Call for Presentations

CALL FOR PRESENTATIONS er en invitasjon til å holde innlegg på våre konferanser.

CFP legge ut her og sendes ut på e-post. Dersom du ønsker å få CFP på e-post kan du sende en henvendelse til tkv@nfea.no

CFP publiseres inntil et halvt år før konferansen skal arrangeres.

CFP blir liggende i denne oversikten frem til fristen for å sende inn forslag har gått ut. Fristene finner du i hver enkelt CFP samt i oversikten under.


AKTIVE CFP:

LEVETIDSSTRATEGIER 2021  22. – 23. SEPTEMBER, KRISTIANSAND

FRIST FOR LEVERING: 15. MAI


AUTOMATISERING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN 2021, 19. – 20. OKTOBER, GARDERMOEN

FRIST FOR LEVERING: 21. MAI


 

Arrangement