Sikkerhetssystemer 2022 følger opp Sikkerhetssystemkonferansen og Sikkerhetsstandardene IEC 61508/61511 som tidligere er arrangert av NFEA.

I Norge liker vi å tro at vi er gode på sikkerhet – og ja – vi har relativt få storulykker i industrien i Norge – både offshore og landbasert.  Likevel – ulykker og hendelser skjer – og vi skulle så gjerne ha vært i forkant, og etablert ‘forsikringer’ som kunne ha gjort at både risiko for hendelser og omfang av skader hadde blitt redusert.

Dette er bakteppet for konferansen   Vi får høre om konkrete hendelser som faktisk har skjedd, og læring som har kommet ut av de erfaringene som er gjort.   Videre får vi innblikk i relevante tekniske innretninger som er i bruk for å hindre hendelser i ulike industrianlegg.  Sist men ikke minst kommer vi innom tema og løsninger som kanskje ikke er nye i seg selv, men som gir nye sikkerhetsutfordringer der de er i bruk, nemlig hydrogen og batterier.

Konferansen tar sikte på å samle sentrale aktører fra offshore-bransjen og landbasert industri. Målet er å gi deg som deltaker inspirasjon og innspill – både gjennom foredrag og diskusjoner i salen, men også gjennom nettverksbygging i pauser og under konferansemiddagen.

Vi kombinerer nyheter, trender og erfaringer samt myndighetenes syn på det arbeidet vi gjør. Vi belyser også utvikling av standarder og retningslinjer som kan være relevante for deltakerne.

Sikkerhetssystemer 2022 henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift og vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

Her finner du en oversikt over våre øvrige kurs og konferanser.

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:50

  Åpning og velkommen

  Tor Onshus, NTNU

 • 10:00

  Hvilke endringer er foreslått i NOG 070?

  Mathilde Elisabeth Cot, Equinor ASA

 • 10:30

  Hva gjør vi med kravene når utstyret viser seg å være dårligere enn antatt i forrige utgave av NOG070

  Asbjørn Ueland, PTIL

 • 11:00

  Pause

 • 11:30

  Oppdatering Safety 4.0

  Kenneth Kvinnesland, DNV

 • 12:00

  Norsok I-002:2021, hvilke nye muligheter vil det gi for design og drift av SIS

  Snorre Larsen, Equinor ASA

 • 12:30

  Lunsj

 • 13:30

  Hendelsen med turbinhavari og påfølgende brann i metanolanlegget på Tjeldbergodden. Hva skjedde og hvorfor ble det slik?

  Jannike Schei Stornes/ Stig Folgerø, Equinor ASA

 • 14:00

  Digitaliseringsprosessen for automasjon

  Stig Pettersen, Lundin

 • 14:30

  ABB Safety Insight FSM tool

  Arvid Nilsen, Aker BP

 • 15:00

  Pause

 • 15:30

  Why and how physics makes machine learning safer

  Simen Eldevik, DNV Group Research

 • 16:00

  Hydrogen Safety

  Asmund Huser, DNV Energy Systems

 • 16:30

  Avslutning dag 1

 • 18:30

  Konferansemiddag på hotellet

 • 09:00

  Er det noen ulemper med LOPA?

  Tor Onshus, NTNU

 • 09:30

  Når barrieren mangler

  Stig Myrland, Yara

 • 10:00

  Pause

 • 10:30

  Operasjonelle og tekniske utfordringer med Nødavstengningssystemet (NAS/ESD)

  Sveinung Botnen, Equinor ASA

 • 11:00

  Evaluating the safety integrity of safety systems for all values of the demand Rate

  Siegfried Eisinger, DNV

 • 11:30

  Lunsj

 • 12:30

  Oppfølging av SIL i drift på Draugen

  Anne Lene Rømuld, OKEA

 • 13:00

  Hydrogen leak detection solution

  Claudio Fecarotta, MSA – The Safety Company

 • 13:30

  Lithium ione batterier: sikker vei til implementering. Kvalifisering og bruk av Li-Ione batterier for offshore installasjoner

  Bjørn Helge Ulland, Equinor ASA

 • 14:00

  Slutt

Foredragsholdere

Tor Onshus | NTNU

Tor Onshus er ansatt ved NTNU, og leder av programkomiteen for denne konferansen.

Han ledet gruppen som utarbeidet retningslinjen OLF-070 for bruk av IEC61508/11 innenfor Offshore i Norge.

I ettertid har han stått i spissen for kursing innenfor teknisk sikkerhet og bruk av denne retningslinjen. Han har vært professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 1987. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk og har en doktorgrad i teknisk kybernetikk fra NTNU.

Han er ansatt som professor i instrumenteringsteknikk ved samme institutt. Han er også rådgiver for SINTEF, og jobber sammen med personell fra SINTEF i utallige forsknings- og utviklingsoppdrag for industrien, og ha omfattende erfaringer fra analyse og gjennomganger av løsninger for bruk i sikkerhetsfunksjoner i norsk industri

Praktisk informasjon

Tid

30.03.22 - 31.03.22

Sted

Scandic Flesland Airport
Lønningsvegen 9
5258 Blomsterdalen

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlem kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 10 000,-

Presse deltar gratis! (*middag er ikke inkludert, må betales av den enkelte). Send mail til nfea@nfea.no for påmelding

Middag

Konferansemiddagen finner sted på hotellet. Pris kr 900 inkl 2 enheter drikke. Deltakelse på middagen krever påmelding.

Overnatting

Hver enkelt må selv ordne overnatting. Vi har holdt av noen rom på Scandic Flesland Airport. For reservasjon: fleslandairport@scandichotels.com med henvisning til kode: 47 77 76 74

Utstilling / logo

Utstillingen skal være maks 3 x 2 meter

Utstilling:

 • kr. 6 000,- (Deltakeravgift kommer i tillegg!)

Utstilling inkl. logo på eventsiden:

 • kr. 10 000,- (Deltakeravgift kommer i tillegg!)

Logo på eventsiden:

 • Bedriftsmedlem kr. 6 000,-
 • Ikke medlem kr. 8 500,-

Utstillere

Programkomité

Tor Onshus | NTNU (komiteleder)
Kjetil Refvik | Aker BP AS
Guri Fjellanger | Equinor ASA
Bjørnar Langelo | Aker Solutions AS
Fubin Qian | DNV AS
Tom Storgaard | Siemens Energy AS
Morten Bjørkelund | Håland Instrumentering AS
Steven Andrew Levine | ABB AS
Karin Sundsvik | NFEA
Tonje Olsen | NFEA

Annet

Avbestilling og refusjon:

HER finner du våre vilkår for avbestilling og refusjon