SIL GL del 2

Kristiansund
07.05.19 - 09.05.19

Deltakere må ta med kalkulator og perm fra første kurset (del 1)

Bakgrunnen for dette kurset er at Norsk Olje og Gass publiserer retningslinjen for anvendelse av IEC 61508/11 på norsk
kontinentalsokkel. Denne retningslinjen er referert til i Petroleumtilsynets regelverk, som en akseptabel måte å oppfylle kravene i regelverket på.

I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter. Kurset består av to deler. Del I er et innledningskurs med varighet på 2 dager.

Dette kurset er Del II og er et fordypningskurs på 3 dager med kursbevis. NTNU utsteder vitnemål på tre studiepoeng for de som har gjennomført begge kursene og bestått eksamen.
For å få muligheter til individuell oppfølging fra foreleserne, begrenses antall deltagere til 25. Det forutsettes at en har
gjennomgått Del I eller har tilsvarende kompetanse for å ha nytte av Del II. Det kreves noen timer forberedelse og repetisjon av Del I før kurset.

Kurset er ment for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/ spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer. En vil dekke teknisk sikkerhet generelt og gjennomgå retningslinjen, samt vise hvilke begrensninger som gjelder for retningslinjen.

Gjennom gruppearbeid vil en få prøve seg på relevante  praktiske eksempler, både ved å sette SIL krav og hvilke krav en må sette til den tekniske løsningen avhengig av nivået.

Målgruppe er ansatte hos systemleverandører, brukere,  oljeselskaper, myndigheter, engineering og konsulenter.

Program (med forbehold om endringer)

Last ned program (PDF)
 • 09:30

  Registrering / Kaffe

 • 10:00

  Velkommen

  Presentasjon og pratisk informasjon

 • 10:05

  SIL i regelverket

 • 10:35

  Repetisjon fra Del 1

 • 11:15

  Identifikasjon og håndtering av avvik

 • 12:00

  Lunsj

 • 12:45

  Drift, vedlikehold og modifikasjoner

 • 13:15

  Feildata for ventiler

 • 13:45

  Kontinuerlig eller ofte behov - ISO 13849, IEC 62061

 • 14:30

  Gruppearbeid

  Bruk av retningslinjer, diskusjon og svarantydninger

 • 17:00

  Slutt

 • 18:00

  Middag på hotellet

 • 09:00

  Applikasjonsprogramvare

 • 10:00

  Gruppearbeid

 • 12:00

  Lunsj

 • 12:45

  Levetidsbetraktninger

 • 13:45

  Krav til komponentleverandører

 • 14:30

  Gruppearbeid

 • 17:00

  Slutt

 • 09:00

  Kravspesifikasjoner

  Safety Requirement Specification

 • 10:30

  Oppsummering / Gruppearbeid

 • 11:45

  Evaluering

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  EKSAMEN

 • 15:30

  Slutt

Påmelding

Foredragsholdere

Tor Onshus

Tor Onshus var leder for den gruppen som utarbeidet retningslinjen OLF-070 for bruk av IEC61508/11 innenfor Offshore i Norge. I ettertid har han stått i spissen for kursing innenfor teknisk sikkerhet og bruk av denne retningslinjen.
Han har vært professor ved Institutt for teknisk kybernetikk siden 1987. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk kybernetikk og har en doktorgrad i teknisk kybernetikk fra NTNU. Han er ansatt som professor i instrumenteringsteknikk ved samme institutt.
Han er også rådgiver for SINTEF, og jobber sammen med personell fra SINTEF i utallige forsknings- og utviklingsoppdrag for industrien, og ha omfattende erfaringer fra analyse og gjennomganger av løsninger for bruk i sikkerhetsfunksjoner i norsk industri

Praktisk informasjon

Tid

07.05.19 - 09.05.19

Sted

Scandic Kristiansund
Storgata 41
6508 Kristiansund

Deltakeravgift

 • Kr. 14.500,- (medlem)
 • Kr. 16.500,- (ikke medlemmer)

Avgiften inkluderer kursmateriell

Avbestilling senere enn 3 uker før kursstart belastes med kr 2.500,- . Avbestilling senere enn 10 dager før kursstart belastes full avgift.

Viktig info:
Dersom du ikke finnes i vårt kunderegister fra tidligere, blir du automatisk gitt pris for ikke-medlem i påmeldingsskjemaet. Vi vil sørge for at du blir gitt riktig pris før vi sende deg faktura eller belaster kortet ditt. Dersom du har spørsmål om priser og påmelding, vennligst ring oss på tlf 90 90 92 94 eller send oss en e-post til nfea@nfea.no

Middag

Vi arrangerer middag på hotellet 7/5 kl. 18:00 for de som ønsker å delta. Pris er kr. 800,- og inkluderer en tre retters middag med to enheter drikke.

 

Overnatting

Den enkelte må selv bestille overnatting. Link til kurshotellets hjemmeside: KLIKK HER!

Annet

PARKERING:
Hotellet har 90 parkeringsplasser. Pris pr døgn, kr. 95,-. De har også 4 ladestasjoner for Elbil. Dersom hotellets parkeringsplasser er fulle, ta kontakt med hotellet for
andre alternativ. Telefon: 71 57 12 007

NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc