Digital produksjonsledelse – fra brannslokking til røykvarsler

Med strømlinjeformede produksjonslinjer og høy automatiseringsgrad, er det ikke åpenbart hvor vi kan hente ut ytterligere produktivitetsforbedring.

Svaret er digitalisering – hva var spørsmålet?

Det kan nesten se ut som vi har glemt spørsmålet i vår iver med å digitalisere alt, med fare for å investere tid og penger uten å få ut maksimal effekt. Faktisk så viser statistikk at produksjonsbedrifters effektivitetsøkning har avtatt de siste årene, og det var vel ikke meningen med alle investeringene som er gjort med merkelappen «Industri 4.0» og «Digitalisering».

Produktivitet er forholdet mellom utført produksjon og antall årsverk, samt kostnader for eksterne tjenester.

Hva er det som bremser effektivitet i en produksjonsbedrift? Satt på spissen er det all tid hvor produksjonen er stanset. Dette kan jo ha flere årsaker:

  • Mangler råmaterialer eller deler
  • Stans i en maskin
  • Produksjonsfeil og kvalitets problemer
  • Manglende bemanning
  • Osv…

Alt vi ser her kan puttes i sekkeposten «problemer», som vil ødelegge produktiviteten uansett hvor god dataflyt og automatisering vi har investert i. Problemer må løses så fort som mulig for å få produksjonen i gang igjen – altså full brannslukking. Å fikse problemer med brannslukking er ingen varig løsning, så metodikker som Lean skal sørge for at kilden til problemene blir tatt hånd om. Prinsippene til Lean er bygget på at man forbedrer prosesser kontinuerlig, og verktøy for dette er en del av pakken.

Dette er likevel et område hvor digitalisering vil gi umiddelbar gevinst, fordi her er det mye manuell oppfølging og langsom oppdatering. For å unngå brannslukking trenger vi røykdetektorer, det vil si systemer hvor kommunikasjon går raskt og hvor vi er i stand til å oppdage trender.

Tenk om vi greier å redusere tapt produksjonstid? Hva ville f.eks. halvering av problemrelatert stans utgjøre i produktivitetsøkning?

I en produksjonsbedrift handler dette om et system for operativ produksjonsledelse og støtte til operatørene. Og da er vi tilbake til digitale løsninger, hvor operatøren kan melde status og problemer direkte, og produksjonsledelsen har en oversikt i sanntid. Kombinerer man dette med produksjonsdata fra OT (Automasjon) og IT (ERP), så blir trendanalyse noe som skjer løpende.  Systemet får innebygget «røykvarslere» og blir i stand til å synliggjøre problemer før det «tar fyr». Minst like viktig er det å verifisere at problemer er løst på en varig måte.

Resultatet blir kontinuerlig forbedring, nettopp det som er så vanskelig å få til i manuelle prosedyrer, fordi mennesker er menneskelige. La heller digitale systemer tygge data, og la menneskene gjøre det de er gode til; problemløsing.

Dette er noe av det vi tar opp på NFEA Workshop’en Manufacturing Operations Management with Digital Lean