Reguleringsteknikk 2024 – oppfriskning og påfyll

Oslo
23.10.24 - 24.10.24

Ønsker du en oppfriskning av dine kunnskaper i grunnleggende reguleringsteknikk, og litt påfyll? Påmelding innen 20. september. Vi utvider fristen straks det er nok deltakere til at kurset blir gjennomført.

Reguleringsteknikk 2024 gir deg:

– oppfriskning av kunnskaper om bl.a. prosessdynamikk, målefiltrering og PID-regulering, samt påfyll av kunnskaper om mer avanserte reguleringstekniske metoder, som foroverkopling, tilstandsestimering (softsensorer) og modell-prediktiv regulering (MPC). Du får også se hvordan disse spennende metodene fungerer på et praktisk system.

Forkunnskaper: Grunnleggende reguleringsteknikk fra fagskole eller høgskole eller universitet. Teorinivået i kurset holdes på et minimum.

Undervisningsopplegg:

 • Dag 1 – teori og metoder: Forelesninger og simuleringer (som deltakerne kjører). Simulatorene er interaktive og kjører i skalert sann tid. Simulatorene gir en realistisk opplevelse av reguleringssystemers dynamiske oppførsel. Simulatorene er fra simulatorbiblioteket SimView, som er programmert i LabVIEW. SimView er utviklet av TechTeach.
 • Dag 2 – utprøving i praksis: Utprøving av teknikker og metoder fra dag 1 på praktisk utstyr i form av mobile labrigger, nemlig HVAC-rigg og likestrømsmotor (det fins 4 av hver rigg), som TechTeach disponerer.

Kursinnhold Reguleringsteknikk 2024 (dag 1 og 2):

 • Oversikt over komponentene i reguleringssløyfen
 • Prosessdynamikk (integrator, tidskonstant, forsterkning, tidsforsinkelse)
 • Målestøydemping med middelverdifilter og tidskonstantfilter (kan implementeres med samme algoritme)
 • Av/på-regulator – funksjon/algoritme og virkemåte
 • PID-regulator (proporsjonal-integral-derivat) – funksjon/algoritme og virkemåte
 • Reversvirkning eller direktevirkning i PID-regulatoren? – hvordan velge
 • Innstilling av PID-regulatorer:
  • Ziegler-Nichols’ (ZN) svingemetode med modifikasjoner (Relaxed ZN) og anvendelse for å rette opp ev. dårlig stabilitet i reguleringssløyfen («Kvasi-ZN»).
  • Åstrøm-Hägglunds relémetode (der av/på-regulator brukes for å skape Ziegler-Nichols-svingningene). Relémetoden er grunnlaget for en populær type autotuner.
  • SIMC-metoden (Simple Internal Model Control), eller Skogestads metode, basert på prosessens sprangrespons. Sammenlikning med ZNs sprangresponsmetode.
 • Kaskaderegulering – flere reguleringssløyfer inni hverandre for å gi forbedret kompensering for prosessforstyrrelser. (Utprøving på simulator, ikke rigg.)
 • Prosessmodellering fra eksperimentelle data, implementert i Python. (Demo på simulator og rigg.)
 • Foroverkopling – hvordan utnytte prosessmodell og måling/estimat av prosessforstyrrelse til forbedret regulering
 • Softsensor i form av Kalmanfilter for kontinuerlig estimering av tilstander, parametre og prosessforstyrrelser, samt filtrert prosessmåling fri for faseforskyvning.
 • Modell-prediktiv regulering (MPC), implementert i Python. (Demo på simulator og rigg.)

Reguleringsteknikk 2024 Skogestad`s method

Her finner du en oversikt over NFEAs øvrige kurs og konferanser.

Program (med forbehold om endringer)

 • 08:30-11:00

  Forelesning og simulering

  Pauser innimellom

 • 11:00-12:00

  LUNSJ

 • 12:00-16:30

  Forelesning og simulering

  Pauser innimellom

 • 08:30 - 11:00

  Praksis på labrigger

 • 11:00-12:00

  LUNSJ

 • 12:00-16:30

  Praksis på labrigger

  Pauser innimellom

Påmelding

Foredragsholdere

Finn Aakre Haugen | siv.ing. og ph.d. | TechTeach

Haugen har mange års erfaring fra undervisning av studenter, lærlinger og industripersonell og er også konsulent, forsker og lærebokforfatter innen reguleringsteknikk. Han ble æresmedlem i NFEA i 2020.

Praktisk informasjon

Tid

23.10.24 - 24.10.24

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus
Youngs gate 21
0181 Oslo

Kurslokale: Balder

Deltakeravgift

Påmelding innen 20. september. Vi utvider fristen straks det er nok deltakere til at kurset blir gjennomført.

 • Medlem kr. 9 500,-
 • Ikke medlem kr. 11 500,-

Overnatting

Den enkelte deltaker må selv booke overnatting.

Annet

HER finner du våre vilkår for avbestilling og refusjon.


Kurs-PC-er: TechTeach stiller med kurs-PC-er der nødvendig programvare er installert. TechTeach disponerer i alt 8 slike PC-er. PC-ene brukes begge kursdagene. Deltakerne trenger ikke benytte sine egne PC-er under kurset. Det er imidlertid mulig å kjøre simulatorene på egen Windows-PC under og etter kurset. Nærmere info om dette kan fås ved henvendelse til kurslærer.

Kursmateriell, som deltakerne får ved kursstart:

  • Kursdokument i form av en Powerpoint-presentasjon lagret som pdf-fil.
  • En samling av SimView-simulatorer.