IEC62443-Cyber security for industrielle kontrollsystem

OSLO
21.05.19 - 22.05.19

Nytt NFEA-kurs!

IEC62443 stiller krav til kompetanse hos de som jobber med industrielle automasjons og kontrollsystemer, i hele livssyklusen. Kurset tar sikte på å høyne kompetansen hos alle som arbeider med cybersikring av industrielle automasjons og kontrollsystemer og hvordan IEC62443 er en viktig støttespiller i dette arbeidet.

IEC62443 har vært under utvikling i snart 20 år og har mange likheter med safety standarden (IEC61511, og er basis for NFEA sitt SIL GL kurs).

Kurset vil adressere de fleste delstandardene under IEC62443 rammeverket, inkludert nye og viktige revisjoner som er under utvikling. En viktig del av kurset vil også tilegnes use cases for hvordan rammeverket kan benyttes. Retningslinjen fra DNV «Cybersecurity in the oil and gas industry based on IEC62443» er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av denne standarden, og vil bli benyttet som supplerende materiale i undervisningen. Hvordan en løsningsintgrator anvender rammeverket og hvordan et oljeselskap har gjort seg praktiske erfaringer, vil også bli belyst.

Målgruppen er de som skal jobbe med cybersikring hvor IEC62443 har en eller annen rolle, og er altså relevant for leverandører, sluttbrukere, oljeselselskaper, landbasert industri, myndigheter, engineering, konsulenter etc.

Kurset passer for alle som skal ha en befatning med cybersikring.

Program

 • 09:00

  Registrering

 • 09:30

  Introduction, intention, expectations

  Jan Munkejord, Equinor

 • 10:00

  Intensive cybersecurity course

  Rune Stensletten, Siemens AS

 • 10:50

  Break

 • 11:10

  IEC62443 and relation to other security standards

  Widar Syverinsen, Siemens AS

 • 12:00

  Lunch

 • 13:00

  A governance view on IEC62443

  Jan Munkejord, Equinor

 • 13:30

  Structure and Concepts of IEC62443

  Judith Rossebø, ABB AS

 • 14:30

  Break

 • 14:50

  Structure and Concepts of IEC62443 (forts.)

  Judith Rossebø, ABB AS

 • 16:30

  End day 1

 • 08:00

  Protection Levels and holistic approach

  Jan Munkejord

 • 08:30

  Application of IEC62443 in an O&G company

  Jan Munkejord

 • 09:30

  Break

 • 10:00

  Guideline for application of IEC62443 in the O&G industry

  Pål Børre Kristoffersen, DNV GL

 • 12:00

  Lunch

 • 13:00

  Solution integrator view

  Rune Stensletten, Siemens AS

 • 13:50

  Break

 • 14:10

  Use case (fortsettelse)

  Rune Stensletten, Siemens AS

 • 15:00

  Certification

  Pål Børre Kristoffersen, DNV GL

 • 15:30

  END

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

21.05.19 - 22.05.19

Sted

Fridtjof Nansens vei 19, Oslo

Deltakeravgift

Deltakeravgift:

 • Bedriftsmedlemmer    kr. 7 000
 • Personlig medlem    kr. 7 000
 • Ansatte i undervisning/medlem   kr. 4 000
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000
 • Ikke medlem    kr. 9 000

Avgiften inkluderer lunsj og kaffe/te ihht. programmet. Øvrig opphold ekskl.

Avbestilling:
Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

 

Overnatting

Besørges av den enkelte deltaker. Hoteller i nærheten:

Thon Hotel Gyldenløwe i Bogstadveien 20, Majorstuen. Tlf. nr. 2333 2300,
e-post: gyldenlove@thonhotels.no

Saga Hotel Oslo, Eilert Sundts gate 39. Tlf. 22 55 44 90, e-post: booking@sagahoteloslo.no

Utstilling / logo

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem    kr.  5000,-
 • Ikke medlem    kr.  7500,

NFEA tilbyr logopakker, kontakt bbb@nfea.no dersom du ønsker informasjon om våre logopakker.

Programkomité

Programkomité:
Jan Munkejord, Equinor– leder av programkomitéen
Judith Rossebø, ABB AS
Pål Børre Kristoffersen, DNV GL
Widar Syverinsen, Siemens AS
Rune Stensletten, Siemens AS
Karin Sundsvik, NFEA
Elisabeth Alvestad, NFEA