Næringsmiddelkonferansen 2020

Skien
11.03.20 - 12.03.20

Program og mer informasjon følger!

Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2019 fokuserer på hvordan og hvorfor produksjonen påvirkes av digitaliseringen. Foredragsholderne gir eksempler på løsninger og måter å jobbe på for å lykkes med prosjekter innen datainnsamling, tilstandsovervåkning, matsikkerhet og bærekraft.

Verdikjeden «fra bonde til bord» fortsetter å øke i kompleksitet og påvirkes daglig av endrende kundeinteresser, reguleringer, sikkerhet og global konkurranse.

Transparens, matsikkerhet og matsvinn er blant de største driverne for digitalisering av verdikjeden for tiden. For å øke fleksibiliteten og forbedre matsikkerheten, ser flere til anvendelse av teknologi som IoT og Blockchain. Verktøy som knytter verdikjeden tettere sammen bidrar til den digitale revolusjonen av næringsmiddelindustrien.

Hvordan kan teknologien bidra til å redusere utfordringene? Dagens teknologi har få begrensinger, men avhenger av hvordan man jobber og tar i bruk teknologien.
Vi gleder oss til å dele erfaringer og kunnskap for alle aktører i næringsmiddelindustrien!

Velkommen til Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020!

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

11.03.20 - 12.03.20

Sted

Clarion Hotel Bryggeparken
Langbrygga 7
3724 Skien

Bedriftsbesøk

Bedriftsbesøk til Norgesmøllene AS.

HER kan du lese mer om løsningen som har gitt bedre sporbarhet, prognostisering og varelagerhåndtering hos Norgesmøllene AS

Programkomité

Komiteleder: Janne Nilsen  – Siemens AS
Peter Andreas Brønlund – Goodtech AS
Dag Petter Berg – Norgesmøllene AS
Ola Branås – TINE SA
Gunnar Hide – ABB AS
Steinar Jacobsen – Prediktor AS
Karin Sundsvik – NFEA
Tonje Olsen – NFEA