Påmeldingsfrist er 5. februar 2019.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet  sendes til administrasjonen innen 25. januar 2019. Mail: nfea@nfea.no

Link til følgende dokumenter for årsmøtet vil bli sendt elektronisk til påmeldte deltakere 6. februar:

 • Årsrapport for 2018 med vedlegg
 • Budsjett 2019

Program

Last ned program (PDF)
 • 11:00-11:45

  LUNSJ

  (påmelding påkrevd)

 • 11:45-12:15

  Presentasjon av Digital21

  Trond Moengen, DigitalNorway

 • 12:15-14:15

  ÅRSMØTE

 • Konstituering

 • Årsberetning

 • Regnskap

 • Innkomne forslag

 • Strategi

 • Budsjett

 • Utmerkelser i NFEA

 • Valg

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

13.02.19

Sted

NFEA Kompetansesenter
Fridtjof Nansens vei 19
0306 Oslo

Kurslokalene er i 1. etg.