Årsmøtet arrangeres i år digitalt

Påmeldingsfrist er 9. februar 2021. (etter denne dato: ta kontakt med oss for påmelding)

Link til følgende dokumenter for årsmøtet vil bli sendt elektronisk til påmeldte deltakere 10. februar:

 • Årsrapport for 2020 med vedlegg

Deltakelse på årsmøtet er gratis.

 

Program (med forbehold om endringer)

 • 13:00 - 15:00

  ÅRSMØTE

 • Konstituering

 • Årsberetning

 • Innkomne forslag

 • Regnskap

 • Budsjett

 • Valg

 • Årsmøtet heves

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

17.02.21

Deltakeravgift

Gratis deltakelse

Annet

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til administrasjonen innen 24. januar 2021. Mail: nfea@nfea.no