good grip on the business perspectives/business case in order to make the best technical initiatives.

Praktisk informasjon

Tid

08.09.21 - 09.09.21

Sted

Hitrahallen

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 9 000,-

Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

NB! Vi fakturerer deltakeravgiften ETTER at konferansen er gjennomført, så om du er påmeldt og konferansen blir avlyst pga Covid-19 vil du heller ikke motta faktura.

Bedriftsbesøk

Ribbtur til Lerøy Midt sin lokalitet på Storskogøya ELLER båttur til SalMar sin havmerd.

NB! bedriftsbesøkene finner kun sted forutsatt endret Covid-19 situasjon!

Vi tilbyr tur til Lerøy Midt sin lokalitet på Storskogøya og tur til SalMar`s havmerd. NB! Turen til havmerden er nå fullbooket! Er det for dårlig vær, vil turene bli kansellert. Begge turene finner sted 8. september kl. 16:15-19:00

BEDRIFTSBESØK 1:  Visningstur til Lerøy Midt sin lokalitet på Storskogøya med ribber. Sjølokalitet «Storskogøya» har den aller nyeste fôrflåten som Lerøy har kjøpt med alle fasiliteter. Vi setter opp buss fra Hitrahallen med retur til Ansnes Brygge. Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. Det er mulig å låse inn bagasje i omkledningsbua under turen. På turen til Storskogøya stiller Lerøy med flytedresser, redningsvester osv. Eventuelle ytterjakker o.l. kan legges igjen i skiftebua.

FULLBOOKET! BEDRIFTSBESØK 2:  Tur til SalMar`s havmerd i lukket båt fra Fillan, retur til Ansnes Brygge. Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. NB: Det blir IKKE ombordstigning til selve merden på denne turen!

Middag

Konferansemiddag onsdag 8. september finner sted på Ansnes Brygger.  Middagen vil finne sted utendørs (telt) og vi anbefaler og ta med klær etter været. Det vil bli servert sjømatbuffet. Hvis du vil delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen. Dette koster kr. 950,- pr. person og inkluderer aperitif og 2 enheter drikke. Påmelding til konferansemiddag er påkrevd.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom etter behov. Hjorten Hotell ligger nærmest. Rom kan bookes via mail til post@hjortenhotell.no. Bookingen må merkes: «NFEA konferansen»

Adresse: Hjorten Hotell Hitra, Skolegata 10, 7240 Hitra

Alternativ overnatting:

Vi har i tillegg holdt av rom og leiligheter på følgende steder:

Ansnes Brygger tilbyr lyse og trivelige leiligheter rett ved sjøkanten. Totalt har de 31 sengeplasser fordelt på 8 leiligheter. Alle leilighetene har egen inngang, og består av eget bad med dusj/WC, fullt utstyrt kjøkkenkrok, og stue med sofagruppe og tv. Alle leilighetene er røykfrie, men de fleste har utendørs terrasse med med sitteplass. Leilighetene leies ut som selvhushold, men renhold, sengetøy, og håndklær er inkludert i prisen. Mulighet for både halv- og helpensjon mot et tillegg i prisen. For ytterligere informasjon og pristilbud send mail til post@ansnesbrygger.com. De som overnatter på Ansnes Brygger kan levere reiseregning på transport til Hitrahallen onsdag og torsdag morgen. Reiseregning må leveres INNEN 14 dager etter konferansen. Sendes til nfea@nfea.no

Utstilling / logo

Stand inkl 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 12 000,-
 • Ikke medlem kr. 14 000,-

Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 16 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 000,-

Utstillingsområdet er i samme hall som konferansen. Utstillingens størrelse: MAKS 3X2 METER

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,-

Programkomité

 • Torill Østingsen | Siemens AS (Komitéleder)
 • Lars Wasa Andersen | ABB AS
 • Synnøve Aukan | Hitra Kommune
 • Trude Heggstad | ÅkerBlå
 • Anders Bryhni | Kongsberg Digital AS
 • Karin Sundsvik | NFEA
 • Tonje Olsen | NFEA

Annet

For transport fra Trondheim til Hitra med hurtigbåt: Rute 800/805 Trondheim-Brekstad-Hitra-Kristiansund. Les mer: https://www.fosennamsos.no/trondheim-brekstad/category2260.html


Bedrifter representert med en eller flere personer under konferansen:

 • ABB AS
 • AKVA group
 • Aquacloud
 • Beckhoff Automation AS
 • Belsvik Elektro AS
 • DnB NOR
 • El-Konsult AS
 • Endress+Hauser AS
 • Flow-Teknikk AS
 • Goodtech
 • Guri Kunna videregående skole
 • Hitra Kommune
 • Honeywell AS
 • IntraFish
 • JFKnudtzen AS
 • Kongsberg Digital AS
 • Krohne Norway AS
 • Lerøy Midt AS
 • Microsoft Norge AS
 • Mowi ASA
 • Murrelektronik AS
 • NFEA
 • Norway Royal Salmon
 • NTNU
 • Omron Electronics Norway AS
 • Onsagers AS
 • Origo Solutions AS
 • Piscada AS
 • Prediktor AS
 • Process Partner AS
 • Salfjord AS
 • Salmar Ocean
 • Salmon Evolution AS
 • Schneider Electric Norge AS
 • Siemens AS
 • SINTEF Ocean AS
 • Triple-S AS
 • Vega Norge AS
 • VisionTech AS
 • Wago Norge AS
 • ÅkerBlå AS

Smittevern

For å gi en tryggest mulig konferanseopplevelse for alle deltakere, holder vi oss oppdatert på gjeldende krav og nye tiltak knyttet til smittevern.

HER finner du oppdatert informasjon om retningslinjer og regler for Hitra kommune.

HER finner du ytterligere råd og offisiell informasjon fra Folkehelseinstituttet.

På grunn av gjeldende begrensninger for arrangementer vil det være et begrenset antall deltakere på dette arrangementet.

Noen av våre smitteverntiltak på dette arrangementet:

 • Lokalet har høy kapasitet og har nok fysisk plass til at alle gjester vil kunne utøve sosial distansering.
 • Alle deltakerne vil kunne holde minst 1 meters avstand til andre under hele arrangementet.
 • Alle seter vil ha minst 1 meter avstand mellom seg.
 • Rutiner for overflatedesinfeksjon.
 • Stasjoner for håndvask/antibac.

Hvis du er syk eller mistenker at du kan være smittet skal du ikke delta på arrangementet.


NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc.