Levetidsstrategier i Automatiseringsanlegg 2023

Kongsberg
24.05.23 - 25.05.23

- fra kontinuitet til komponentkrise

Velkommen til Kongsberg i mai, og NFEA’s konferanse om levetidsstrategier i automatiseringsanlegg. I år blir det stort fokus på komponentkrisen som har oppstått i forbindelse med pandemien.

Temaer:

 • Komponentkriser
 • Virtualisering – VMWare/HyperV
 • Elektrointegrasjon
 • Kommunikasjon og kontinuitet, protokoller og hardware
 • Simulatorløsninger
 • Levetid på HMI og alarmsystemer

Temaene som dekkes i årets konferanse er relevante og viktige i automasjonsbransjen. Komponentkrisen har blitt et stadig mer påtrengende problem for mange selskaper, og det er viktig å forstå hvordan dette påvirker både leverandører og sluttbrukere.  Virtualisering kan være en god løsning for å håndtere komponentkriser og øke fleksibiliteten i systemene. VMWare og HyperV er to av de mest brukte virtualiseringsplattformene, og det vil være interessant å høre om industriens (dvs. Borregaard’s)  erfaringer med disse.

Erfaringsutveksling

Elektrointegrasjon og innføring av IEC61850 i eksisterende anlegg er også et viktig tema. Dette kan være en utfordring for mange selskaper, og det er viktig å høre om andres erfaringer og beste praksis. Videre er kontinuitet i kommunikasjonsprotokoller og hardware viktige aspekter når man vurderer levetidsstrategier for automatiseringssystemer. Modbus, Profibus OPC, MQTT og lignende protokoller vil sannsynligvis fortsatt være relevante i mange år fremover, men det er viktig å vurdere deres bærekraft på lang sikt og hvordan disse ‘gamle’ løsningene står seg ifht. cybersikkerhet.

Implementering av simulatorløsninger og digitale tvillinger kan hjelpe selskaper å utvikle og optimalisere levetidsstrategier. Ved hjelp av simulatorer og digitale tvillinger kan man teste og verifisere systemene før implementering, noe som kan øke effektiviteten og redusere risikoen for feil. Levetiden på HMI og alarmsystemer må vurderes og integreres i en helhetlig levetidsstrategi.

Bedriftsbesøk

Vi mener å ha fått fram et interessant og relevant program, og konferansen vil forhåpentlig gi verdifull innsikt og demonstrere beste praksis for å utvikle en effektiv levetidsstrategi for automatiseringssystemer.

I tillegg til selve konferanseprogrammet så byr vi på bedriftsbesøk til teknologibedrifter i Kongsberg – enten til TechnipFMC og deres «Deep Purple»-prosjekt eller til GKN og Kongsberg Terotech/K-Tech.

Ett av bedriftsbesøkene under denne konferansen går til TechnipFMC – Deep Purple. Du kan lese mer om pilotprosjektet her!

The Deep Purple pilot is part of the ongoing technology qualification of the Deep Purple concept. Target for the pilot is to demonstrate TRL-6 on system level. On behalf of the consortium, TechnipFMC look forward to show you the pilot and give you a presentation inside the pilot visitor center.

 

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:50

  Åpning og velkommen

  Karin Sundsvik | NFEA

 • 10:00

  Åpningsinnlegg

  Håvard Fossbakken | Kongsberg kommune

 • Sesjon:

  Komponentkriser

  Møteleder: Ove Leon Laastad | ABB AS

 • 10:15

  Krav og utfordringer i valg og bruk av kommersielle komponenter

  Anders Gunnar Johansen | Dynamic Precision AS

 • 10:45

  3D-printing i Equinor

  Tore Knudsen | Equinor ASA

 • 11:15

  Pause

 • 11:45

  Creating and Applying Total Cost Model: A Case Study at Maritime Company for Last Time Buy Estimation

  Lasse Andre Sletaker | Aker BP ASA

 • 12:15

  Implementering av proaktivt obsolescence management i KDA

  Kåre Lea | Kongsberg Defence and Aerospace AS

 • 12:45

  Lunsj

 • Sesjon:

  Virtualisering – VMWare/HyperV

  Møteleder: Kristian Huflåtten Five | Honeywell AS

 • 13:45

  Bruk av Virtuelle systemer og VmWare i OT nett på Borregaard

  Noen betraktninger relatert til teknologi, levetid og systemvedlikehold.

  Dag Skjeltorp | Borregaard AS

 • 14:15

  Erfaringer med virtualisering i et levetidsperspektiv

  Olexandr Rukas | Siemens Energy AS

 • 14:45

  Pause

 • 15:00

  Bussavgang bedriftsbesøk

  NB! Deltakere velger enten bedriftsbesøk 1 eller bedriftsbesøk 2

   

 • 15:10-17:30

  Bedriftsbesøk 1

  GKN Aerospace og Kongsberg Terotech/K-Tech

  (vi deler i to grupper, og begge gruppene besøker begge bedriftene)

 • 15:10-16:10

  Bedriftsbesøk 2

  TechnipFMC – Deep Purple

  Introduction to Deep Purple pilot – qualifying hydrogen technologies for use with offshore wind.

  Andreas Løvli | Technip FMC

 • 1610/1730

  Bedriftsbesøk slutt – busstransport til hotellet

  Bedriftsbesøk 1: retur med buss kl. 17:30
  Bedriftsbesøk 2: retur med buss kl. 16:10

 • 19:00

  Konferansemiddag

  Clarion «Restaurant 1624»

 • Sesjon:

  Elektrointegrasjon

  Møteleder: Ove Leon Laastad | ABB AS

 • 09:00

  Integrering (og muligheter) med IEC 61850 i eksisterende anlegg

  Thor Christian Sønnervig | ABB AS

 • 09:30

  IEC 61850 – ambisjoner og erfaringer fra en operatørs synspunkt

  Nora Sagatun | Equinor ASA

 • 10:00

  Pause

 • Sesjon:

  Kommunikasjon og kontinuitet, protokoller og hardware

  Møteleder: Kåre Askeland | Equinor ASA

 • 10:30

  Hva er fremtidsutsiktene for klassiske feltbusser som PROFIBUS, CANopen, DeviceNet og andre?

  Mange av disse kommunikasjonsstandardene er i bruk i industrien i dag. Hvor lenge kan vi forvente at det er kompetanse og reservedeler tilgjengelig?

  Kai Atle Myrvang | Adeptor AS

 • 11:00

  Interaktiv pandeldebatt med alle deltakere

  Tema: “Modifikasjon av komponenter for å forlenge levetid”

  Ansvarlige: Ove Leon Laastad | ABB og Kåre Askeland | Equinor ASA

 • 11:30

  Lunsj

 • Sesjon:

  Simulatorløsninger

  Møteleder: Kristian Huflåtten Five | Honeywell

 • 12:30

  The possibilities of simulation when process, grid, wind/gas turbines and control systems are all integrated

  Stian Tangen | Kongsberg Digital AS

 • Sesjon:

  Levetid på HMI og alarmsystemer

  Møteleder: Ove Leon Laastad | ABB AS

 • 13:00

  EPC Greenfield alarm design -aktiviteter fra oppstart EPC prosjekt til overlevering til kunde

  Henning Røsberg | Aibel AS

 • 13:30

  Pause

 • 13:45

  ICS Evolution: An ‘Obsolescence to Optimization’ journey

  Purna Kiran Mopidevi | Eldor UK

 • 14:15

  Den menneskelige faktor i levetidsstrategier

  Menneskets og organisasjonens roller og behov i teknologi-oppgraderinger og modifikasjoner

  Grethe Tausvik | Vysus Norway AS

 • 14:45-15:00

  Oppsummering / Slutt

Påmelding

Foredragsholdere

Tore Knudsen | Project leader | Equinor ASA

Tore Knudsen leder en gruppe for «Additive Manufacturing» i Equinor.

