Call for Presentations

CALL FOR PRESENTATIONS er en invitasjon til å holde innlegg på våre konferanser.

CFP legge ut her og sendes ut på e-post. Dersom du ønsker å få CFP på e-post kan du sende en henvendelse til tkv@nfea.no

CFP publiseres inntil et halvt år før konferansen skal arrangeres.

CFP blir liggende i denne oversikten frem til fristen for å sende inn forslag har gått ut. Fristene finner du i hver enkelt CFP samt i oversikten under.


AKTIVE CFP:

CALL FOR PRESENTATIONS: AUTOMATISERING I HAVBRUKSINDUSTRIEN 2020
FRIST FOR CFP: 20. FEBRUAR 2020
ARRANGERES: 10. – 11. JUNI 2020

CALL FOR PRESENTATIONS: SUBSEA CONTROLS 2020
FRIST FOR CFP: 28. FEBRUAR 2020
ARRANGERES: 23. – 24. SEPTEMBER 2020

Arrangement