Smart Produksjon i Norge 2018

Kristiansand
14.11.18 - 15.11.18

Vi har lyttet til fjorårets deltakere og byr på bedriftsbesøk hos MIL, Mechantronics Innovation Lab AS

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kvalifisert og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i smart produksjon, noe som kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigrener.

Olje- og gassindustrien har vært en bærebjelke for norsk industri, men opplever nå krevende tider som følge av fall i oljeprisen og investeringsreduksjoner. Hva så med fastlandsindustrien som Norge også har lange tradisjoner med?

Tiden er inne for at vi sammen sikrer at Norge etablerer en innovativ og smart produksjon som gjør oss konkurransedyktig i både eksisterende og helt nye produkter.

Årets «overskrifter»:

 • Suksess i Norge
 • Kompetanseløft innen digitalisering
 • Omstilling og læring på tvers av bransjer
 • Nye teknologier, trender og implementering

Program

Last ned program (PDF)
 • 09:00-09:50

  Registrering

 • 09:45-09:55

  Velkommen

  Karin Sundsvik, NFEA

 • 09:55-10:15

  Åpningsinnlegg

  Øystein Djupedal, Universitetet i Agder

 • 10:15-10:45

  Digitalisering og automatisering av 50-100 år gamle anlegg Muligheter og utfordringer

  Sverre Eikeland, Agder Energi

 • 10:45-11:15

  Pause

 • 11:15-11:45

  Vinner Norges smarteste Industribedrift

  Geir Hetland, Thermo Fischer Scientific

 • 11:45-12:15

  Foredragstittel kommer

  Lars Stenerud, Plasto AS

 • 12:15-12:45

  Produksjon av styrekabler for subsea

  Tore Ekaas, Aker Solutions AS

 • 12:45-13:45

  LUNSJ

 • 13:45-14:15

  DigiCat Norwegian Catapult Centre, Hva og hvorfor

  Jan Børre Rydningen, DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund

 • 14:15-15:00

  Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre, Hva og hvorfor

  Mika Tienhaara, prosjektdirektør MTNC og Sintef Raufoss SINTEF Raufoss Manufacturing

 • 15:00

  Avreise med buss til MIL, Grimstad

 • 15:30

  Ankomst MIL

  Omvisning + foredrag

 • 18:00

  Avreise fra MIL til Kristiansand

  Ankomst Kristiansand ca. 18:30

 • 20:00

  Konferansemiddag

  Restaurant Barbarossa

 • 08:30-09:00

  Foredragstittel kommer

  Geir Ausland, REC Solar Norway AS

 • 09:00-09:30

  Hvordan tar man reisen med digitalisering. Dette er det vi har gjort

  Ingvild Jensen, DigiFab Industri 4.0

 • 09:30-10:00

  Start Production Faster

  Frode Mastad, APS Robotics

 • 10:00-10:30

  Pause

 • 10:30-11:00

  Damp prosjektet

  SINTEF Manufacturing AS

 • 11:00-11:30

  Industriell tillämpning av Augmentet reality og virtual reality

  Nicklas Jarl, Semcon Devotek

 • 11:30-12:00

  AR/VR

  Håvard Paulshus, Aker Solutions AS

 • 12:00-13:00

  LUNSJ

 • 13:00-13:30

  "Fast track” til den nyeste produksjonsteknologien

  Prof. Ph.D.Trygve Thomessen, PPM Robotics AS

 • 13:30-14:00

  Tre pilarer for å gjøre Industriell IOT til noe mer enn et trendbegrep

  Jon Kåre Solås, Phoenix Contact AS

 • 14:00

  Konferanse slutt

Påmelding

Foredragsholdere

Øystein Djupedal

Øystein Djupedal er kjent for en rekke ting, blant annet som initiativtaker til Arendalsuka hvor han også leder programkomiteen. Han har også vært statsråd i Kunnskapsdepartementet og mangeårig stortingsrepresentant. Han har også vært Fylkesmann i Aust-Agder. Han er nå ansatt som seniorrådgiver i ledelsens stab ved Universitetet i Agder, hvor han leder styringsgruppa for strategiområdet samfunnsengasjement og nyskaping. Han innehar en rekke styreverv, blant annet nestleder i styret Agderforskning fra 2011. Øystein Djupedal holder åpningsinnlegget under Smart Produksjon i Norge 2018

