Få bedre forståelse av begrepet «elektrokontroll»

Elektrokontroll er et begrep som i den senere tid har vokst seg fram som en egen disiplin. Omfanget rundt elektrokontroll involverer automasjon, elektro og nå – i digitaliseringsalderen: industrielt nettverk. Tradisjonelle «hardwired» løsninger blir i økende grad erstattet av industrielle nettverk.»

NFEA arrangerer en hel konferanse rundt begrepet Elektrokontoll. Den finner sted i Oslo 8. – 9. mars.

LES OM KONFERANSEN HER

Hovedtemaer for Elektrokontroll 2023:

 • Digitale målinger
 • Drift, vedlikehold og modifikasjoner fra tradisjonell til digital
 • Offshore vind
 • Cyber Security

Her er litt av det du vil få høre om:

 • Offshore Wind installasjoner med digitalisering. Hva er annerledes i et offshore wind prosjekt?
 • Evolusjon, Elektrokontroll (fra tradisjonell hardwired til digital) Hva gjorde man før, hvor er man nå og hva ser man for seg videre?
 • ECoDis (Engineering and Condition monitoring in Digital Substations) pilotprosjektet til Sintef. https://www.sintef.no/en/projects/2019/ecodis/
 • IEC-61850-9-2 «Process Bus» erfaring fra leverandører
 • Retrofit av gamle tavleinstallasjoner til digital. «Out with the old, in with the new”
 • Cyber Security med fokus innen IEC61850 og Offshore Wind
 • Erfaringer rundt integrering av IEC61850 mellom eldre og nytt
 • Verktøy for Vedlikehold/Modifikasjon av IEC61850 systemer

LES OM KONFERANSEN HER

Foredragene

Åpningsinnlegget har tittelen «Evolusjon Elektrokontroll». Her får vi beskrevet hvordan man først startet med kontroll av elektriske anlegg, og hvor er man nå. Foreleser er Conny Månsson fra Hitachi Energy Norway AS.  Conny er Network & Security Engineer Europe og Cyber Security Manager Grid Automation Norway. Han har vært en frontfigur for IEC 61850 implementering i nesten to tiår og er ekspert på Digitale stasjoner.

Leif Egil Stene Dahl fra Siemens Energy AS holder foredraget «Process bus» Leif Egil Stene Dahl er Siv.Ing fra NTH/NTNU Trondheim – Akustikk/Digital signalbehandling.  Han har arbeidet med prosjektering og idriftsettelse av kontrollanlegg i over 25 år og er nå Systemansvarlig for vern- og kontrollanlegg i Siemens Energy AS.

Audun Kim Midttveit fra ABB IAEN har bakgrunn fra tilstandsbasert vedlikehold og jobber nå med å bygge opp en «Reliability service» i ABB. Målet er å øke påliteligheten til kundenes utstyr, samt å hjelpe kundene til å ta steget over til mer moderne vedlikeholds metoder. Han brenner spesielt for mulighetene som ligger i moderne digitale verktøy og «Big Data», og har stor tro på at disse skal bidra til optimalisert drift og vedlikehold.

Big Data

Om foredraget med tittel «Optimalisering av drift og vedlikehold ved hjelp av Big Data»: Man har holdt på med tilstandsbasert vedlikehold og datadrevne beslutninger i mange år innenfor mekaniske disipliner. Dette kan resultere i store besparelser innen vedlikeholdskostnader og ikke minst ved å forhindre uforutsett nedetid. Vi mener at man også kan få tilsvarende resultater ved å overvåke elektrisk utstyr som brytere, transformatorer, frekvensomformere, osv. Dagens instrumenter sammen med oversiktlige dashboard og gode feilsøkingsmodeller i bunn, åpner nye dører for hvordan man kan ta datadrevne beslutninger for å optimalisere vedlikehold og drift av elektrisk utstyr.

Kjartan Gunvordal fra Equinor ASA holder foredraget «IEC61850 Integrasjon nytt og gammelt – læring fra Gina Krog og Sleipner».

Litt om Gunvordal: På veien for å elektrifisere norsk sokkel er det elektriske distribusjonssystemet blitt livsviktig. For å oppnå et robust og fleksibelt distribusjonssystem, spiller IEC 61850 en nøkkelrolle. Som elektroingeniør er jeg ivrig etter å lære og forstå hvordan vi kan bruke og opprettholde denne standarden, nå og i fremtiden. Jeg har jobbet som elektroingeniør i Equinor siden 2013. Først på driftssiden, og nå involvert i elektrifiseringsprosjektene.

Roald Sporild er teknisk rådgiver i Unitech Power Systems og utfører elektrotekniske systemberegninger innen en rekke applikasjoner – primært med fokus på kraftproduksjon, overføring og forsyning innen O&G, vindkraft- og industriprosjekter. Hans foredrag har tittel: «Logisk selektivitet».

Cybersikkerhet

Boye Tranum er direktør og leder av DNV Cyber ​​Security Norge. Boye er seniorekspert på sikkerhetstjenester fra DNV og har siden 2014 til 2021 vært engasjert som Cyber ​​Security Risk Manager for Martin Linges offshore fjernstyrte plattformprogram, for Total og Equinor. Han har også ledet flere uavhengige beredskapsgjennomganger for olje- og gassoperatører som dekker operatørkapasitet og IKT-beredskap. I tillegg har han ledet flere cybersikkerhetsrisikovurderinger og ledet utviklingen av nasjonal cyberrelatert forbedring for norsk petroleumssektor for Petroleumstilsynet. I sitt foredrag spør Boye Tranum «Can a cyber-attack destroy your windfarm?«.

Fleming Knap Sørensen fra Equinor ASA sier om seg selv: «Med en variert bakgrunn fra Equinor fokuserer jeg nå på industriell automatisering og kontrollsystemer (IACS) for vår fornybarindustri. Streber etter standardisering og forenkling og fokuserer på nettverkssikkerhet for våre fremtidige driftsmidler.» Knap Sørensen sitt foredrag har tittel «Cyber security in offshore wind».

Vi ønsker alle som har interesse for elektrokontroll hjertelig velkommen!

Nærmere beskrivelse av konferansen, mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på EVENTSIDEN