Sikkerhetssystemer 2023

Bergen
29.03.23 - 30.03.23

Sikkerhetssystemer 2023 skal gi deg en bedre innsikt i de forskjellige aspektene og utfordringene ved sikkerhetssystemer

Instrumenterte sikkerhetssystemer finnes i nesten alle deler av industrien vår. Både offshore og landbasert. Uten disse systemene vil det ikke vært mulig å drifte anlegg og installasjoner. Og vi har alle sett konsekvensene det får ved ulykker og hendelser og vet hva det kan bety for enkeltmennesker og for selskaper.

Denne konferansen tar sikte på å samle aktører fra flest mulig deler av industrien, enten du er leverandør av produkter eller tjenester, ansvarlig for prosjekter og utbygginger, ansvarlig for å drifte og vedlikeholde anleggene eller premissgiver.

Temaer for Sikkerhetssystemer 2023 er:

 • Regelverk og utvikling
 • Instrumentering og systemer
 • Hvordan drifte og vedlikeholde sikkerhetssystemene
 • Hendelser fra industrien
 • Metodikk for å sette SIL krav
 • Ny teknologi
 • Digitalisering

Målet er å gi deg som deltaker inspirasjon og innspill – både gjennom foredrag og diskusjoner i salen, men også gjennom nettverksbygging i pauser og under konferansemiddagen.

Sikkerhetssystemer 2023 henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift og vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

Allerede påmeldt? Her finner du andre NFEA-arrangementer som kan være aktuelle for deg

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:50

  Åpning og velkommen

  Karin Sundsvik | NFEA

 • 10:00

  Introduksjon til konferansen v/komiteleder

  Guri Fjellanger | Equinor ASA

 • Sesjon:

  Karbonfangst og lagring

  Møteleder: Guri Fjellanger| Equinor ASA

 • 10:10

  Karbonfangst, transport og lagring

  – Hvor er vi, hva skjer
  – Risiko og forskrifter

  Torleif Husebø | Petroleumstilsynet

 • 11:00

  Pause

  Møt bedrifter i utstillingsområdet for nettverksbygging og mingling

 • Sesjon:

  Landbasert industri

  Møteleder: Tor Onshus | NTNU

 • 11:30

  Digitalisering av sikringsanlegg for jernbane

  – Omfang av moderniseringen
  – Oppfyllelse av sikkerhetskrav (SIL)
  – Utfordringer under implementering i Bane NORs nettverk

  Frode Lervik | Siemens Mobility AS

 • 12:00

  SIL på Borregaard

  Georg Jansen | Borregaard AS

 • 12:30

  SIF tests coverage calculations

  How to adjust test coverage for various test activities that may be part of a SIF maintenance strategy to avoid double-counting coverage in PFDavg calculations and overly optimistic SIL verification results

  Rafal Salega | ABB

 • 13:00

  Lunsj

 • Sesjon:

  Ny teknologi

  Møteleder: Morten Bjørkelund | Håland Instrumentering

 • 14:00

  Funksjonell sikkerhet for helelektriske sikkerhetsventiler i Subsea ventiltrær

  – Hvordan møte krav til funksjonell sikkerhet
  – Prosess for design og teknologikvalifisering

  Einar Winther Larsen og Jone Sigmundstad | Aker Solutions

 • 14:30

  Ny guided wave radar teknologi for multifase måling i separatorer

  – Måling av olje, vann, kondensat og sand interface
  – Rengjøring av probe under normal drift

  Finn Kjerpeseth | Håland Instrumentering AS

 • 15:00

  Pause

  Møt bedrifter i utstillingsområdet for nettverksbygging og mingling

 • Sesjon:

  Digitalisering

  Møteleder: Mary Ann Lundteigen, NTNU

 • 15:30

  Asset Administration Shell (AAS) som plattform for interoperabilitet og digitale tvillinger

  – Status for Equinor’s aktiviteter innenfor Industri 4.0 og AAS
  – Eksempler på relevans for sikkerhetssystemer

  Jan Munkejord | Equinor ASA

 • 16:00

  Forenkling, standardisering og automatisering av rapportering og analyse av tilstand for sikkerhetssystemer

  – Forslag til standardisering og spesifikasjoner
  – Resultater fra prosjektet “Automatisert prosess for oppfølging av instrumenterte sikkerhetssystemer (APOS)”

  Maria Vatshaug Ottermo | SINTEF Digital

 • 16:30

  Slutt dag 1

 • 18:30

  Konferansemiddag i restauranten på hotellet

 • Sesjon:

  Krav til sikkerhetsfunksjoner

  Møteleder: Steven-Andrew Levine | ABB

 • 09:00

  Requirements for the development of offline tools used in SIS

  – Essential updates in Ed3 of IEC61508
  – Focus on new Tool Integrity Level requirements
  – Development of engineering support tools according to new requirements in IEC61508 Ed3

  Rafal Selega | ABB

 • 09:30

  AI assurance, kunstig intelligens i sikkerhetssystemer

  Nanda Anugrah Zikrullah & Meine van der Meulen| DNV AS

 • 10:00

  Gir feilfraksjon et optimistisk bilde av ytelsen?

