Smart Produksjon 2020

Raufoss
02.12.20 - 03.12.20

Hold av datoene. Program og påmelding kommer.

Konferansen Smart Produksjon har vært arrangert mange ganger i tilknytning til interessante industribedrifter. I år  har vi lagt konferansen til Katapultsenteret på Raufoss, MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre). Raufoss representerer et sterkt mangfoldig industrielt miljø med fokus på avansert masseproduksjon for bilindustri og forsvar, men Innlandet har også mange interessante små og mellomstore bedrifter innen vareproduksjon. Katapultsenteret ligger midt i Raufoss Industripark, så det er lagt opp til spennende bedriftsbesøk i gangavstand fra konferansen. I tillegg vil det settes av tid til å prøve katapulten gjennom demonstrasjoner av læringsarenaer og minifabrikker.

Covid-19 situasjonen som preger store deler av 2020 vil nok øke bruken av digitale løsninger i samfunnet, men vil også utfordre industribedriftene i Norge på mange teknologiområder.  Vi håper å kunne demonstrere gode bærekraftige løsninger for å bringe industriproduksjonen i Norge gjennom disse utfordringene, og inn i en stabil, framtidsrettet tilstand.

Tema for årets konferanse vil dreie mye rundt bruk av digitale tvillinger i industrianlegg samt Asset Management og vedlikehold.  Til slutt vil vi belyse utfordringene industrien har med Cyber-sikring, og se litt på hva som rører seg på området prosesstyring og hva som ligger i begrepet «Digitalt Forsterket Operatør».

Velkommen til spennende bedriftsbesøk og interessante foredrag som vil hjelpe deg inn i framtidens industribedrift!

Praktisk informasjon

Tid

02.12.20 - 03.12.20