Call for Presentations

CALL FOR PRESENTATIONS er en invitasjon til å holde innlegg på våre konferanser.

CFP legge ut her og sendes ut på e-post. Dersom du ønsker å få CFP på e-post kan du sende en henvendelse til tkv@nfea.no

CFP publiseres inntil et halvt år før konferansen skal arrangeres.

CFP blir liggende i denne oversikten frem til fristen for å sende inn forslag har gått ut. Fristene finner du i hver enkelt CFP samt i oversikten under.


CALL FOR PRESENTATIONS: AUTOMATISERING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
FRIST FOR CFP: 15. OKTOBER 2019
ARRANGERES: 11. – 12. MARS 2020, SKIEN

CALL FOR PRESENTATIONS: ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING CONFERENCE
FRIST FOR CFP: 16. NOVEMBER 2019
ARRANGERES: 25. – 26. MARS 2020, OSLO

CALL FOR PRESENTATIONS: CYBER SECURITY 2020
FRIST FOR CFP: 22. NOVEMBER 2019
ARRANGERES: 22. – 23. APRIL 2020, OSLO

Arrangement