  Ragnar Aarø | Safetec Nordic AS

 • 10:30

  Pause

  Møt bedrifter i utstillingsområdet for nettverksbygging og mingling

 • Sesjon:

  Drift og vedlikehold

  Møteleder: Leif Terje Espevik | Aker BP

 • 11:00

  Erfaringer fra Castberg

  – Bruk av APOS
  – Overlevering av SRS til drift

  John Magne Øyra | Equinor ASA

 • 11:30

  Ventiler i sikkerhetsfunksjoner

  – Overvåking i drift
  – Hvilke feil er det på ventilene
  – Velger vi rett ventil og rett vedlikehold

  Frode Medhus | Score AS

 • 12:00

  Lunsj

 • Sesjon:

  Erfaring fra hendelser

  Møteleder: Bjørnar Langelo | Aker Solutions

 • 13:00

  Gasseksplosjon på Aker Stord Verft - En reell hendelse med lærings-/ forbedringspotensiale:

  Hva gikk galt og hva lærte vi av dette?

  Torstein Leth | Head of HSSE | Aker Solutions

 • 13:30

  Snøhvit hendelsen i september 2020

  – Hvilke årsaker medvirket til hendelsen
  – Hvordan håndterer man en slik hendelse

  Esben Blix Visborg | Teknisk sjef | Equinor ASA

 • 14:00

  Slutt. Ultra Quick Sum Up

  Tor Onshus | NTNU

Påmelding

Foredragsholdere

Frode Lervik | RAM and Approval Manager | Siemens Mobility AS

Frode Lervik er RAM and Approval Manager på Siemens Mobility AS.

Siemens Mobility har inngått en kontrakt med Bane NOR for digitalisering av sikringsanlegg for jernbanene, det felleseuropeiske European Rail Traffic Management System (ERTMS). Leveransen er en totalleveranse hvor alle sikringsanlegg på hele det jernbanenettet trinnvis skal fornyes innvendig og utvendig. I dette inngår prosjektering, installasjon, idriftsettelse og supportavtale.

Finn Kjerpeseth | Produktansvarlig Instrumentering | Håland Instrumentering AS

Har jobbet i Håland Instrumentering AS siden det ble startet i 1999. Samme år introduserte vi for første gang Guided Wave Radar (GWR) teknologi i Norge sammen med Magnetrol.

Det nye produktet som skal presenteres er en videreutvikling av kjent GWR teknologi som gir oss en trygghet i teknologien som nå benyttes.

 

Maria Vatshaug Ottermo | Senior Researcher | SINTEF Digital

I work as a senior researcher at SINTEF Digital in the group Safety and Reliability. I work with safety instrumented systems, mainly for the oil and gas industry, but I also work on other projects related to, among other things, hydrogen.

Recently I have also worked with Industri 4.0, interoperability and digitalisation.  My background is from Engineering Cybernetics (PhD) at NTNU.

Rafal Selega | Principal Functional Safety Consultant | ABB

Rafal Selega – A professional consultant having some twenty-five year’s appropriate proven experience in the field of control & electrical technical engineering of BPCS and SIS. An expert in the application and compliance to the functional safety standard IEC 61511. A proven leader in the field of process and functional safety management, technical consultancy and training.

IEC 61511 and IEC 61508 maintenance committee member, TÜV Rheinland FS Expert.

We all recognize that Software tools may be used for automating the development of the SIS application program. This has potential benefits in terms of both the time for development, and the quality of the SIS program outcome.

That said, the usage of such a software tool may also create an additional risk for the safety integrity of the safety functions developed by the tool. Using a tool can introduce errors into the program due to tool failure, or failure to detect errors within the program that are made by the programmer, and the effect may be propagated to the safety function.

The purpose of the presentation is to provide an awareness regarding the safety standard requirements for the development of software off-line engineering tools that are used for implementation of safety functions.

Meine van der Meulen | Functional Safety expert and AI researcher | DNV AS

Meine van der Meulen is functional safety expert and AI researcher in DNV’s Group Research and Development.

