NEK 410 – Maritime elektriske forskrifter

Tromsø
05.02.19 - 06.02.19

Kurs i maritime elektriske forskrifter

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg en god overordnet forståelse av krav beskrevet i FME, samt ha en god forståelse av de metoder som er beskrevet i NEK 410 for å oppfylle forskriftens krav (FME).

Dette kurset vil også gi god kunnskap om de krav og utfordringer som idag ligger til grunn for å oppnå et forsvarlig jordingssystem og EMC for elektriske installasjoner.

Program

 • 09:30

  Registrering

 • 10:00

  Gjennomgang av FME (utvalgte paragrafer)

 • 12:30

  Lunsj

 • 13:30

  Generell gjennomgang av NEK 410-1 og 410-2

 • 14:30

  Kaffepause

 • 14:45

  Gjennomgang av NEK 410-1

 • 17:00

  Slutt dag 1

 • 08:30

  NEK 410-1 Systemdesign/Kontroll og instrumentering

 • 10:00

  Kaffepause

 • 10:15

  NEK 410-2 Jording og EMC

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  NEK 420- 2 Spesielle installasjoner Ex

 • 13:30

  NEK 410-1 Installasjon og dokumentasjon

 • 14:30

  Oppsummering og evaluering

 • 15:00

  Slutt

Påmelding

Foredragsholdere

Rolf Kinck

Kursholder Rolf Kinck er ansatt i IKM Instrutek.

Praktisk informasjon

Tid

05.02.19 - 06.02.19

Sted

Ishavsbyen videregående skole, Rambergan, Sommerfeldts gate 74/76, 9009 Tromsø

Vis i kart

Deltakeravgift

 • 7.000,- Bedriftsmedlem
 • 7.000,- Personlig medlem
 • 4.500,- Undervisning/institusjonsmedlem
 • 9.000,- Ikke medlem
 • 5.500,- Undervisn./Forskn. IKKE MEDL.

Avgiften inkluderer lunsj og kaffe/te ihht. programmet. Øvrig opphold ekskl.

Avbestilling senere enn 3 uker før  arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-. Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Annet

Nødvendige normer og forskrifter: 
NEK FME: Forskrifter for elektriske anlegg – Maritime installasjoner

NEK 410-1:2008 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 1: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing

NEK 410-2:2010 Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer – Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører farlig gods, mindre fartøy, høyspennings landtilkobling og EmC

Kan bestilles hos standard.no