Hvorfor prisene våre er som de er

Av og til får vi i NFEA høre et hjertesukk: «Skulle gjerne deltatt på flere arrangementer, men det er så dyrt!» Ja, er det nå egentlig det? Og hva betyr «dyrt»?

Jeg vil her forsøke å klargjøre hva deltakeravgiften går til. Kanskje vil litt saklig informasjon om prissettingen gjøre det lettere å rettferdiggjøre en kostnad til kompetanseheving og nettverksbygging i denne størrelsesorden.  Kanskje kan det også gjøre det lettere å argumentere for pengebruken internt i din bedrift.

Våre inntekter

NFEA får sine inntekter fra medlemsavgifter og fra deltakeravgifter på arrangementene våre. I tillegg har vi noen medlemmer som ønsker å bidra ekstra til foreningens drift ved å kjøpe ulike sponsorater. Andre inntekter har vi ikke.

Å være en ideell, faglig organisasjon betyr at vi ikke har noen eiere som skal tjene penger på driften i foreningen.  Vi skal heller ikke samle overskudd «på bok», men pløye gode resultater tilbake til medlemsbedriftene. Imidlertid må vi ha nok egenkapital til å kunne operere trygt og profesjonelt – både som tjenestetilbyder og arbeidsgiver.

Administrasjonen i NFEA består av fire personer.  I 2018 arrangerte vi over 33 ulike arrangementer. Arrangementene er en blanding av kurs og konferanser som alle har kompetanseheving og nettverksbygging som grunnleggende føring.

Lav medlemskontingent

NFEAs medlemmer har hatt et ønske om at inngangsbilletten på et medlemskap skal være så lav som mulig. Så har de akseptert å betale litt mer når de faktisk deltar på arrangementer.  Dette betyr at prisen for medlemskap er relativt lav, og kjapt tjenes inn igjen når bedriften deltar på arrangementer. Ved å tegne medlemskap er bedriftene sikret informasjon og tilbud om kurs og kompetanseheving som er relevant for egne ansatte.

Dette kunne vært løst på en annen måte, men dette har vært modellen til nå.

Maksimalprisen på 2-dagers arrangementer ligger på henholdsvis 7.000 kr for medlemsbedrifter og 9.000 kr for ikke-medlemmer. Denne prisen har økt med 50 kr (!) i løpet av de fem siste årene.  At ikke prisøkningen har vært større skyldes delvis den generelle økonomiske nedgangen Norge har erfart de siste årene.

Valuta for pengene

Deltakelse på våre arrangementer koster penger, men de aller, aller fleste som gir oss tilbakemelding sier at «Ja, dette var nyttig» og «Ja, jeg vil anbefale arrangementet til andre».

Våre arrangementer retter seg først og fremst mot personer som allerede er i jobb, og som trenger påfyll av kompetanse eller inspirasjon og erfaringsutveksling – direkte anvendbart i egen bedrift.  I tillegg finnes det muligheter til å etablere kontakter med andre deltakere gjennom nettverksdelen av arrangementene – og disse kontaktene kan vise seg å bli ubetalelige!

Konkurranse om små midler

Vi vet at vi konkurrerer om relativt små midler som er avsatt i bedriftene til kompetanseheving for de ansatte.  Tilbudet som flommer inn via e-post og annen markedsføring er stort, og det kan være vanskelig å bestemme seg for hva som er mest fornuftig å delta på.

NFEA holder teknologifanen høyt.  Dette innebærer at vi forsøker å unngå å lage politiske konferanser. På dette området er det mange tilbydere som er mye bedre enn NFEA. Videre forsøker vi å holde leverandøruavhengige kurs på områder av generell interesse som kan få umiddelbar anvendelse i arbeidssituasjonen til deltakerne. Sist, men ikke minst: Vi forsøker å få til kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av bransjer der fellesnevneren er elektro- og automasjonsfagene.

Vår målsetning er derfor: NFEA = verdt pengene!

OM NFEA: NFEA er en ideell, faglig organisasjon som ble etablert i 1958 (Ja, vi hadde 60 års jubileum i fjor!) for å støtte opp under automatiseringsfaget. I 2018 ble NFA (Norsk Forening for Automatisering) og Ifea (Industriens forening for elektroteknikk og automatisering) slått sammen. Dermed har også elektrofaget funnet sin plass under dette navnet og denne logoen.

HER finner du våre arrangementer

HER kan du lese mer om medlemskap og priser

Direktør Karin Sundsvik om hvorfor prisene til NFEA er som de er
Det skal koste lite å være medlem og litt mer for våre kompetansegivende kurs og konferanser, forteller Karin Sundsvik i dette blogginnlegget.