Den 16. nasjonale EX-konferansen

Oslo
17.11.20 - 18.11.20

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder

Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett for å bidra til økt sikkerhet i bransjen. Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i regi av NEK og NFEA. Konferansen holdes også i år på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere. I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med de som påvirker regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

 

Program (med forbehold om endringer)

Last ned program (PDF)
 • 09:00

  Registrering

 • 09:30

  Velkommen

  Karin Sundsvik, direktør NFEA og TBA, NEK

 • 09:45

  Myndighetskrav

  Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

 • 10:30

  Myndighetskrav, erfaringer, prioriteringer, status og signaler

  Bård Johnsen, Sjefingeniør i Petroleumstilsynet

 • 11:00

  Pause

 • 11:30

  Standardisering og regelverk

  Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS

 • 12:30

  Lunsj i Speilen

 • 13:30

  Arbeidstilsynet og eksplosjonsfarlige områder

  Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

 • 14:15

  Kabelgjennomføringer

  Dag Ivar Roald, Adeptor AS

 • 15:00

  Pause

  Geirmund Vislie, Vice President Hydrogen Safety, Gexcon AS

 • 15:30

  Just how dangerous is Hydrogen?

  TBA

 • 16:15

  Håndtering av ikke-elektriske tennkilder

  Geir Ottersen, Equinor ASA

 • 17:00

  Avslutning – eventuelle gjenstående spørsmål/avklaringer

 • 19:00

  Konferansemiddag på Grand Hotel i Speilsalen

 • 09:00

  Jordingsfilosofi i Ex-områder

  Arne Nossum, Equinor ASA og Lars Morten Nesse, Valaris Norge

 • 09:45

  Nye alternativer til jording i Ex-områder

  Frode Iversen, Hilti/ Øglænd System

 • 10:15

  Pause

 • 10:45

  Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med støv

  Tor-Erik Røynesdal, Cargill og Aslak Svindland, Cargill

 • 11:30

  Ferdigstilling av offshore-prosjekter i Norge

  Dag Ove Fauskanger, Kværner og Lennart Jardstål, Equinor ASA

 • 12:00

  Lunsj i Speilen

 • 13:00

  Belysning i Ex-områder offshore

  Monica Hein, Equinor ASA

 • 13:30

  Krav-hierarki for offshore Ex-anlegg

  Arild Røed, NEK

 • 14:00

  Pause

 • 14:30

  Kompetansekrav i Ex-områder

  Lennart Jardstål, Equinor ASA

 • 15:00

  Internasjonal sertifisering - Markedstilgang utenfor Europa

  Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS

 • 15:30

  Avslutning – eventuelle gjenstående spørsmål/ avklaringer

Påmelding

Foredragsholdere

Arild K. Røed, Standardization Manager, Norsk Elektroteknisk Komite

Arild Røed er fagsjef i NEK med ansvar for elektriske anlegg i Ex- og maritime omgivelser. Røed er bl.a. sekretær i IEC TC 18 for skip og offshoreenheter, samt en rekke nasjonale standardiseringskomiteer som eksempelvis forvalter standarder som NEK 410, NEK 420 og NEK TS 606. Røed har vært hos NEK siden 2013, er ingeniør elkraft og har tidligere erfaringer fra testing, sertifisering og leverandørindustri.

Frode Kyllingstad, Sjefingeniør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Bård Johnsen, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet

Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Johnsen er utdannet sivilingeniør elkraft og har i tillegg en MSc i teknologiledelse fra USA. Johnsen har også mange års erfaring fra prosjektering, drift og vedlikehold av Ex-installasjoner, både som innleid og ansatt i Unitech Engineering, ConocoPhillips og Equinor.

Ingulf Egeland, Founder/ Head of technology & CTO, EX-Tech System AS

Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene. Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger. Ingulf Egeland, leder av NEK/NK31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder

Dag Ivar Roald, daglig leder, Adeptor AS

Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14. Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Han vil også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

Geir Larsen, Salgsleder, Trainor Elsikkerhet AS

More than 30 years experience in training personnel for electrical safety and Ex areas, active member of the international certification scheme for personnel, IECEx CoPC

Bjørn Spongsveen, Avdelingsleder, DNV GL Presafe AS

Bjørn Spongsveen er avdelingsleder for Ex-avdelingen i DNV GL Presafe AS. Presafe er teknisk kontrollorgan for ATEX-direktivet og sertifiseringsorgan for IECEx. Spongsveen har over 25 års erfaring med testing og sertifisering av Ex-utstyr i Nemko, DNV GL og Presafe. I tillegg er han sekretær i NK 31, den nasjonale Ex-komiteen.

Ole Petter Sørensen, Seniorinstruktør, Trainor

Ole Petter har jobbet som instruktør innen elsikkerhet siden 1989. Han utvikler og gjennomfører forskriftskurs, Ex-kurs, bedriftstilpassede elsikkerhetskurs, spesialkurs og kvalitetsikring av opplæring fra våre underleverandører. Det er Ole Petter som holder sikkerhetskurset for offshore oppdatert. I tillegg sitter han i normkomiteen NEK/NK31 Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder. For tiden er han utleid til DSB der han behandler søknader fra utenlandske elektrofagarbeidere som ønsker å jobbe i Norge.

