Æresmedlemmer

Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen og/eller elektro- og automatiseringsfagene kan utnevnes til æresmedlemmer.

Forslag til kandidater kan fremmes til styret av styremedlemmer eller medlemmer i NFEA senest 1 januar.

Utvelgelse skal skje i samsvar med Statutter for NFEA’s Ærespris. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

NFEA ble stiftet 14. februar 2018, og har foreløpig ingen æresmedlemmer.

NFEA består av de to tidligere foreningene Norsk Forening for Automatisering (NFA) stiftet i 1958 og Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) stiftet i 1971.
Både NFA og Ifea utnevnte æresmedlemmer frem til og med 2017. Under følger en oversikt over æresmedlemmene i de to foreningene.

 

Æresmedlemmer i NFA

1993: Steinar Sælid

1994: Magne Fjeld

1996: Tørris Digernes

1997: Dag Sjong

2002: Sverre Gotaas

2005: Tor Onshus

2008: Ann Christin Andersen

2011: Veslemøy Tyssø

2013: Nils Albert Jenssen

2014: Ole Molaug

2015: Sigurd Skogestad

2016: Lars Annfinn Ekornsæter

2017: Rune Volden

 

Æresmedlemmer i Ifea

Tor Jemtland

Bjørn Devold

2003: Jacob Borchsenius

2008: Johs Ryskar

2012: Alf K. Førli

2014: Ragnar G. Stokke

2017: Håkon S Mathisen

2017: Tore Sandvoll

2017: Kjell Grorud

2017: Agnar Sæland

Arrangement