De har blant annet fokus på at 3D-printing skal være forberedt til å produsere deler når behovet oppstår, altså at konstruksjonsunderlag og dokumentasjonskrav er på plass på det tidspunktet behovet oppstår.

Anders G. Johansen | Sales & Marketing Director | Dynamic Precision AS

Jeg er grunder av Dynamic Precision, og markedsansvarlig for db system og tjenester. Vi leverer til selskaper som bl.a Kongsberg gruppen.

En stor del av tjeneste-spekteret omhandler innsamling og strukturering av komponent informasjon, oppdateringer av markeds endringer.

Verden har forandret seg med økende krav i forhold til det grønne skifte, noe jeg ønsker å belyse.

Lasse André Sletaker | Obsolescence Management | Aker BP ASA

Obsolescence happens when longevity systems use short-lived technologies. Presented is a model to predict and quantify total cost of last time buy (LTB). Proactively used, decision-makers can compare alternatives to LTB.

LTB is one of many tools in obsolescence management. LTB is attractive because it does not require reengineering, requalification, or redesign. Despite its benefits, LTB should only be used if the total cost of LTB outweighs other alternatives.

With more than 10 years’ work experience in obsolescence management from maritime and oil & gas industry, Lasse André Sletaker has gained insight in how obsolescence events cascade throughout supplier networks. “Creating and Applying Total Cost Model: A Case Study at Maritime Company for Last Time Buy Estimation” is based on published research in systems engineering.

Kåre Lea | Obsolescence Management System Manager I Kongsberg Defence and Aerospace AS

Ansvarlig for innføring av proaktivt og strategisk obsolescence management i KDA.

Dette omfatter ansvar for å etablere nye og endrede prosesser, verktøy og roller. Vil dele erfaringer fra utvikling og innføring av disse i organisasjonen.

Dag Skjeltorp | Teamleder OT/Industriell Digitalisering | Borregaard AS

Teamleder OT/Industriell Digitalisering på Borregaard i Sarpsborg

Har jobbet operativt og strategisk med OT systemer i 29 år på Borregaard.

Olexandr Rukas | Expert System Architect | Siemens Energy AS

Jeg har utviklet min kompetanse i  SAS, Operasjonell Teknologi (OT), Cyber Security og Virtualisering.

Jeg er glad for å kunne dele av mine 20 års erfaring fra forskjellige bransjer. Jeg veileder team og bistår i innovative prosjekter med rådgiving innen automasjon.

Nora Sagatun | Senior Engineer Electrical Power Systems | Equinor ASA

Nora Sagatun er utdannet Siv.Ing fra institutt for elkraftteknikk ved NTNU.

Siden 2019 har hun jobbet i Equinor, hvor hun har arbeidet med HVDC prosjekter. Hun har også engasjert seg i grensesnittet mellom elkraft og automasjon, med fokus blant annet på IEC 61850.

Kai Atle Myrvang | Fagleder industriell automasjon | Adeptor AS

Kai Atle Myrvang har arbeidet med industriell kommunikasjon siden tidlig på 90-tallet. Det har i hovedsak blitt PROFIBUS og senere PROFINET, men også andre protokoller.

 • Leder av PROFIBUS-organisasjonen i Norge fra starten og i 9 år.
 • Drevet Kompetanse og opplæringssenter for PROFIBUS og PROFINET fra 2005 til i dag. Utstrakt nettverk til tilsvarende aktiviteter i andre land.
 • Gjort feilsøking og tilstandskontroll på anlegg, landbasert og på sokkel. (Norsk, dansk, britisk og nederlandsk sektor)
 • Hele tiden vært representant i Norge for mange leverandører av utstyr for denne teknologien.
 • Hatt gleden av å gi innlegg på flere av NFA/IFEA/NFEA-konferanser opp gjennom årene.

