Fremtidens energibilde for industrien (under Eliaden)

Lillestrøm
31.05.18

Fremtidens energibilde for industrien

Dette er en teknologikonferanse som arrangeres av Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA). Vi er en møteplass mellom aktører som leverer energi og elkraft og industrielle virksomheter som skal opptre effektivt og riktig ved innkjøp og forbruk av energi i sin produksjon. Vi vil belyse mulighetene som ligger i energitransformasjonen og utslippsreduksjoner for forbedret energieffektivitet, forsyningssikkerhet og utnyttelse av hybridisering med alternative og fornybare energikilder. Dette inkluderer også
energistyringssystemer/digitalisering/smartgrid osv.

Målgruppen er fagpersonell og ledere som jobber med energiforsyning, energistyring og bærekraft i industri, der energi er en viktig faktor for driftssikkerhet, kostnader og/eller utslipp. Vi henvender oss også til faglige seniorer og ledende personell i nettselskaper, energileverandører og leverandører av produkter, tjenester og løsninger til industrien og
offentlige myndigheter, politikere og miljøorganisasjoner.

Denne arenaen skal gi mulighet for aktører i industrien og energibransjene til å utveksle synspunkter og erfaringer på en felles arena for å bidra til riktig energibruk i framtiden. Vi tror på at norske energiløsninger skal gå fra å være punktløsninger til å bli helhetsløsninger i samfunnet. Energiforbruk, energieffektivitet, elektrisitet som kilde og bærer, styringssystemer, digitalisering, fornybare og alternative energikilder og tiltak for utslippsreduksjon er sentrale temaer. Vi ønsker også å diskutere hvordan dette påvirker prising av effekt og energi og forsyningssikkerhet.

Konferansen arrangeres i forbindelse med Eliaden 2018

Program

Last ned program (PDF)
 • 08:30

  Registrering

 • 09:00

  Åpning og velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA

 • 09:10

  Lovmessige rammebetingelser for energileverandører og industrielle energiforbrukere

  Torfinn Stulen Jonassen, NVE

 • 09:40

  Industriens utfordringer og behov i energibildet ved fremtidige industriinvesteringer i Norge

  Ole Løfsnæs, Norsk Industri

 • 10:10

  Pause

 • 10:30

  Energieffektiv produksjon – kontinuerlig fokus på energieffektivisering over tid har gitt resultater

  Arne Øvsthus, GE Healthcare

 • 11:00

  TBA

  Representant fra industrien

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  TBA

  Representant fra nettselskapo

 • 13:00

  TBA

  Representant fra nettselskap

 • 13:30

  Lavutslippsrapporten fra Enova/ McKinsey2050

  Representant fra Enova

 • 14:00

  Pause

 • 14:30

  Fremtidens industritariffer

  Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS

 • 15:00

  Kostnadsbilde sett fra forbrukerens side

  Alexander Arnesen, Elkem

 • 15:25

  Pause

 • 15:45

  Kraftsystem i endring – Forslag til ny tariffmodell for sentralnettet

  Thor Erik Grammeltvedt, Statnett

 • 16:15

  Ny type prismodeller

  Siri Lyngvi Østerhus, Saint Gobain SG Ceramic Materials AS

 • 16:45

  Oppsummering

 • 17:15

  Slutt

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

31.05.18

Sted

Thon Hotel Arena
Nesgata 1
2004 Lillestrøm

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Medlemmer kr. 3 500,-
 • Ikke medlem kr. 4 500,-
 • Undervisn.personell, medl. kr. 3 000,-
 • Undervisn.personell, ikke medl. kr. 4 000,-

Avbestilling senere enn tre uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2.000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift.

Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Overnatting

Alle må booke overnatting etter behov. Vi anbefaler Thon Hotel Arena, Lillestrøm. Ved bestilling kan du ringe 66 93 60 00 eller sende e-post til arena@olavthon.no
Avtalekode: 150318AHUS

Adkomst til Thon Hotel Arena: Thon Hotel Arena ligger vegg-i-vegg med Norges Varemesse og i kort gangavstand til togstasjonen.
Toget tar bare 12 minutter til Oslo Sentrum og til Gardermoen. Det er 2 800 parkeringsplasser for besøkende og ytterligere 670 plasser ved Lillestrøm jernbanestasjon.

Annet

Programkomite:
Komiteleder Håvard Devold – ABB
Stein Altern – NFEA
Marianne Furuholt – NCE Eyde
Marit Sandbakk – Enova
Trond Svartsund – Energi Norge
Karin Sundsvik– NFEA
Tonje Olsen – NFEA