IoT og 5G i industrien 2021

Gardermoen
17.03.21 - 18.03.21

IoT (Internet of Things) og 5G kan bringe nye forretningsmodeller og muligheter til industrien, som et ledd i de pågående digitaliseringsprosessene.

Konferansen er tuftet på de tidligere konferansene «Offshore Instrumentering» og «Wireless Summit» som hadde overlapp i både målgrupper og teknologi.

Konferansen gir en innføring i Internet of Things i et industrielt perspektiv – fra instrumentering i felt til skyløsninger. IoT omhandler primært datainnsamling ved hjelp av mange små og billige trådløse sensorer med lang batterilevetid. Vi vil også rette fokus mot integrasjon med både eksisterende infrastruktur og nye skytjenester.

Det andre teknologiområdet til konferansen, 5G, omhandler neste generasjon av mobilteknologi. En av de viktigste målsetningene med denne teknologien er muligheten for å tilby tjenester utover tradisjonell mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Blant annet vil 5G-teknologi kunne tilby trådløs infrastruktur som tilfredsstiller industrielle krav som lav forsinkelse, høy pålitelighet og sikkerhet.

Konferansen gir eksempler på anvendelser og bruksområder for både IoT og 5G. Hva slags verdi er det mulig å få ut av denne nye teknologien? Hvordan kan de bidra til å løse dagens og fremtidens utfordringer?

Det blir interessante foredrag fra teknologileverandører som Siemens/ Disruptive Technologies og Cognite. Også sluttbrukere som Equinor, Yara Birkeland og Herøya Industripark holder innlegg. Få med deg paneldebatten der vi diskuterer fordeler og ulemper ved å benytte kommersielle aktører kontra private nett. Et annet tema blir åpne kommunikasjonsløsninger og åpen teknologi kontra proprietær teknologi og kommunikasjonsløsninger. For industrien vil det være nyttig å få belyst disse spørsmålene med de største aktørene til stede.

Her finner du en oversikt over våre øvrige kurs og konferanser.

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:50

  Velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA

 • 10:00

  Åpningsforedrag - IoT

  Trygve Harvei ABB

 • 10:30

  Åpningsforedrag: 5G - mer enn kjappere 4G

  Stig Petersen, SINTEF Digital og Pål Orten, UiO

 • 11:00

  Trådløs Instrumentering i prosess- industrien. En reise gjennom tid.

  Simon Carlsen, Equinor ASA

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  Hvordan vil 5G skape verdi for industrien?

  Henning Huuse, Telia Next

 • 13:00

  Digital Connectivity with Industrial 5G

  Sander Rotmensen, Siemens AG

 • 13:30

  Hva er verdien i å realisere lukkede private nett i kommersielle nett

  Bjørn Lydersen, Telenor Norge AS

 • 14:00

  Pause

 • 14:30

  Hvorfor 5G?

  Arve Haavik og Stig Myrland, Yara Norge AS

 • 15:00

  Fra fabrikkarbeider til data analytiker - en kunnskapsrevolusjon drevet av DataOps

  Eyvin Wang, Cognite

 • 15:30

  Pause

 • 16:00

  Edge Eats Cloud - Possibilities for Vertical Industries

  Kennet Nomeland, Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

 • 16:30

  IoT, Microservices and Unified Hosting platform

  Knut Fjellheim, Telenor Maritime

 • 17:00

  Slutt dag 1

 • 19:00

  Konferansemiddag på hotellet

 • 08:45

  Pitch og debatt

  Deltakere: Bjørn Lydersen, Telenor | Henning Huuse, Telia | Erik Fossum Færevaag, Disruptive Technologies | Trygve Harvei, ABB AS | Frank Rørtvedt, Siemens AS | Simon Carlsen, Equinor ASA | Pål Orten, Kongsberg Maritime AS

 • 09:30

  Digital Retrofit in Industry 4.0

  Erik Fossum Færevaag, Disruptive Technologies

 • 10:00

  NTNU Factory of the Future

  Amund Skavhaug, NTNU

 • 10:30

  Pause

 • 11:00

  5G og frekvenser - er det behov for dedikert spektrum til private 5G-nett?

  Anja Vimme Skadal, Nkom

 • 11:30

  En industriparks betraktninger rundt 5G

  Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  IIoT technology as a low cost alternative in the O&G industry

  Erling Lunde, Equinor ASA

 • 13:30

  Smart City Exchange

  Jon Røstum, Powel AS

 • 14:00

  Software Defined Edge Computing

  Knut Lønskog, Siemens AS

 • 14:30

  Slutt

Påmelding

Foredragsholdere

Kennet Nomeland, arkitekt, radiosystemer ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter

Kennet jobber som radioarkitekt i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter. Avdelingen han jobber i har blant annet ansvaret for forvaltning og videreutvikling av taktiske og strategiske radiosystemer, satellitt, fiber og nettverksinfrastruktur i Forsvaret. Nomeland har lang erfaring i telekombransjen og har blant annet jobbet i NetCom og TeliaSonera. Han koordinerer nå militær bruk av 5G for det norske Forsvaret.Kennet Nomeland works as a Radio System Architect in the Norwegian Defence Materiel Agency - CIS Division.The Communication and Information Systems (CIS) Division helps ensure that the Norwegian Armed Forces have well-functioning, relevant and up-to-date CIS solutions, and has overall responsibility for CIS in Norway’s armed forces. Nomeland´s department is responsible for the management and development of tactical and strategic radio systems, satellite, fibre, and network infrastructure. Nomeland has extensive experience in the telecom industry. He was working in Telia when they launched the worlds first 4G network in December 2009 and he is now coordinating military use of 5G for the Norwegian Defence.

Praktisk informasjon

Tid

17.03.21 - 18.03.21

Sted

Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel
Henrik Ibsens vei
2060 Gardermoen

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlem kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Undervisningsmedlem  kr. 4 000,-
 • Undervisning (ikke medlem) kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 9 000,-

Avbestilling senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Utstilling / logo

Stand inkl 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 12 000,-
 • Ikke medlem kr. 14 000,-

Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 16 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 000,-

Utstillingens størrelse: Maks 3 x 2 meter

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5000,-
 • Ikke medlem kr. 7500,-

Programkomité

Komiteleder Stig Petersen- SINTEF Digital
Simon Carlsen- Equinor
Bjørn Lydersen – Telenor
Pål Orten – Kongsberg Maritime
Trygve Harvei – ABB
Frank Rørtvedt – Siemens
Eirill Songstad Seim – Equinor
Karin Sundsvik – NFEA
Tonje Olsen – NFEA

Annet

Konferansen avlyses dersom situasjonen i forbindelse med covid-19 krever det –  selvfølgelig uten at deltakeravgiften for den enkelte belastes. Ved en eventuell avlysning vil alle som er påmeldt få skriftlig beskjed via mail.


RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN

NFEA er som arrangør opptatt av at du som deltaker skal følge deg trygg på våre konferanser. I samarbeid med hotellet bidrar vi til at myndighetens retningslinjer for smittevern følges samtidig med at vi legger til rette for faglig gode møteplasser.

1 meter-regelen
Lokalene vi bruker er av en slik størrelse at avstandskravet (1 meter-regelen) kan ivaretas mellom personer under hele arrangementet.

Oppfølging av deltakere
Før oppstart informeres deltakere om gjeldende smitteverntiltak. Du kan ikke delta på arrangementet hvis du er i karantene på grunn av reise fra land som er merket “røde” av helsemyndighetene eller hvis du har symptomer på sykdom.

Begrens bruk av offentlig transport til og fra arrangementet der det er mulig.

Som arrangør har vi til enhver tid oversikt over hvem som er til stede på arrangementet for å kunne bistå kommunen ved en eventuell smitteoppsporing.

Informasjon og bistand
Informasjon om gjeldende smitteverntiltak gis muntlig på hotellet, samt via plakater og merking.

Vi stiller med tilstrekkelig antall medarbeidere for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak og bistå våre deltakere ved behov.