Automatisering i Havbruksindustrien 2021

Hitra
08.09.21 - 09.09.21

Automatisering i Havbruksindustrien er NFEAs årlige havbrukskonferanse. Nytt av året er at denne konferansen arrangeres i september og ikke juni som tidligere år. Men, vi møtes som vanlig på Hitra – i hjertet av norsk havbruksnæring. Ordfører på Hitra, Ole Laurits Haugen, vil holde åpningsinnlegg.

Norge er et av verdens største havbruksnasjoner og visjonen er bli verdensledende på produksjon av laks. Næringen har i flere år hatt utfordringer med lakselus og rømning, noe som begrenser veksten i tradisjonell oppdrett. Kun 2-3% av all mat kommer fra havet. Samtidig vet vi at 70% av jordas overflate er hav. Det sier seg selv at mye av matproduksjonen framover må komme fra akvakultur og havet.

Havet er stort, og havet byr på utallige mengder av arter som ikke er utnyttet. Vi trenger å bruke hele verdikjeden i havet for å ivareta en bærekraftig matproduksjon. Automatisering i Havbruksindustrien vil vise at mulighetene til vekst er mange, men er helt sikre på at bruk av teknologi er en av løsningene til å gjøre det på en effektiv og bærekraftig måte. Teknologi vil komme til nytte både for å sikre og dokumentere at god fiskehelse og et godt miljø blir ivaretatt, i tillegg ser vi at nye måter å drive oppdrett på også bidrar i samme retning – dette er noen av temaene som blir belyst på årets konferanse.

I tillegg til mange spennende innlegg er det også mulig å enten få med seg en båttur til SalMar sin havmerd eller en ribbtur til det landbaserte settefiskanlegget i Belsvik. NB! bedriftsbesøkene finner kun sted forutsatt endret Covid-19 situasjon!

Her finner du våre øvrige konferanser og kurs

Program (med forbehold om endringer)

 • 08:10

  Hurtigbåt fra Trondheim til Hitra

 • 09:50

  Ankomst Sandstad, Hitra Rutebuss fra Sandstad til Hjorten Hotell

 • 10:20

  Registrering og kaffe

  Hitrahallen

 • 10:50

  Velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA

 • 11:00

  Åpningsinnlegg

  Ole Laurits Haugen, Ordfører Hitra

 • 11:15

  Åpningsinnlegg

  Dag Sletmo, Senior Vice President, DNB Seafood

 • 11:45

  Åpningsinnlegg

  Sven Amund Fjeldvær, Prosjektleder Lerøy Midt AS

 • 12:15

  Lunsj på Hjorten Hotell

 • 13:15

  Hvordan kunstig intelligens kan bidra til å dekke verdens behov for mat på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

  Kristian Cato Haugen, Norway Royal Salmon - Turid S. Nastad, ABB - Christian Bucher, Microsoft

 • 13:45

  Digital Standards for the Aquaculture Industry

  Jørn Torsvik, AquaCloud

 • 14:15

  Pause

 • 14:45

  Ocean Space Centre Fjordlab - en forskningsinfrastruktur for fremtidens havbaserte industri

  Beate Kvamstad Lervold, SINTEF Ocean AS

 • 15:15

  Fjerntjenester AR Hololens2: Kan blandet virkelighet gi bedre fiskehelse?

  Tore Weum, Åker Blå AS

 • 15:45

  Pause m/snack

 • Tur 1

  Tur til settefiskanlegg i Belsvik

 • Tur 2

  Tur til SalMar`s havmerd

 • 16:15-19:00

  Visningstur til settefiskanlegg Belsvik med ribber. T/R fra Sandstad

  Vi setter opp buss fra Hitrahallen med retur til Ansnes Brygge. Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. Det er mulig å låse inn bagasje i omkledningsbua under turen. Værforbehold.

 • 16:15-19:00

  Tur til SalMar`s havmerd i lukket båt fra Fillan, retur til Ansnes Brygge

  Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. Værforbehold. NB: Det blir IKKE ombordstigning til selve merden på denne turen!

