Avanserte Fartøyer 2022 - NFEAevent

Fremtidens fartøy er her allerede

For et par tiår siden var det knapt noen som drømte om at skip skulle kunne seile i operativ trafikk uten mennesker om bord. Nå er det ingen som drømmer om det i det hele tatt. Årsaken er at det ikke lenger er en drøm, men en realitet!

Yara Birkeland er verdens første autonome og nullutslipps containerfartøy. Skipet er under bygging og vil være klar for lansering i 2020. Det er Yara og teknologiselskapet Kongsberg som utvikler båten, som skal frakte gjødselprodukter fra Yaras produksjonsfasiliteter på Herøya til Brevik og Larvik for videre utskiping. Ved å erstatte 40.000 lastebilreiser i året, vil Yara Birkeland redusere utslipp av NOx og CO2 og forbedre trafikksikkerheten i et tettbygd byområde i Norge.

Yara Birkeland vil gradvis gå fra bemannet drift til fullstendig autonom drift i løpet av de to første driftsårene.

Det autonome skipet Yara Birkeland
Yara Birkeland. Foto Yara

Selvstyrte fartøy

Autonomi er et av hovedtemaene på konferansen Avanserte Fartøyer 2019 som NFEA arrangerer i Haugesund 20. – 21. november. Denne konferansen arrangeres forskjellige steder i Norge fra år til år for å vise ulike miljøer for den viktige maritime industrien.

Konferansen arrangeres i år for 16. gang, og har etablert seg som en fast møteplass for alle aktører innen maritim industri i Norge. Årets utgave av Avanserte Fartøyer berører tema som digitalisering av skip, autonomi, alternative drivstoffløsninger og ny teknologi som kan brukes på både nye og eksisterende skip.

På tidligere konferanser har Yara Birkeland fått naturlig oppmerksomhet. I år har autonomi fått sin helt egen sesjon på konferansen. Dermed blir det en rekke foredrag som tar for seg dette temaet.

Under årets konferanse vil vi se på autonomi i et litt bredere perspektiv enn kun muliggjørende teknologier for et konkret fartøy. Blant annet vil Wärtsila Marine fortelle om veien mot autonome operasjoner. De jobber med pilotering av automatiske navigasjons- og kontrollsystemer.

Et annet spennende og konkret autonomiprosjekt vi får høre om, er vannbuss – miljøvennlige, effektive og autonome passasjerferger for urbane strøk.

Besøk på simulatorsenter

Vi får også høre hvordan simulatorverden vil se ut når vi får flere autonome skip. Dette foredraget er i regi av Simsea Real Operations, et simulatorsenter som vi også skal få omvisning på under konferansen i Haugesund. Her blir det også mulighet for å prøve seg i simulatoren.

Haugesund, ja! Det er en by som av de fleste forbindes med rike sjøfartstradisjoner. Byen er jo nærmest grunnlagt på sild. Selv om silda etter hvert forsvant, har byen fremdeles tilknytning til maritime næringer gjennom verftsindustri og shipping. Sjøfartsdirektoratet er dessuten siden 2006 lokalisert i Haugesund.

Simsea-simulator i Haugesund
Blir med på bedriftsbesøk til Simsea Real Operations og forsøk deg i en simulator. Foto: Simsea

Maritim møteplass

Vi er stolte og glad for at nettopp Sjøfartsdirektoratet i år er både sponsor og deltar på konferansen. Direktoratet har mange oppgaver, der det å føre tilsyn med bygging og drift av fartøyer med norsk flagg og deres rederier er ett av dem. De har også et ansvar rundt utvikling av regelverk til sjøs, noe som ikke minst er aktuelt i disse tider rundt utvikling av regelverk for autonome fartøy.

Prosjektleder for innovasjon og ny teknologi i Sjøfartsdirektoratet, Svein David Medhaug, har uttalt at Direktoratet ser økende interesse for bruk av autonome farkoster og fartøy med alternative drivstoff og nye energibærere. Derfor ønsker Sjøfartsdirektoratet, sammen med næringen, å finne sikre og miljøvennlige løsninger for å møte fremtidens miljø- og automatiseringsbehov.

– For at Sjøfartsdirektoratet skal kunne lede norsk innovasjon til internasjonal standard trenger vi næringen og kontinuerlig dialog, sier Medhaug.

Sjøfartsdirektoratets lokaler ved Smedasundet i Haugesund
Sjøfartsdirektoratets lokaler ved Smedasundet i Haugesund. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Og det er i grunnen hovedhensikten med konferansen Avanserte Fartøyer; å samle alle deler av den maritime industrien til dialog rundt bærekraftige teknologiske løsninger for fremtiden. Her samles nemlig både leverandører og dere kunder, redere, offentlige instanser, forskning og utviklingsmiljøet samt akademia.

Det faglige programmet skal også være relevant og interessant. Programkomiteen legger hvert år æren sin i å lage et program som både er aktuelt og kompetansegivende.

Mye mer enn bare autonomi

I år er det Statens Havarikommisjon som holder åpningsinnlegget. Dag Sverre Liseth kommer for å fortelle om granskingen av forliset til KNM Helge Ingstad. Vi får høre resultatene fra kommisjonens rykende ferske rapport, så her kan vi vente oss et meget interessant foredrag.

Massterly AS tar også turen til Avanserte Fartøyer 2019 i Haugesund. Massterly vant «Technology & Innovations Award» under The Maritime Standard Awards i Dubai i oktober. Over 700 ledere fra 70 land var til stede, og 20 priser ble delt ut. Tom Eystø fra Massterly AS kommer til Avanserte Fartøyer 2019 for å holde foredraget «ASKO- Enabling sustainable logistics – through efficient autonomous shipping».

Massterly AS mottar teknologipris i Dubai
Massterly AS mottar teknologipris i Dubai

Det er med andre ord langt mer enn autonomi det skal handle om på Avanserte Fartøyer i år. Det skal nemlig også handle om digitalisering av skip, ny teknologi og alternativt drivstoff for fartøy. Vi får blant annet høre om driftserfaringene fra Color Hybrid, hybridfergen til Color Line som er satt i trafikk mellom Sandefjord og Strømstad. Eidesvik Offshore holder innlegg om hybridløsninger, mens Westcon Power & Automation forteller om utvikling og test av nye nullutslippsløsninger på Karmøy.

NFEA ønsker velkommen til Haugesund og to spennende dager med Avanserte Fartøyer 2019.