OPC UA Informasjonsmodelleringskurs (03/2021)

Online
25.03.21

Arrangeres via Teams!

OPC UA (Open Platform Communications  Unified Architecture) er mest kjent som en kommunikasjonsstandard for datakommunikasjon mellom OT/automasjon og IT innen industrielle systemer, men inneholder også funksjonalitet for å få bedre kontroll over selskapets data ved hjelp av kontekstualisering og implementering av informasjonsmodeller (slik som RDS eller ISA-95).

En av de store utfordringene for å oppnå Industri 4.0 er kontroll på dataflyten mellom automasjon- og IT-systemene og opp til eventuelle skyløsninger. De siste årene har derfor OPC UA blitt tatt i bruk i stadig økende grad over hele verden. Dette kurset gir en introduksjon for å oppnå dette.

Kurset vil gi en introduksjon til OPC UA og mulighetene som ligger standarden. Kurset vil blant annet ta for seg utbredelse, cyber security, generell arkitektur og anvendelse, samt informasjonsmodellering.

Kurset leveres av vår hovedsponsor Prediktor AS.

Kurset tar ca. 3 timer.

Det skal ikke være nødvendig med store forhåndskunnskaper da dette er et introduksjonskurs, men man bør ha noen helt grunnleggende ferdigheter om IT og/eller automasjonsdomenet.

Program (med forbehold om endringer)

 • 12:00

  Intro

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 12:05

  OPC UA - Introduction

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 12:25

  QA

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 12:30

  OPC UA - Capabilities

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 13:00

  QA + break

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 13:10

  OPC UA - Communication

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 13:50

  QA

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 14:00

  OPC UA – Information Models

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

 • 14:50

  QA

  Hans Petter Ladim, Prediktor AS

Påmelding

Foredragsholdere

Hans Petter Ladim, Prediktor AS

Hans Petter Ladim er Senior Software Developer i Prediktor AS

Praktisk informasjon

Tid

25.03.21

Deltakeravgift

 • Medlem kr. 1.500,-
 • Ikke medlem kr. 2.000,-

Annet

Deltakere får tilsendt nødvendig informasjon for pålogging til MS Teams dagen før kursstart!