Hav Line AS sitt nye anlegg for håndtering av laks i Hirtshals

Fullautomatisert håndtering og pakking av laks

Det norske selskapet Hav Line AS har bygget en ny fabrikk i Hirtshals med verdens største pakke- og videreforedlingsanlegg for fersk laks. Anlegget skal ta imot laks fra verdens største slakteri, det norske slakteskipet Norwegian Gannet. Til sammen betyr dette fullautomatisert håndtering og pakking av laks.

Verdens største flytende slakteri kan hente laks direkte fra norske laksemerder, og slakte den mens den fraktes til land i Danmark. Dermed kan Gannet, et hybridskip som utnytter landstrøm, levere 1000 tonn fisk raskere og mer miljøvennlig enn tilsvarende 50 semitrailere.

Den overordnede ideen er å flytte slakteri fra land og ut på sjø. Dette gir næringen mulighet til å flytte slaktekapasitet på tvers av soner og over landegrensene. Dette muliggjør slakting i løpet av en dag og forflytte fisken til hvilket som helst anlegg, nasjonalt og internasjonalt. Fordelen vil være reduserte transportkostnader, tid, svinn som følge av dødelighet, fare for spredning av fiskesykdommer, samt forbedret dyrevelferd.

Halvert frakttid og færre lastebiler

Slakteskipet Norwegian Gannet suger opp laksen direkte fra merdene langs kysten i Norge. Så snart fiskene er om bord, seiler skipet mot anlegget i Hirtshals. På veien blir laksen slaktet og satt i tanker som avkjøler fisken til under 0 grader. I Hirtshals pumpes fiskene inn i det automatiske sorterings- og pakkeanlegget, for deretter å pakkes etter sluttkundens spesifikasjoner.

Tidligere ble laksen tatt på land for å slaktes. Deretter ble fisken pakket med tonnevis av is og satt på en lastebil til Europa eller sendt med fly til USA eller Asia. Men nå kommer laksen nærmere eksportmarkedene, og på grunn av færre operasjoner vil fisken bli utsatt for mindre stress og dermed være av bedre kvalitet. Frakttiden av laks til Europa halveres.

Samtidig blir miljøet spart for CO2-utslipp på grunn av færre lastebiler på veiene. I tillegg vil svinnet under transport reduseres. Fisken blir også avkjølt raskere, noe som gir lengre holdbarhet. Fisken vil ha en mye lavere temperatur i det den pakkes, noe som betyr mindre isbehov og dermed plass til 5-7 prosent mer fisk i kassene.

Redusert palleteringsstopp

Når fisken er pakket i kasser blir den transportert til et stort palleteringsanlegg, som danske BILA AS har utviklet. 4 roboter står klare til å palletere mellom 8-12 kasser per minutt hver, mens 2 andre palleteringsroboter klarer opp til banebrytende 20 kasser per minutt hver. Samlet utgjør dette mer enn ett tonn laks i minuttet. AGVer (Automated Guided Vehicle) plukker med seg de ferdige pallene og transporterer disse videre til lager eller forsendelse.

Det spesielle med det nyutviklede systemet, utover den høye kapasiteten, er at AGVene og robotene kommuniserer. Det medfører at AGVene kan kjøre direkte inn i palletteringscellen for å hente ferdigfylte paller. Dette øker produktiviteten ettersom man slipper stopp da en operatør ikke skal inn i cellen for å hente pallene. Dette ville normalt redusert effektiviteten med 15 til 20 prosent.

Forbedret konkurransekraft

Kombinasjonen av høy kapasitet og nyskapende utnyttelse av eksisterende teknologi har hjulpet Hav Line med å implementere et nytt banebrytende konsept i laksenæringen. Teknologien innebærer at tiden det tar fra laksen er fanget til den sendes til markedet er minimert. Samtidig har den bedret arbeidsmiljøet for ansatte og redusert driftskostnadene – noe som medfører at konkurranseevnen også er betydelig forbedret.

LES OGSÅ: Hav Lines nye fabrikk i Hirtshals er nominert til den danske DIRA-prisen 2019.

AKTUELT: Få med deg NFEAs konferanse Automatisering i havbruk 2019 på Hitra 12. – 13. juni.

Verdens største slakterifartøy for laks, Norwegian Gannet
Verdens største slakterifartøy for laks, Norwegian Gannet
AGV ved palleteringsanlegget i Hirtshals, Danmark
AGV ved palleteringsanlegget i Hirtshals, Danmark
Robotcelle for palletering ved lakseanlegget i Hirtshals, Danmark
Robotcelle for palletering ved lakseanlegget i Hirtshals, Danmark