Sikkerhetssystemkonferansen 2018

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
08.11.18 - 09.11.18

Hold av datoer, mer informasjon, program og påmelding kommer!

Sikkerhetssystemkonferansen samler sentrale aktører innenfor instrumenterte sikkerhetssystemer i olje og gass, landbasert industri og samferdsel for å dele nyheter og erfaringer fra prosjekter og drift. Tilstede er myndigheter, operatører/anleggseiere, engineering, leverandører og tredjepartsaktører.

Bransjen fokuserer mer enn noen gang på å utvikle kostnadseffektive løsninger. Vår rolle er å se nye muligheter innenfor digitalisering, overvåkning, og arbeidsprosesser, uten å gå på bekostning av sikkerheten. Dette stiller enda større krav til samarbeid mellom aktørene som samles på konferansen.

På årets utgave av sikkerhetssystemkonferansen belyses:

• Risikonivå i norsk industri (olje og gass, landbasert industri, samferdsel)
• Digitalisering – hva betyr dette for utforming, drift og oppfølging av sikkerhetssystemer
• Framtidsrettede og smarte/sikre løsninger
• Nytt i regelverk og internasjonale standarder

Praktisk informasjon

Tid

08.11.18 - 09.11.18

Sted

Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen