Levetidsstrategier 2018

Stavanger
04.12.18 - 05.12.18

Levetidsstrategier fra sensor til skyen

Konferansen er en arena for teknologer og ledere med interesse for automatisering/digitalisering i et levetidsperspektiv. Vi vil belyse utfordringene rundt levetiden av automatiseringsanlegg i et historisk og fremtidsrettet perspektiv med dets ulike strategier og beslutninger. Effekten av dagens digitaliseringsprosjekter og hvordan det påvirker levetid i positiv/negativ retning vil bli diskutert i en meget spennende paneldebatt. Konferansen vil bli sterkt preget av innlegg fra både leverandørers og sluttbrukeres ståsted, der det legges vekt på at innholdet skal kunne gi læring og erfaringsoverføring fra standarder til strategier og effektive løsninger.

Konferansen er tidligere arrangert to ganger under titlene «Levetidsutfordringer i automatiseringsanlegg» og «SAS oppgradering av Brownfields».

Praktisk informasjon

Tid

04.12.18 - 05.12.18

Sted

"Petrolink-bygget"
Kanalsletta 4
4033 Stavanger

Vis i kart