Call for Presentations

CALL FOR PRESENTATIONS er en invitasjon til å holde innlegg på våre konferanser.

CFP legges ut her og sendes ut på e-post. Dersom du ønsker å få CFP på e-post kan du sende en henvendelse til tkv@nfea.no

CFP publiseres inntil et halvt år før konferansen skal arrangeres.

CFP blir liggende i denne oversikten frem til fristen for å sende inn forslag har gått ut. Fristene finner du i hver enkelt CFP samt i oversikten under.


AKTIVE CFP:

Artificial Intelligence & Machine Learning Conference 2022, Oslo, 19. – 20. October
Frist: 16. mai 2022

Avanserte Fartøyer 2022, Trondheim 15. – 16. november
Frist: 18. mai 2022

Subsea Controls and Power Distribution Conference 2022, Kristiansand, November 2nd-3rd 2022
Frist: 30. mai 2022

Arrangement