Jan Børre Rydningen

Jan Børre Rydningen er prosjektleder for DigiCat, Norsk katapultsenter. Han er ansatt i ÅKP AS, et innovasjonsselskap med hovedsete i Ålesund. ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging og fasiliterer blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene Blue Maritime Cluster – Global Centre of Expertise, Blue Legasea, Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt ÅKP utgjør et sentralt element i innovasjonsøkosystemet rundt Campus Ålesund, der man foruten NTNU, SINTEF og Møreforsking finner et 20 talls selskap, med Rolls Royce Marine og Inmarsat i spissen.

Trygve Thomessen

Professor Trygve Thomessen er daglig leder av high-tech robotbedriften PPM Robotics AS i Trondheim. PPM satser spesielt på å bringe ny teknologi ut til små og mellomstore bedrifter for å sørge for fremtidig konkurransekraft. PPM leverer industirobotløsninger for mange anvendelser, basert på renommerte produsenter som NACHI, OTC og F&P roboter; med bla. Toyota som hovedkunde. PPM er spesialister på å gjøre ny teknologi lett anvendbar i industrien, og ikke minst bidra til et kompetanseløft som sørger for at kundene forblir i front.

Praktisk informasjon

Tid

14.11.18 - 15.11.18

Sted

Radisson Blu Caledonien Hotel.

Deltakeravgift

 • Bedriftsmedlem kr. 7. 000,-
 • Personlig medlem kr. 7. 000,-
 • Ansatte i undervisning/forskning kr. 4. 000,-
 • Ikke medlem kr. 9. 000,-

Halv pris ved deltakelse kun en av dagene.

Bedriftsbesøk

Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved Universitetet i Agder – Campus Grimstad.

Vi setter opp buss til bedriftsbesøket, og trenger derfor at alle melder seg på til bedriftsbesøk slik at vi bestiller stor nok buss. (Egen avkrysning for dette i påmeldingsskjemaet)

Middag

Middagen finner sted på restaurant Barbarossa. Hvis du vil delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen. Dette koster kr. 850,- pr. person og inkluderer 2 enheter
drikke. Adresse: Vestre Strandgate 23

Overnatting

Konferansen finner sted på Radisson Blu Caledonien Hotell i Kristiansand sentrum. Hotellet har i over ett år blitt bygget om og gjennomgått betydelige oppgraderinger. Den enkelte må selv bestille hotellrom. Bestilling av rom via egen link på hjemmesiden til Radisson Blue Caledonien.

Utstilling / logo

Stand inkl. 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 12 000,-
 • Ikke medlem kr. 14 000,-

Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 16 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 000,-

Stands: Maks 3×2 meter

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5. 000,-
 • Ikke medlem kr. 7. 500,-

Utstillere

 • CDP Technologies AS

 • APS Robotics AS

 • Omron Electronics Norway AS

Programkomité

 • Komiteleder Håkon Rem – Nemko AS
 • Lars Fossum – Siemens AS
 • Jarle Gjøsæther – Kongsberg Terotech AS
 • Odd Myklebust – SINTEF
 • Øystein Netland – Tratec Norcon,
 • Olaf-Magnus Olsen –Mazeppa Norge AS
 • Tonje Olsen – NFEA
 • Karin Sundsvik – NFEA

Annet

Her er noen av kommentarene fra evalueringen av fjorårets konferanse: 

 • Dette var en av de beste konferansene jeg har deltatt på. Årsak: Nye muligheter skapt av
  teknologi, gode praktiske eksempler fra både kjente og ukjente bedrifter, skoleverket sin satsing
  på digitalisering, Sintef, Kongsberg nettverk og MIL sin praktiske og gode tilnærming. Mange
  inspirerende foredragsholdere.
 • Mange gode foredrag og foredragsholdere
 • Interessant dag. var bare med på dag 2, men absolutt lærerikt.
 • Veldig interessante foredrag på forskjellige nivåer og forskjellige settings. Grunnen til at
  foredragene var så gode, var at innholdet var veldig konkret

Flere nevnte også at de ønsket å besøke MIL, så da besøker vi MIL i år!

NFEA er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med arrangementet ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning etc.