Dag-Ove Fauskanger, Fagligansvarlig elektro, Kværner

Dag-Ove Fauskanger er Fagligansvarlig elektro i Kværner. Han har lang erfaring fra olje- og gassprosjekter som Aker og Kværner har utført. I tillegg har Fauskanger vært med i IFEA og NFEA sitt Ex-utvalg i perioden 2010-2019. Han han ha vært medlem og leder av komiteer for den nasjonale Ex-konferansen. Han sitter i årets programkomité. Han er også medlem av NK 31.

Lennart Jardstål, Fagleder Elektrosikkerhet og Drift, Equinor

Lennart Jardstål har lang erfaring innen drift og vedlikehold av elektriske installasjoner offshore og har vært med i programkomiteen for Ex konferansen i mange år. Han er også medlem i NK31 og deltar i internasjonalt standardiseringsarbeid gjennom IEC i flere komiteer.

Aslak Svindland, Områdeansvarlig HMS Skandinavia, Cargill

Produksjon av fiskefor kan medføre risiko for støveksplosjoner. Tor-Erik Røynesdal er fabrikksjef hos Cargill EWOS i Florø og Aslak Svindland er områdeansvarlig for HMS i Skandinavia. Begge har lang erfaring med forebygging av støveksplosjoner og vil dele både teoretiske og praktiske erfaringer rundt temaet. De vil også gå konkret inn i to hendelser med eksplosjoner på deres produksjonsanlegg i Florø og på Halsa.

Tor-Erik Røynesdal, Fabrikksjef, Cargill

Produksjon av fiskefor kan medføre risiko for støveksplosjoner. Tor-Erik Røynesdal er fabrikksjef hos Cargill EWOS i Florø og Aslak Svindland er områdeansvarlig for HMS i Skandinavia. Begge har lang erfaring med forebygging av støveksplosjoner og vil dele både teoretiske og praktiske erfaringer rundt temaet. De vil også gå konkret inn i to hendelser med eksplosjoner på deres produksjonsanlegg i Florø og på Halsa.

Kirsti Solheim, senioringeniør, Arbeidstilsynet

Kirsti Solheim er senioringeniør og har jobbet i Arbeidstilsynet siden 2008. Hun har i Arbeidstilsynet hatt nasjonalt ansvar for ATEX siden 2017. Under dette ansvaret ligger planlegging av tilsynets utadrettede aktivitet så vel som innadrettet, samt samarbeid med andre etater og bransjer, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for oppfølging av ATEX-relaterte ulykker og hendelser, samt markedskontroll av ATEX-utstyr i samarbeid med DSB.

Geirmund Vislie, Vice President Hydrogen Safety, Gexcon AS

Geirmund Vislie er Vice President for Hydrogen Safety i Gexcon AS, og har blant annet hatt ansvar for de tekniske undersøkelsene etter en hydrogeneksplosjon ved en fyllestasjon i Sandvika i Juni 2019.Geirmund vil ta for seg hva som gjør hydrogen spesielt sammenlignet med andre gasser, og presentere viktige prinsipper rundt design og tennkildekontroll på hydrogenanlegg. Han vil også fortelle om lærdommer etter konkrete hendelser.

Praktisk informasjon

Tid

17.11.20 - 18.11.20

Sted

Grand Hotel Oslo by Scandic
Karl Johans gate 31
0159 Oslo

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 9 000,-
 • Studenter kr. 500,-

Avbestilling: Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Viktig info:
Dersom du ikke finnes i vårt kunderegister fra tidligere, blir du automatisk gitt pris for ikke-medlem i påmeldingsskjemaet. Vi vil sørge for at du blir gitt riktig pris før vi sende deg faktura eller belaster kortet ditt. Dersom du har spørsmål om priser og påmelding, vennligst ring oss på tlf 90 90 92 94 eller send oss en e-post til nfea@nfea.no

NFEA / NEK er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc.

Middag

Konferansemiddagen finner sted på Grand Hotel i Speilen.
Hvis du ønsker å delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen.
Dette koster kr. 950,- pr. person og inkluderer 2 enheter drikke.
Påmelding til konferansemiddag er påkrevd.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille og betale hotellrom etter eget behov.  NFEA har holdt av et begrenset antall rom på Grand Hotel.
Bookingkode for bestilling av rom: BNFE171120.
Fristen for bestilling av rabatterte rom er 16.10.20.

Utstilling / logo

Stand maks 2×3 meter, inkludert 1 deltaker

 • Bedriftsmedlem kr. 12 000,-
 • Ikke medlem kr. 14 000,-

Stand inkl. logo i programmet. inkludert 1 deltaker

 • Bedriftsmedlem kr. 16 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 000,-

Maks antall utstillere er 6.
Rigging av stand fra onsdag kl. 08:00

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,-

 

Programkomité

Leder programkomité: Aril Røed, NEK
Dag-Ove Fauskanger, Kværner AS
Ingulf Egeland, Ex-tech System AS
Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
Lennart Jardstål, Equinor ASA
Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet AS
Dag Ivar Roald, Adeptor AS
Karin Sundsvik, NFEA

Annet

Foredrag: Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

NFEA medlemskap 2020: Priser for medlemskap pr. kalenderår er fra kr. 5 000,-  for bedrifter, kr. 5 000,- for undervisningssteder, kr. 500,- for enkeltpersoner og kr. 0,- for studenter. Gjelder nytegning av medlemskap.