Har opprettet OPC UA Brukerforum

NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT- og IT-ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent, diskutere, lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industri-grener.

Industri 4.0 er en digital transformasjon av industrier hvor grensene og skillet mellom fysisk utstyr, industriell produksjon og den digitale verden viskes ut og blir i økende grad sammenflettet. Utstyr og produksjon blir smartere, og vil i fremtiden kunne gjøre flere oppgaver uten menneskelig involvering. Data spiller en nøkkelrolle for verdiskapning og vil brukes til å utvikle nye konkurransedyktige forretningsmodeller og tjenester på tvers av verdi og leverandørkjeden. Rigide og lineære verdikjeder byttes ut med nettverk av samarbeidspartnere som knyttes sammen gjennom digitale plattformer og økosystem.

Denne type samarbeid mellom maskiner, selskaper og mennesker krever interoperabilitet som betyr at informasjon kan utveksles på et felles språk med felles forståelse. Mennesker er gode på semantisk interoperabilitet. Det betyr at vi kan forstå hverandre (ganske) godt med verktøy som ord, diagrammer, bilder og kontekst, men også lyder, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Men maskiner og programvare fungerer ikke slik. De kan kun forholde seg til data, informasjonsmodeller og algoritmer, og det er lite rom for tolkninger.

I vår daglige hverdag aksepterer vi ikke lengre at bankkortet vårt ikke kan brukes hvor som helst over hele verden, vi forventer at en datamus skal fungere både på Mac og PC, og du krever at ørepluggene dine skal kunne kobles til hvilken som helst mobiltelefon. Hvorfor skal industrien nøye seg med mindre? Ny teknologi og innovasjon er en viktig ingrediens i Industri 4.0, men alene ikke nok. Sammen med et standardisert, selskapsuavhengig og entydig språk på informasjon som prosesseres av nye teknologier har man et fundament for å lykkes med Industri 4.0.

DELTA PÅ: Kick-Off for OPC UA Brukerforum

OPC UA (IEC 62541) er en åpen standard og et rammeverk for sikker, interoperabel, og pålitelig utveksling av sanntidsinformasjon (data + kontekst som gir data mening) på tvers av systemer, leverandører og industrier. OPC UA er plattformuavhengig, og sikrer en sømløs flyt av sanntidsinformasjon mellom maskiner, og mellom maskiner og digitale plattformer og økosystem i skyen. OPC UA er valgt som et fundamentalt kommunikasjonsgrensesnitt for Industri 4.0.

Det må mer enn ett selskap til for å skape en revolusjon (den fjerde industrielle revolusjon). Ett selskap kan ikke få til Industri 4.0 alene. Hele verdi- og leverandørkjeden må dra i samme retning, og det krever samarbeid med et globalt tankesett. Norsk industri må være interoperabel med et globalt marked.

NFEA starter nå et OPC UA Brukerforum hvor OT og IT ingeniører med lidenskap for åpen og standardisert utveksling av operasjonelle data kan møtes for å bli kjent, diskutere, lære av hverandre og få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av norsk industri. Brukerforumet er åpent for alle som enten bruker eller ønsker å ta i bruk OPC UA i industrien for å oppnå interoperabilitet og standardisering.

Brukerforumet vil deles inn i fire arbeidsgrupper:

  • Applikasjonsutvikling
  • Arkitektur og konnektivitet
  • Informasjonsmodellering
  • Forretningsverdi

Brukerforumet vil møtes en gang årlig, mens arbeidsgruppene møtes jevnlig og ved behov.

Det blir Kick-Off for OPC UA Brukerforum hos Equinor på Fornebu 3. mai kl 08:30-15:00. Klikk her for mer info

Nyheter

Ny plattform for brukerforumet lansert

22.06.23

NFEAs brukerforum for OPC UA har nå fått en helt ny arena. Portalen er åpen for alle som jobber med eller har interesse for eller nytte av OPC UA. Plattformen som brukes er Discord og det er selvsagt helt gratis å delta i brukerforumet.

Les mer

EX-KOMP:2021 – NY REVISJON

12.01.23

LAST NED: Retningslinje for opplæring av personell som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, eller er i tilknytning med installasjoner i eksplosjonsfarlige omgivelser. NY REVISJON UTE NÅ!

Les mer

Rapport fra årsmøtet

21.02.23

NFEAs årsmøte for 2022 ble holdt på Felix konferansesenter 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene - med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser - gikk NFEA med overskudd i 2022.

Les mer