Call for Presentations

CALL FOR PRESENTATIONS er en invitasjon til å holde innlegg på våre konferanser.

CFP legges ut her og sendes ut på e-post. Dersom du ønsker å få CFP på e-post kan du sende en henvendelse til tkv@nfea.no

CFP publiseres inntil et halvt år før konferansen skal arrangeres.

CFP blir liggende i denne oversikten frem til fristen for å sende inn forslag har gått ut. Fristene finner du i hver enkelt CFP samt i oversikten under.


AKTIVE CFP:

For tiden ingen aktive CFP

Arrangement