He is a member of the ISO/IEC committee on artificial intelligence and contributes to the development of DNV’s recommended practices covering the various aspects of artificial intelligence. His research interest is the use of artificial intelligence in safety applications.

Ragnar Aarø | Sjefrådgiver | Safetec Nordic AS

Ragnar Aarø har mer enn 30 års erfaring med funksjonell sikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer som hovedområde. Han har vært ansvarlig for svært mange prosjekter for identifisering av instrumenterte sikkerhetsfunksjoner og krav til sikkerhetsintegritet, hovedsakelig innen olje- og gass-området.

Han har også omfattende erfaring med vurdering av oppfyllelse av SIL-krav, både for nybygg og for modifikasjonsprosjekter. Ragnar har også deltatt i revisjonsarbeid av sikkerhetsbarrierer for olje- og gassinstallasjoner og -anlegg, både på sokkelen og på land, og de senere årene også jobbet med barrierestyring og systemer for dette, rettet mot storulykkesrisiko. Dette arbeidet har også inkludert utarbeidelse av ytelseskrav og ytelsesstandarder for sikkerhetsbarrierer.

Frode Medhus | Business Development Manager | Score A/S

Work with businesses to reduce valve emissions and cost. All in for digitalization.
Skilled in Negotiation, Contracts, Product Development, Operations Management, Sales and Projects. Strong history of Project Management and International Site Work. Extended IT knowledge and a quick learner of new systems.

Torstein Leth | HSSE leder | Aker Solutions AS

Torstein er leder for HSSE arbeidet på verftet på Stord, og har tidligere ledet HSSE arbeidet i flere store energiprosjekter.

Verftet er Norges største offshore verft og en viktig aktør for norsk industris evne til å gjennomføre store kompliserte energiprosjekter. Verftet leverer i dag tradisjonelle nybygg-prosjekter for olje og gass industrien, lav-karbon prosjekter, havvind prosjekter samt demolering av utrangerte offshore installasjoner.

Praktisk informasjon

Tid

29.03.23 - 30.03.23

Sted

Scandic Flesland Airport
Lønningsvegen 9
5258 Blomsterdalen

Vis i kart

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlemmer kr. 7 000,-
 • Personlig medlem kr. 7 000,-
 • Ansatte i undervisning/medlem kr. 4 000,-
 • Ansatte i undervisning/ikke medlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 10 000,-

Presse deltar gratis! (*middag er ikke inkludert, må betales av den enkelte). Send mail til nfea@nfea.no for påmelding

Middag

Konferansemiddag på hotellet kr. 1.000,- inkl. 2 enheter drikke. Påmelding senest kl 12:00 mandag 6. mars!

Overnatting

Hver enkelt må selv ordne overnatting. Vi har holdt av noen rom på Scandic Flesland Airport.
For reservasjon: fleslandairport@scandichotels.com med henvisning til Booking kode: BBES290923.

Gyldig frem til 13.03.(med forbehold at avholdte rom ikke blir fullbooket tidligere)

Utstilling / logo

Utstilling (maks 3×2 meter) :

 • kr. 6 000,- (Deltakeravgift kommer i tillegg)

Utstilling (maks 3×2 meter) – inkl. logo på eventsiden:

 • kr. 10 000,- (Deltakeravgift kommer i tillegg)

Logo på eventsiden:

 • Bedriftsmedlem kr. 6 000,-
 • Ikke medlem kr. 8 500,-

Programkomité

Guri Fjellanger | Equinor ASA (Komitéleder)
Tor Onshus | NTNU
Bjørnar Langelo | Aker Solutions AS
Mary-Ann Lundteigen | NTNU
Fubin Qian | DNV AS
Tom Storgaard | Siemens Energy AS
Morten Bjørkelund | Håland Instrumentering AS
Leif Terje Espevik | Aker BP ASA
Steven-Andrew Levine | ABB AS
Karin Sundsvik | NFEA
Tonje Olsen | NFEA

Annet

HER finner du våre vilkår for avbestilling og refusjon.


LAST NED NFEA MULTI-EVENT APPEN

I appen finner du deltakerliste, program, sponsorer og etter hvert også PDF-versjon av de foredragene vi får lov til å dele.
Appen heter NFEA og er tilgjengelig i Appstore og Googleplay.
Bruk samme e-post som du brukte til å registrere deg for konferansen for å logge på.

PS: Den samme appen vil også gjelde hvis du deltar på andre NFEA-konferanser.
Liste over deltakere: hver deltaker kan velge å skjule identiteten sin i appen.