Den 16. nasjonale Ex-konferansen

Oslo
16.11.21 - 17.11.21

Ex-konferansen 2021

Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Her kan du holde deg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Konferansen har lange tradisjoner og anses for å bidra til økt sikkerhet i bransjen. Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i regi av NEK og NFEA. Konferansen holdes også i år på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere. I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med påvirkere av regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CEBELEC, IEC, etc.

Her finner du en oversikt over våre øvrige kurs og konferanser.

Program (med forbehold om endringer)

Last ned program (PDF)
 • 09:00

  Registrering

 • 09:30

  Velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA & Leif Aanensen, NEK

 • 09:45

  Myndighetskrav

  Frode Kyllingstad & Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

 • 10:30

  Myndighetskrav, erfaringer, prioriteringer, status og signaler

  Bård Johnsen, Petroleumstilsynet (PTIL)

 • 11:00

  Pause

 • 11:30

  Standardisering og regelverk

  Ingulf Egeland, Ex-tech Group AS

 • 12:30

  Lunsj i Speilen

 • 13:30

  Arbeidstilsynet og eksplosjonsfarlige områder

  Kirsti Solheim og Ragnar Helmersen, Arbeidstilsynet

 • 14:15

  Kabelgjennomføringer

  Dag Ivar Roald, Adeptor AS

 • 15:00

  Pause

 • 15:30

  Tennkildekontroll på hydrogenanlegg

  Kees van Wingerden VP Industrial Risk, Senior Principal Consultant, Vysus Group

 • 16:15

  Håndtering av ikke-elektriske tennkilder

  Geir Ottersen, Equinor ASA

 • 17:00

  Avslutning – eventuelle gjenstående spørsmål/avklaringer

 • 19:00

  Konferansemiddag på Grand Hotel i Speilsalen

 • 09:00

  Jordingsfilosofi i Ex-områder

  Arne Nossum, Equinor ASA

 • 09:45

  Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder med støv

  Aslak Svindland, Cargill

 • 10:30

  Pause

 • 11:00

  Ferdigstilling av offshore-prosjekter i Norge

  Dag-Ove Fauskanger, Kværner, Lennart Jardstål og Arve Sandvik, Equinor ASA

 • 12:00

  Lunsj i Speilen

 • 13:00

  Belysning i Ex-områder offshore

  Monica Hein, Equinor ASA

 • 13:30

  Krav-hierarki for Ex-anlegg

  Arild Røed, NEK

 • 14:00

  Pause

 • 14:15

  Kompetansekrav i Ex-områder

  Lennart Jardstål, Equinor ASA

 • 14:45

  Kompetanse og sertifisering

  Einar Thorén, Exert Certification AS

 • 15:00

  Internasjonal sertifisering Markedstilgang utenfor Europa

  Bjørn Spongsveen, DNV Product Assurance AS

 • 15:30

  Avslutning – eventuelle gjenstående spørsmål/avklaringer

Foredragsholdere

Frode Kyllingstad | Sjefingeniør | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Bård Johnsen | Sjefingeniør | Petroleumstilsynet

Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Ingulf Egeland | Ex-tech Group AS

Leder av NEK/NK31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder
Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i
internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene.

Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Kirsti Solheim | Arbeidstilsynet

Kirsti Solheim presenterer Arbeidstilsynets rolle i å forvalte Brukerforskriften.

Solheim vil peke på krav i ATEX-direktivet og hva Arbeidstilsynet fokuserer på i sitt tilsyns og forvaltningsarbeid. Solheim vil også belyse hvilke utfordringer Arbeidstilsynet står overfor.

Dag Ivar Roald | Adeptor AS

Medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14.

Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Videre vil han også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

Arild Røed | Sector Manager | NEK

Arild Røed er fagsjef i NEK med ansvar for elektriske anlegg i Ex- og maritime omgivelser. Han er også leder for programkomiteen for konferansen. Røed er bl.a. sekretær i IEC TC 18 for skip og offshoreenheter, samt en rekke nasjonale standardiseringskomiteer som eksempelvis forvalter standarder som NEK 410, NEK 420 og NEK TS 606. Røed har vært hos NEK siden 2013, er ingeniør elkraft og har tidligere erfaringer fra testing, sertifisering og leverandørindustri.

Lennart Jardstål | Leading Advisor Electrical safety and operation | EquinorASA

Experienced Lead Advisor with a demonstrated history of working in the oil & energy industry. Skilled in Gas, Petroleum, Gas Turbines, Oilfield, and Pipelines. Strong engineering professional with a Bachelor’s degree focused in Electrical and Electronics Engineering from Høyskolen i Narvik, HIN.

Also member of the program committee

Praktisk informasjon

Tid

16.11.21 - 17.11.21

Sted

Grand Hotel
Karl Johans gate 31
0159 Oslo

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 8 000,-
 • Personlig medlem kr. 8 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 9 500,-

Medlem i NEK? Skriv «NEK-medlem» i kommentarfeltet ved påmelding!

Middag

Konferansemiddagen finner sted på Grand Hotel i Speilen. Hvis du ønsker å delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen. Dette koster kr. 950,- pr. person og inkluderer 2 enheter drikke. Påmelding til konferansemiddag er påkrevd.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom. NFEA har holdt av et begrenset antall rom på Grand Hotel. Bookingkode via web er BNFE161121. Fristen på rommene er 15.10.2021.

Utstilling / logo

Stand maks 2×3 meter inkl 1 deltaker

 • Bedriftsmedlem kr. 13 000,-
 • Ikke medlem kr. 14 500,-

Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker

 • Bedriftsmedlem kr. 17 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 500,-

Maks antall utstillere er 6.
Rigging av stand fra tirsdag kl. 08:00

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,-

Programkomité

 • Arild Røed | NEK (komitéleder)
 • Dag-Ove Fauskanger | Kværner AS
 • Ingulf Egeland | Ex-tech System AS
 • Bjørn Spongsveen | DNV Product Assurance AS
 • Lennart Jardstål | Equinor ASA
 • Ole Petter Sørensen | Trainor Elsikkerhet AS
 • Dag Ivar Roald | Adeptor AS
 • Tonje Olsen | NFEA
 • Karin Sundsvik | NFEA

Annet

Smittevern

For å gi en tryggest mulig konferanseopplevelse for alle deltakere, holder vi oss oppdatert på gjeldende krav og nye tiltak knyttet til smittevern.

HER finner du oppdatert informasjon om retningslinjer og regler for Oslo kommune.

HER finner du Scandics smitteverntiltak.

HER finner du ytterligere råd og offisiell informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Noen av våre smitteverntiltak på dette arrangementet:

 • Lokalet har høy kapasitet og har nok fysisk plass til at alle gjester vil kunne utøve sosial distansering.
 • Rutiner for overflatedesinfeksjon.
 • Stasjoner for håndvask/antibac.

Hvis du er syk eller mistenker at du kan være smittet skal du ikke delta på arrangementet.


NB! Vi fakturerer deltakeravgiften ETTER at konferansen er gjennomført, så om du er påmeldt og konferansen blir avlyst pga Covid-19 vil du heller ikke motta faktura.

NFEA følger nøye utviklingen rundt Covid-19 viruset og forholder seg strengt til myndighetenes råd og krav for arrangementer.
Konferansen avlyses dersom situasjonen i forbindelse med covid19 krever det – selvfølgelig uten at deltakeravgiften for den enkelte belastes.

Ved en eventuell avlysning vil alle som er påmeldt få skriftlig beskjed via mail.

Avbestilling:

Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-.
Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift.
Kun skriftlig avmelding er gyldig.