 • 18:30

  Aperitif Ansnes Brygger

 • 19:30

  Sjømatbuffet Ansnes Brygger

 • 22:30-23:00

  Shuttlebuss fra Ansnes Brygge til Hjorten Hotell og Dolmsundet

 • 08:30

  Digitalisering og Automatisering av oppdrett | Unik mulighet for å ta digitale posisjoner i et rasktvoksende matmarked

  Ulrikke Asbøll og Kim Livgard , Onsagers

 • 09:00

  Industri 4.0 i havbruksnæringen –Utfordringer og muligheter på teknologi-siden

  Tom-Roger Stensberg, Head of Digitalization Triple-S

 • 09:30

  Smart Fishfarm

  Olav-Andreas Ervik, CEO, Salmar Ocean AS

 • 10:00

  Pause

 • 10:30

  To be announced

 • 11:00

  Rent sjøvann, ren energi, prosessteknologi og digitalisering tror vi er nøkkelen til framtidens landbaserte matfiskanlegg i Norge

  Hans Ramsvik, Salfjord AS

 • 11:30

  Paneldebatt: Fremtidens bærekraftige oppdrett. Ledes av Dag Sletmo, DNB Seafood

  Anders Bryhni, SINTEF Digital, Hans Ramsvik, Salfjord AS - Jørund Larsen, COO Åker Blå - Olav Andreas Ervik, CEO Salmar Ocean AS

 • 11:50

  Lunsj på Hjorten Hotell

 • 13:10

  Busstransport fra Hjorten Hotell til Hurtigbåt terminalen

  Påmelding er påkrevd

 • 13:50

  Hurtigbåt til Trondheim

  Ankomst Piren kl. 15:35

Påmelding

Foredragsholdere

Ole Laurits Haugen, Ordfører, Hitra kommune

Ole L. Haugen har vært Ordfører i Hitra kommune siden 2007.

Ulrikke Asbøll, senior partner, Onsagers

Ulrikke er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Rådgivningen omfatter hele livsløpet til IP-rettighetene, fra ideen oppstår til håndhevelse. I tillegg bistår hun klientene med å utarbeide kontrakter, prosedyre, forhandlinger/meklinger, tvister og rettsaker. Ulrikke er en svært erfaren rådgiver og dekker hele det immaterialrettslige feltet. Hun har utstrakt erfaring i patentjuridiske spørsmål.Klientene til Ulrikke representerer et vidt spekter innen norsk og utenlandsk næringsliv, og hun setter seg inn i ulike bransjers IP-problemstillinger og finner kostnadseffektive løsninger.Spesialområdene til Ulrikke er: skip og maritim, havbruk og fiskeri, olje- og gassrelaterte næringer, mekanisk industri, bygg og anlegg samt sport og fritid.Ulrikke arbeider med porteføljehåndtering, arbeidstakeroppfinnelser, lisensiering og avtaler for øvrig. Hun bistår kjøper, selger og/eller investor ved IP due diligence-evalueringer, og gir veiledning ved forretningshemmeligheter, illojal konkurranse, forfalskning og andre rettsområder. Hun har også jobbet mye med prosedyre innen erstatningsrett.Fra tidligere arbeid har hun IP-erfaring fra Patentstyret, der var hun rådgiver i Patentjuridisk samt Juridisk og Internasjonal stab. Som Norges representant, møtte hun fast opp i World Intellectual Property Office (WIPO) og i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO).I hennes arbeid er det viktig å møte industrien, og hun holder stadig foredrag på konferanser om maritim industri.Ulrikke Asbøll er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Kim Livgard, partner, Onsagers

Kim er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.Kim har erfaring innen flere tekniske områder, blant annet plantetoksiner, kreftforskning, proteinseparasjon, rekombinant produksjon av proteiner, biologiske markører, fiskevaksiner samt diagnostiske metoder.Klientene til Kim er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører, han kan derfor tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer. Kim mener at en tett relasjon med kunden er viktig, for jo bedre man kjenner kunden, jo bedre rådgiver kan man være.Spesialområdene til Kim er: kjemisk industri, farmasi og biotek, havbruk og fiskeri samt næringsmiddelindustrien.Kim bistår ved protester og innsigelser av 3djeparts rettigheter. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre forsvarer han klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Kim kartlegger og analyserer konkurrentenes rettigheter og vurderer gyldigheten og omfanget av disse. Han forbereder IP-strategier og utfører IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.Tidligere var Kim ansatt i Patentstyret hvor han jobbet med granskning innen farmasi, biotek og kjemi. Deretter var han patentrådgiver i Zacco, og etter hvert deres leder for Patentavdelingen.Kim Livgard har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Praktisk informasjon

