Informasjonsmodelleringskurs over nett

En av de store utfordringene for å oppnå Industri 4.0 er kontroll på dataflyten mellom automasjon- og IT-systemene og opp til eventuelle skyløsninger. De siste årene har derfor OPC UA blitt tatt i bruk i stadig økende grad over hele verden. Dette kurset gir en introduksjon til OPC UA som et mulig verktøy for å oppnå dette.

OPC UA (Open Platform Communications  Unified Architecture) er en kommunikasjonsstandard for datakommunikasjon mellom OT/automasjon og IT innen industrielle systemer, men inneholder også funksjonalitet for å få bedre orden på dataene, herunder muligheter for implementering av informasjonsmodeller (slik som ISA-95).

Kurset vil gi en introduksjon til OPC UA og mulighetene som ligger standarden. Kurset vil blant annet ta for seg utbredelse på forskjellige operativsystem, cyber security, generell arkitektur og anvendelse, samt informasjonsmodellering.

Kurset leveres av vår hovedsponsor Prediktor AS

Kurset går over to dager à 3 timer:

 • Dag 1, UA introduction and UA Communication, (3 timer)
 • Dag 2, UA Information Modelling, (3 timer)

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:00-12:00

  Introduction to UA, 40min

 • Features in UA, 40min

 • UA technical overview, 40min

 • UA communication and security, 40min

 • 09:00-12:00

  Information Models,30 min

 • Practical information modelling, 40min

 • UA modelling Principles, 50min

 • UA ISA95 Companion standard 30 min

Påmelding

Praktisk informasjon

Tid

01.09.20 - 02.09.20

Deltakeravgift

 • Medlem  kr. 3.000,-
 • Ikke medlem kr. 3.500,-

Annet

Deltakere får tilsendt nødvendig informasjon for pålogging til MS Teams dagen før kursstart!