Buffertank-prosjekt, NFEA

Hvorfor prisene våre er som de er

Av og til får vi i NFEA høre et hjertesukk: «Skulle gjerne ha deltatt på flere arrangementer, men det er så dyrt!» Ja, er det nå egentlig det? Og hva betyr «dyrt»?

Jeg vil her forsøke å klargjøre hva deltakeravgiften går til.  Kanskje vil litt saklig informasjon om prissettingen gjøre det lettere å rettferdiggjøre en kostnad til kompetanseheving og nettverksbygging i denne størrelsesorden.  Kanskje kan det også gjøre det lettere å argumentere for pengebruken internt i din bedrift.

NFEA er en ideell, faglig organisasjon som ble etablert i 1958 (Ja, vi har 60 års jubileum i år!) for å støtte opp under automatiseringsfaget. Nå i 2018 har vi slått oss sammen med tidligere Ifea, så nå har også elektrofaget funnet sin plass under dette navnet og denne logoen.

NFEA får sine inntekter fra medlemsavgifter og fra deltakeravgifter på arrangementene våre. I tillegg har vi noen medlemmer som ønsker å bidra ekstra til foreningens drift ved å kjøpe ulike sponsorater. Andre inntekter har vi ikke.

Å være en ideell, faglig organisasjon betyr at vi ikke har noen eiere som skal tjene penger på driften i foreningen.  Vi skal heller ikke samle overskudd ‘på bok’, men pløye gode resultater tilbake til medlemsbedriftene. Imidlertid må vi ha nok egenkapital til å kunne operere trygt og profesjonelt – både som tjenestetilbyder og arbeidsgiver.

Administrasjonen i NFEA består etter sammenslåingen med Ifea av 6 personer.  I 2018 arrangerer vi 33 ulike arrangementer sentralt pluss noen ute i regionene.  Arrangementene er en blanding av kurs og konferanser som alle har kompetanseheving og nettverksbygging som grunnleggende føring.

Synes du at det er for dyrt å delta på NFEA’s arrangementer?

NFEAs medlemmer har hatt et ønske om at inngangsbilletten på et medlemskap skal være så lav som mulig, og så har de akseptert å betale litt mer når de faktisk deltar på arrangementer.  Dette betyr at prisen for medlemskap er relativt lav, og kjapt tjenes inn igjen når bedriften deltar på arrangementer. Ved å tegne medlemskap er bedriftene sikret informasjon og tilbud om kurs og kompetanseheving som er relevant for egne ansatte.

Dette kunne vært løst på en annen måte, men dette har vært modellen til nå.

Maksimalprisen på 2-dagers arrangementer ligger på hhv. Kr. 7.000,- for medlemsbedrifter og kr. 9.000,- for ikke-medlemmer. Denne prisen har økt med kr. 50,- (!) i løpet av de 5 siste årene.  At ikke prisøkningen har vært større skyldes delvis den generelle økonomiske nedgangen Norge har erfart de siste årene. Denne nedgangen har påvirket antallet deltakere på NFEAs arrangementer, og dermed også lønnsomheten.  Kostnadene har dessverre ikke stått like stille.

For å ha en trygg og sunn drift i NFEA ønsker styret at vi skal ha en egenkapital på ca. 50% av årsomsetningen. NFEA er langt fra dette målet i dag, og det skyldes at vi har mange magre år bak oss, der egenkapitalen har blitt tappet år for år.

Hva betyr «for dyrt»?

Det er viktig å skille mellom ‘mye penger’, og ‘for mye penger for produktet jeg får igjen’.

Deltakelse på våre arrangementer koster penger, men de aller, aller fleste (~99%) som gir oss tilbakemelding sier at «Ja, dette var nyttig» og «Ja, jeg vil anbefale arrangementet til andre».

Våre arrangementer retter seg først og fremst mot personer som allerede er i jobb, og som trenger påfyll av kompetanse eller inspirasjon og erfaringsutveksling – direkte anvendbart i egen bedrift.  I tillegg finnes det muligheter til å etablere kontakter med andre deltakere gjennom nettverksdelen av arrangementene – og disse kontaktene kan vise seg å bli ubetalelige!

Konkurranse om små midler

Vi vet jo at vi konkurrerer om relativt små midler som er avsatt i bedriftene til kompetanseheving for de ansatte.  Tilbudet som flommer inn via mail og annen markedsføring er stort, og det kan være vanskelig å bestemme seg for hva som er mest fornuftig å delta på.

NFEA holder ‘teknologifanen’ høyt.  Dette innebærer at vi forsøker å unngå å lage politiske konferanser – på dette området er det mange tilbydere som er mye bedre enn NFEA.  Videre forsøker vi å holde leverandøruavhengige kurs på områder av generell interesse som kan få umiddelbar anvendelse i arbeidssituasjonen til deltakerne.  Sist, men ikke minst: Vi forsøker å få til kompetansedeling og erfaringsutveksling på tvers av bransjer der fellesnevneren er elektro- og automasjonsfagene, ikke noe annet.

Vår målsetning er derfor: NFEA = verdt pengene!

 

Med hilsen Karin Sundsvik, direktør i NFEA

 

Nyheter

Alt klart for Eliaden 2024

11.04.24

I år feirer Eliaden 40 år og på jubileumsutgaven blir det en fullstappet messe og et godt faglig program. Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer

NFEA med seminar under R-24

26.03.24

NFEA arrangerte seminar under teknologimessen R-24 i Odense i Danmark. Vi møtte også mange spennende bedrifter i løpet av vårt tre dagers opphold i H.C. Andersens fødeby. R-24 ble arrangert i Odense Congress Center 13. – 15. mars.

Les mer

NFEA møtte Global Robot Cluster

25.03.24

NFEA er invitert til å delta på Daegu Global Robot Business Forum som arrangeres i Korea 23. – 26. oktober. Invitasjonen kom under et møte NFEA hadde med den koreanske ledelsen for Global Robot Cluster i Odense i Danmark i mars.

Les mer

Rapport fra årsmøtet for 2023

14.02.24

NFEAs årsmøte for 2023 ble holdt på Thon Conference i Oslo 14. februar. Fjoråret har vært et godt år for NFEA med en rekordomsetning på over 12 millioner, og et overskudd på rundt 200.000 kroner. NFEA fikk et nytt æresmedlem og det ble delt ut en rekke andre priser.

Les mer

Ekskursjon-støtte til NTNU-studenter

30.01.24

NFEA har i år valgt å gi økonomisk støtte i form av stipend til studentene ved studiet Industriell kjemi og bioteknologi på NTNU. De 50.000 kronene skal de bruke til å gjennomføre en ekskursjon til Portugal. Hele 80 studenter fra tredje klasse deltar på turen som er planlagt i mars 2024.

Les mer