SIL GL del 2

Stavanger
18.01.22 - 20.01.22

Deltakere må ta med kalkulator og perm fra første kurset (del 1)

Bakgrunnen for SIL del 1 og 2 er at Norsk Olje og Gass publiserer retningslinjen for anvendelse av IEC 61508/11 på norsk
kontinentalsokkel. Denne retningslinjen er referert til i Petroleumtilsynets regelverk, som en akseptabel måte å oppfylle kravene i regelverket på.

I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter.

Del 1 er et innledningskurs med varighet på 2 dager.

Dette kurset er Del 2 og er et fordypningskurs på 3 dager med kursbevis. NTNU utsteder vitnemål på tre studiepoeng for de som har gjennomført begge kursene og bestått eksamen.
For å få muligheter til individuell oppfølging fra foreleserne, begrenses antall deltagere til 25. Det forutsettes at en har
gjennomgått Del 1 eller har tilsvarende kompetanse for å ha nytte av Del 2. Det kreves noen timer forberedelse og repetisjon av Del 1 før kurset.

Kurset er ment for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/ spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer. En vil dekke teknisk sikkerhet generelt og gjennomgå retningslinjen, samt vise hvilke begrensninger som gjelder for retningslinjen.

Gjennom gruppearbeid vil en få prøve seg på relevante  praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen avhengig av nivået.

Målgruppe er ansatte hos systemleverandører, brukere,  oljeselskaper, myndigheter, engineering og konsulenter.

Se arrangementskalenderen vår HER! Du finner blant annet info om SIL GL del 1.

Program (med forbehold om endringer)

 • 09:30

  Registrering / Kaffe

 • 10:00

  Velkommen

  Presentasjon og praktisk informasjon

 • 10:05

  SIL i regelverket

 • 10:35

  Repetisjon fra Del 1

 • 11:15

  Identifikasjon og håndtering av avvik

 • 12:00

  Lunsj

 • 12:45

  Drift, vedlikehold og modifikasjoner

 • 13:15

  Feildata for ventiler

 • 13:45

  Kontinuerlig eller ofte behov - ISO 13849, IEC 62061

 • 14:30

  Gruppearbeid

  Bruk av retningslinjer, diskusjon og svarantydninger

 • 17:00

  Slutt

 • 18:00

  Middag

  mer info kommer

 • 09:00

  Applikasjonsprogramvare

 • 10:00

  Gruppearbeid

 • 12:00

  Lunsj

 • 12:45

  Levetidsbetraktninger

 • 13:45

  Krav til komponentleverandører

 • 14:30

  Gruppearbeid

 • 17:00

  Slutt

 • 09:00

  Kravspesifikasjoner

  Safety Requirement Specification

 • 10:30

  Oppsummering / Gruppearbeid

 • 11:45

  Evaluering

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  EKSAMEN

 • 15:30

  Slutt

Påmelding

Foredragsholdere

Tor Onshus

Tor Onshus var leder for den gruppen som utarbeidet retningslinjen OLF-070 for bruk av IEC61508/11 innenfor Offshore i Norge. I ettertid har han stått i spissen for kursing innenfor teknisk sikkerhet og bruk av denne retningslinjen. Han har vært professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 1987. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk og har en doktorgrad i teknisk kybernetikk fra NTNU. Han er ansatt som professor i instrumenteringsteknikk ved samme institutt. Han er også rådgiver for SINTEF, og jobber sammen med personell fra SINTEF i utallige forsknings- og utviklingsoppdrag for industrien, og ha omfattende erfaringer fra analyse og gjennomganger av løsninger for bruk i sikkerhetsfunksjoner i norsk industri

Praktisk informasjon

Tid

18.01.22 - 20.01.22

Sted

Radisson Blu Atlantic Hotel
Olav V s gate 3
4005 STAVANGER

Deltakeravgift

 • Kr. 15.500,- (medlem)
 • Kr. 17.500,- (ikke medlemmer)

Avgiften inkluderer kursmateriell

Avbestilling senere enn 3 uker før kursstart belastes med kr 2.500,- . Avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes full avgift.

Viktig info:
Dersom du ikke finnes i vårt kunderegister fra tidligere, blir du automatisk gitt pris for ikke-medlem i påmeldingsskjemaet. Vi vil sørge for at du blir gitt riktig pris før vi sende deg faktura eller belaster kortet ditt. Dersom du har spørsmål om priser og påmelding, vennligst ring oss på tlf 90 90 92 94 eller send oss en e-post til nfea@nfea.no

Middag

Vi arrangerer middag 18/1 kl. 18:00 for de som ønsker å delta. Pris er kr. 900,- og inkluderer en tre retters middag med to enheter drikke.

Mer informasjon kommer

Overnatting

Bestilles av den enkelte. Vi anbefaler Radisson Blu Atlantic Hotell. Ring 0 25 25 for booking.

Annet

NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc