Velkommen til Ex-webinar 17. november

Påmeldingsfrist mandag 16. november kl.12:00!!

Webinaret tar utgangspunkt i å informere om aktuelle saker relatert til regelverk og standardisering.

Mange er klar over at et annet arrangement, den 16. nasjonale Ex-konferansen, skulle vært avholdt i Oslo samme uke. Men av hensyn til alle de som er underlagt reiserestriksjoner valgte NFEA og NEK, i samråd med programkomiteen, å utsette konferansen på ubestemt tid. Denne tradisjonsrike konferansen er en viktig møteplass, og det er derfor ønskelig å gjennomføre opprinnelig program så snart situasjonen tillater det.

Webinaret vil inkludere utvalgte deler av det opprinnelige programmet med noen få komprimerte innlegg. Vi håper at trofaste deltagere vil se på denne løsningen som hensiktsmessig, samtidig som vi håper at nye deltagere vil benytte denne unike muligheten til å få med seg nytt om eksplosjonsfarlige områder.

Program (med forbehold om endringer)

 • 08:45

  Pålogging

 • 09:00

  Velkommen

  Arild Røed fra NEK og leder av programkomiteen Dag Ove Fauskanger ønsker velkommen.

 • 09:05

  Nytt og aktuelt fra DSB

  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse. Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

 • 09:30

  Nytt og aktuelt fra Petroleumstilsynet

  Petroleumstilsynet informerer om hvilke prioriteringer som ligger til grunn for 2021. Bård Johnsen, Petroleumstilsynet

 • 09:55

  Pause

 • 10:05

  Brexit – Hvilke konsekvenser får Brexit for markedsadgang, Ex utstyr

  Når Storbritannia går ut av EU 1. Januar 2021 kan det være uten en handelsavtale med EU. Dette kan påvirke gyldighet av ATEX sertifikater og adgang til markedet i Storbritannia. Bjørn Spongsveen, DNV Nemko Presafe AS

 • 10:30

  Standardisering og regelverk

  Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene. Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger. Ingulf Egeland, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder

 • 11:00

  Pause

 • 11:10

  Arbeidstilsynet om eksplosjonsfarlige områder

  Kirsti Solheim presenterer Arbeidstilsynets rolle i å forvalte Brukerforskriften. Solheim vil peke på krav i ATEX-direktivet og hva Arbeidstilsynet fokuserer på i sitt tilsyns og forvaltningsarbeid. Solheim vil også belyse hvilke utfordringer Arbeidstilsynet står overfor. Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

 • 11:30

  Kabelgjennomføringer

  Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14. Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Han vil også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Ex d kapslinger. Dag Ivar Roald, Adeptor AS

 • 11:45

  Spørsmål

 • 12:00

  Avslutning

Foredragsholdere

Frode Kyllingstad, Sjefingeniør, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Bård Johnsen, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet

Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Johnsen er utdannet sivilingeniør elkraft og har i tillegg en MSc i teknologiledelse fra USA. Johnsen har også mange års erfaring fra prosjektering, drift og vedlikehold av Ex-installasjoner, både som innleid og ansatt i Unitech Engineering, ConocoPhillips og Equinor.

Ingulf Egeland, Founder/ Head of technology & CTO, EX-Tech System AS

Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene. Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger. Ingulf Egeland, leder av NEK/NK31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder

Dag Ivar Roald, daglig leder, Adeptor AS

Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14. Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Han vil også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

Kirsti Solheim, senioringeniør, Arbeidstilsynet

Kirsti Solheim er senioringeniør og har jobbet i Arbeidstilsynet siden 2008. Hun har i Arbeidstilsynet hatt nasjonalt ansvar for ATEX siden 2017. Under dette ansvaret ligger planlegging av tilsynets utadrettede aktivitet så vel som innadrettet, samt samarbeid med andre etater og bransjer, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for oppfølging av ATEX-relaterte ulykker og hendelser, samt markedskontroll av ATEX-utstyr i samarbeid med DSB.

Praktisk informasjon

Tid

17.11.20

Deltakeravgift

 • Medlemmer: kr 2.500,-
 • Ikke-medlem: kr 2.900,-

Programkomité

Leder programkomité: Aril Røed, NEK
Dag-Ove Fauskanger, Kværner AS
Ingulf Egeland, Ex-tech System AS
Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
Lennart Jardstål, Equinor ASA
Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet AS
Dag Ivar Roald, Adeptor AS
Karin Sundsvik, NFEA