Lynkurs i simulatorprogrammering med Python (11/2020)

Online
19.11.20

Lynkurs i simulatorprogrammering med Python. Simulatorer er et svært effektivt verktøy for design, testing og opplæring. I dette kurset vil du lære å bruke Python til å programmere simulatorer for variable som væskenivå, temperatur, fart og posisjon i dynamiske systemer, samt for reguleringssystemer der regulatoren er en PID-regulator. Du vil lære å programmere simulatorene fra scratch, altså uten å bruke ferdigprogrammerte simuleringsfunksjoner. Dette gir en grunnleggende forståelse av hvordan simuleringsalgoritmer fungerer og en stor fleksibilitet i design av simulatoren.

Python er blitt et av de mest populære programmeringsspråkene i verden. Det skyldes at Python er brukervennlig, kraftig og gratis. Python er et kraftig verktøy for beregninger – på nivå med Matlab.

Målgruppe

Alle – fagpersonell, undervisere, m.fl. – som ønsker å lære å bruke Python for simulering av dynamiske systemer, inkl. PID-reguleringssystemer. Deltakerne må ha forkunnskaper tilsvarende NFEAs Lynkurs i Python. Deltakerne må også ha grunnleggende kunnskaper om differensiallikninger (men kurset dreier seg ikke om matematisk teori om differensiallikninger).

Undervisningsopplegg

 • Nettbasert (Teams)
 • Hands-on innføring i Python

Kursmateriell

 • Powerpoint-fil ved kursstart
 • PC med Python. Det forutsettes at Anaconda-distribusjonen av Python-verktøy er installert før kurset (https://www.anaconda.com/products/individual). Programmeringsmiljøet Spyder vil bli brukt i kurset
 • Anbefalt støttelitteratur, men forutsettes ikke kjøpt: Python for realfag av Haugen og Lysaker, Fagbokforlaget, 2020

Innhold

 • Simulering av tidsutviklingen av dynamiske variable. Simuleringsalgoritmen er basert på den enkle Eulers metode for beregning av tidsutviklingen av variable beskrevet med differensiallikninger
 • Simulering av dødtid (også kalt transportforsinkelse eller tidsforsinkelse)
 • Simulering av PID-regulatoren
 • Simulering av tilfeldig målestøy
 • Simulering av målefilter (tidskonstant-filter)

NFEA og TechTeach v/Finn Haugen, vil tilby totalt tre kurs som omhandler Python-programmering:

 1. Lynkurs i Python (17/11-20)
 2. Lynkurs i optimering og modelltilpassing med Python (18/11-20)
 3. Lynkurs i simulatorprogrammering med Python (19/11-20)

Kurs 2 og 3 forutsetter at du har kurs 1, men kurs 2 og 3 er uavhengige av hverandre. Det vil si at du kan velge å ta 1+3 eller eventuelt 1+2 dersom du ikke ønsker alle tre.

Her finner du en oversikt over våre øvrige kurs og konferanser.

Program (med forbehold om endringer)

 • 08:30-16:00

  Med korte pauser underveis og 30 minutters lunsjpause

Foredragsholdere

Finn Aakre Haugen, siv.ing. og ph.d

Finn Aakre Haugen har lang erfaring som lærer, konsulent, forsker og lærebokforfatter innen reguleringsteknikk. Han ble æresmedlem i NFEA i 2020.

Praktisk informasjon

Tid

19.11.20

Deltakeravgift

 • Medlem  kr. 3.000,-
 • Ikke medlem kr. 3.500,-

Annet

Dagen etter påmeldingsfristen har gått ut, altså 13/11 vil alle påmeldte deltakere bli kontaktet av instruktøren, da med invitasjon til Teams-kurs og påminnelse om installasjon av programvare.