Stian Tangen | Manager Solutions & Industrial Applications | Kongsberg Digital AS

Stian Tangen har 10 års erfaring med komplette dynamiske simulatorer som inkluderer prosess, automasjon og elektrosystemer.

Alt simulert 1:1 med virkeligheten for den beste representasjonen av prosessanlegget.

Henning Røsberg | Principal Engineer Automation | Aibel AS

Teamleder for instrument og automasjon i prosjekter.

22 års erfaring med prosjektarbeid innenfor olje- og gass bransjen, hovedsakelig i store EPC prosjekter, men også erfaring fra flere store modifikasjonsprosjekter.

Bred erfaring innenfor design av automasjonssystemer, utarbeidelse av programmeringsunderlag og testing før overlevering til drift.

Har erfaring med design av HMI- og alarmsystemer fra alle prosjektene, og utviklingen i bransjen er at dette får stadig større fokus i hvert eneste prosjekt.

Praktisk informasjon

Tid

24.05.23 - 25.05.23

Sted

Quality Hotel Grand
Chr. Augusts gate 2
3611 Kongsberg

NB! Møterommet ligger i Magazinet som er å finne vis a vis hotellet

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 10 000,-

Presse deltar gratis! (*middag er ikke inkludert, må betales av den enkelte). Send mail til nfea@nfea.no for påmelding

Bedriftsbesøk

Velg mellom bedriftsbesøk 1 og bedriftsbesøk 2:

 • Bedriftsbesøk 1: GKN Aerospace og Kongsberg Terotech/K-Tech
 • Bedriftsbesøk 2: TechnipFMC – Deep Purple

 

Middag

Vi arrangerer konferansemiddag 24. mai kl. 19:00 på “Restaurant 1624”. Pris er kr. 950,- som inkluderer 2 enheter drikke.

Restauranten finner du på Clarion Collection Hotel Kongsberg, adresse: Sildetomta 2-4, 11.etage

 

Overnatting

Hver enkelt må selv ordne overnatting. Vi har holdt av noen rom på Quality Hotel Grand til 24/4. NB: Begrenset antall og forbehold om utsolgt før denne datoen!

For reservasjon: kongsberg@choice.no med henvisning til booking kode: 1052GR015488 eller på telefon 32772800

Utstilling / logo

Utstilling (maks 3×2 meter) :

 • kr. 6 000,- (Deltakeravgift kommer i tillegg)

Utstilling (maks 3×2 meter) – inkl. logo på eventsiden:

 • kr. 10 000,- (Deltakeravgift kommer i tillegg)

Logo på eventsiden:

 • Bedriftsmedlem kr. 6 000,-
 • Ikke medlem kr. 8 500,-

Programkomité

Ove Leon Laastad | ABB (komitéleder)
Espen Kvernmo | Kongsberg Maritime
Bjarne Andrè Asheim | Kairos Technology
Kristian Huflåtten Five | Honeywell
Håkon Wærstad | Yara International
Kåre Askeland | Equinor ASA
Karin Sundsvik | NFEA
Tonje Olsen | NFEA

Annet

HER finner du våre vilkår for avbestilling og refusjon.


Tidligere deltakere har sagt:

 • Mange interessante innlegg. Veldig god stemning, fine folk og mange gode samtaler
 • Godt variert program
 • Veldig interessant og godt sammensatt

LAST NED NFEA MULTI-EVENT APPEN

I appen finner du deltakerliste, program, sponsorer og etter hvert også PDF-versjon av de foredragene vi får lov til å dele.
Appen heter NFEA og er tilgjengelig i Appstore og Googleplay.
Bruk samme e-post som du brukte til å registrere deg for konferansen for å logge på.

PS: Den samme appen vil også gjelde hvis du deltar på andre NFEA-konferanser.
Liste over deltakere: hver deltaker kan velge å skjule identiteten sin i appen.

Appen for dette arrangementet vil være tilgjengelig ca. 4 uker før arrangementet starter