Tid

08.09.21 - 09.09.21

Sted

Hitrahallen

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 9 000,-

Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

NB! Vi fakturerer deltakeravgiften ETTER at konferansen er gjennomført, så om du er påmeldt og konferansen blir avlyst pga Covid-19 vil du heller ikke motta faktura.

Bedriftsbesøk

Båttur til SalMar sin havmerd eller en ribbtur til det landbaserte settefiskanlegget i Belsvik.

NB! bedriftsbesøkene finner kun sted forutsatt endret Covid-19 situasjon!

Vi tilbyr tur til settefiskanlegg og tur til SalMar`s havmerd. Deltakerne må velge hvilken av turene de ønsker å delta på ved påmelding til konferansen. Det er begrenset antall plasser. Påmelding til bedriftsbesøk er påkrevd. Vi tar forbehold om været. Er det for dårlig vær, vil turene bli kansellert. Begge turene finner sted 8. september kl. 16:15-19:00

BEDRIFTSBESØK 1:  Visningstur til settefiskanlegg Belsvik med ribber. T/R fra Sandstad. Vi setter opp buss fra Hitrahallen med retur til Ansnes Brygge. Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. Det er mulig å låse inn bagasje i omkledningsbua under turen.

BEDRIFTSBESØK 2:  Tur til SalMar`s havmerd i lukket båt fra Fillan, retur til Ansnes Brygge. Ta med gode og praktiske klær, gjerne egnet fottøy. NB: Det blir IKKE ombordstigning til selve merden på denne turen!

Middag

Konferansemiddag onsdag 8. september finner sted på Ansnes Brygger.  Middagen vil finne sted utendørs (telt) og vi anbefaler og ta med klær etter været. Det vil bli servert sjømatbuffet. Hvis du vil delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen. Dette koster kr. 950,- pr. person og inkluderer aperitif og 2 enheter drikke. Påmelding til konferansemiddag er påkrevd.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom etter behov. Hjorten Hotell ligger nærmest. Rom kan bookes via mail til post@hjortenhotell.no. Bookingen må merkes: «NFEA konferansen»

Adresse: Hjorten Hotell Hitra, Skolegata 10, 7240 Hitra

Alternativ overnatting:

Vi har i tillegg holdt av rom og leiligheter på følgende steder:

Ansnes Brygger tilbyr lyse og trivelige leiligheter rett ved sjøkanten. Totalt har de 31 sengeplasser fordelt på 8 leiligheter. Alle leilighetene har egen inngang, og består av eget bad med dusj/WC, fullt utstyrt kjøkkenkrok, og stue med sofagruppe og tv. Alle leilighetene er røykfrie, men de fleste har utendørs terasse med med sitteplass. Leilighetene leies ut som selvhushold, men renhold, sengetøy, og håndklær er inkludert i prisen. Mulighet for både halv- og helpensjon mot et tillegg i prisen. For ytterligere informasjon og pristilbud send mail til post@ansnesbrygger.com.

Utstilling / logo

Stand inkl 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 12 000,-
 • Ikke medlem kr. 14 000,-

Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 16 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 000,-

Utstillingsområdet er i samme hall som konferansen. Utstillingens størrelse: MAKS 3X2 METER

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,-

Programkomité

 • Torill Østingsen | Siemens Industry (Komitéleder)
 • Lars Wasa Andersen | ABB AS
 • Synnøve Aukan | Hitra Kommune
 • Trude Heggstad | Åker Blå
 • Anders Bryhni | SINTEF Digital AS
 • Karin Sundsvik | NFEA
 • Tonje Olsen | NFEA

Annet

NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc.