Elektronisk overvåkingssystem med pluggbare tidsmoduler

Ved overvåking av målesensorer for gjenkjenning og tidlig varsling mot naturfarer kreves det spesielle egenskaper med hensyn til sviktsikkerhet og pålitelighet. Tilhørende automasjonskap er som regel plassert på vanskelig tilgjengelige områder med ekstreme værforhold.

Les mer

Manufacturing Predictions 2023

Manufacturing predictions for 2023 paints a picture of an industry facing a range of challenges and opportunities. In this report, we explore seven trends—from workforce shortage to supply chain resiliency that will reshape the manufacturing industry in Europe and the UK. Along with insights into how you can leverage digital technologies and adopt strategies that drive resiliency in your business.

Les mer