Elektronisk overvåkingssystem med pluggbare tidsmoduler

Ved overvåking av målesensorer for gjenkjenning og tidlig varsling mot naturfarer kreves det spesielle egenskaper med hensyn til sviktsikkerhet og pålitelighet. Tilhørende automasjonskap er som regel plassert på vanskelig tilgjengelige områder med ekstreme værforhold.

I tillegg til stand-alone multifunksjonelle tidsreleer tilbyr Phoenix Contact en pluggbar tidsmodul i produktserien Rifline Complete som kan brukes for å forvandle en vanlig RIF-1 koblingsrelemodul til et tidsrelé på få sekunder, og det helt uten verktøy.

Ved å bruke en tidsmodul sikres nøkkelfunksjoner i målesystemenes automasjonskap redundant, slik at man kan være sikker på at sensorene og måleteknologien fungerer slik de skal. Av denne grunn valgte de ansvarlige hos Geopraevent AG i Zürich nettopp de pluggbare tidsmodulene.

Automatiske alarmer ved naturfarer

Geopraevent AG, som ble grunnlagt i fellesskap av Lorenz Meier og Geotest AG i 2013, har siden 1. januar 2020 vært en del av Hexagon AB. Dette svenske konsernet for måleteknikk og programvare er en global markedsleder på området sensorer, programvare og autonome løsninger.

I denne konteksten utvikler, installerer og drifter Geopraevent høykvalitets alarm- og varslingssystemer for naturfarer. Det omfatter steinsprang, jordskred, tsunamier, oversvømmelser, is- og snølaviner samt bresjøer, som kan utgjøre en risiko for transportpunkter og bebodde områder eller populære turistområder. I slike omgivelser benyttes som oftest elektroniske overvåkingssystemer i tillegg til eller i stedet for strukturelle tiltak – ofte til lavere kostnader og med færre inngrep i naturen.

Elektroniske løsninger er også raske å installere, fleksible i bruk og kan tilpasses nye krav til enhver tid. Geopraevent fokuserer her på kundetilpassede løsninger. Bedriften utvikler og tilpasser tilsvarende maskinvare og programvare selv for å sørge for at prosjekter kan implementeres raskt og spesifikt for den enkelte lokaliseringen.

Siden 2013 har bedriften implementert 250 prosjekter. For tiden drifter overvåkingsspesialisten over 150 aktive målesystemer, mange av dem i de høye Alpene. Systemene er kontinuerlig tilkoblet bedriftens egne servere, som kontrollerer at alt fungerer slik det skal og som gjør måledata tilgjengelig i en online dataportal. Sensorene kan registrere forskjellige typer naturfarer.

Dataene analyseres via algoritmer, som deretter visualiserer dem på portalen. Ved hendelser trigges alarmen automatisk. Berørte personer informeres, og veiene og jernbanelinjene sperres i løpet av sekunder.

Diagnostikk og analyse av data viser klimaendringene og endringen av miljøet (bildekilde: Geopraevent)

Redundant beskyttelse av essensielle funksjoner

For at overvåkingssystemene skal fungere feilfritt, er det enkelte utfordringer som først må løses. En slik utfordring er selve kommunikasjonen mellom overvåkingssystemet og serverne. På grunn av de harde, utilgjengelige bruksområdene er systemene i mange tilfeller bare tilgjengelige via mobilradiorutere. Alarmer trigges alltid på stedet, og da via kommunikasjonskanaler som er konstruert spesielt for formålet.

Hvis det oppstår feil eller svikt i forbindelsen når ruteren er i drift, er det ofte ikke mulig å gjenopprette korrekt funksjon i enheten via tilbakestilling. Hvis ruteren må tilbakestilles til sin utgangsposisjon, oppdages dette av en småkontroller som deaktiverer ruterens forsyningsspenning. Hvis småkontrolleren ikke klarer å tilbakestille ruteren, kobler en tidsmodul som er plugget på en RIF-1-koblingsrelemodul spenningen parallelt ut. Denne metoden implementerer redundans, som kan tilbakestille ruteren på to forskjellige måter. Som nevnt tidligere, forvandler den multifunksjonelle, pluggbare tidsmodulen relemodulen til et tidsrelé.

Tidsmodulen kan plugges på relesoklene i variantene RIF-1 til RIF-4. Via en DIP kan brukeren velge mellom tre tidsfunksjoner (med innkoblingsforsinket, innkoblingsstyrende, pulsgenerator) og fire tidsområder. Tidsmessig fininnstilling foretas via et potensiometer. Releene kan driftes med inngangsspenning på henholdsvis 12 eller 24 V AC/DC.

Automasjonskap med tre Rifline-koblingsrelemoduler på den midterste DIN-skinnen, derav to med tidsmoduler (bildekilde: Geopraevent)

Det å varme opp automasjonskapet, som er nødvendig som følge av ekstreme temperaturer, er en ytterligere, viktig oppgave der tidsmodulen tas i bruk. Også her reguleres varmedriften av en kontroller. Koblingen av intervallene AV/PÅ holder temperaturen i automasjonskapet på et konstant nivå. Hvis kontrolleren ikke kan deaktivere varmen som følge av en feil, overtar RIF-1-koblingsreleet, som er parallellkoblet med en integrert tidsmodul, denne funksjonen, og beskytter slik systemet mot overoppheting og tilhørende feilfunksjon. Dermed bortfaller omfattende og tidkrevende vedlikeholdsoppgaver, og overvåkingssystemet fungerer feilfritt.

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

NFEA møtte Global Robot Cluster

25.03.24

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

Les mer

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

Ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer