Æresmedlemmer

Personer som har gjort en lang og fortjenstfull innsats for foreningen og/eller elektro- og automatiseringsfagene kan utnevnes til æresmedlemmer.

Forslag til kandidater kan fremmes til styret av styremedlemmer eller medlemmer i NFEA senest 1 januar.

Utvelgelse skal skje i samsvar med Statutter for NFEA’s Ærespris. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

Som æresmedlem i NFEA deltar du til samme pris som ansatte hos undervisningsmedlem på våre to dagers konferanser. På regionsarrangementer er det gratis deltakelse for æresmedlem.

NFEA ble stiftet 14. februar 2018. NFEA består av de to tidligere foreningene Norsk Forening for Automatisering (NFA) stiftet i 1958 og Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) stiftet i 1971.

NFA og Ifea utnevnte æresmedlemmer frem til og med 2017. Under følger en oversikt over alle æresmedlemmer i NFEA, også de som ble utnevnt før de to foreningene ble slått sammen:

Æresmedlemmer i NFEA

2024: Jan Eirik Schiøtz

2023: Bjørn Helge Ulland

2021: Jan Munkejord

2020: Finn Aakre Haugen

 

Æresmedlemmer i NFEA

(Utnevnt under NFA)

1993: Steinar Sælid

1994: Magne Fjeld

1996: Tørris Digernes

1997: Dag Sjong

2002: Sverre Gotaas

2005: Tor Onshus

2008: Ann Christin Andersen

2011: Veslemøy Tyssø

2013: Nils Albert Jenssen

2014: Ole Molaug

2015: Sigurd Skogestad

2016: Lars Annfinn Ekornsæter

2017: Rune Volden

 

Æresmedlemmer i NFEA

(Utnevnt under Ifea)

Joachim S. Bang

Erik Erichsen

Henrik Stenwig

Tor Jemtland

Bjørn Devold

1985: Ove Kjølset

2003: Jacob Borchsenius

2008: Johs Ryskar

2012: Alf K. Førli

2014: Ragnar G. Stokke

2017: Håkon S Mathisen

2017: Tore Sandvoll

2017: Kjell Grorud

2017: Agnar Sæland

Arrangement

ELIADEN 2024

Lillestrøm
28.05.24

Hver dag under Eliaden 2024 blir det seminar på Åpen Scene i Automatiseringshallen. Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 28. - 30. mai 2024 på NOVA Spektrum

Les mer og meld deg på