FEL-NEK 400:2018

Oslo
18.09.18

Hold av datoen, mer informasjon og påmelding kommer!

• Gjennomgang av normens oppbygging og krav
• Systemforståelse
• Ulike nettsystemer
• Beskyttelsestiltak
• Valg og montering av elektrisk utstyr
• Krav til verifikasjon.

Praktisk informasjon

Tid

18.09.18

Sted

Fridtjof Nansens vei 19
0306 Oslo
Kurslokalene er i 1. etg.

Vis i kart