ABB AS

http://www.abb.no/

Lokalisering: Hovedkontor: Bergerveien 12, Billingstad
Type virksomhet: Leverandør til industri og offshore, transport og infrastruktur.
Antall ansatte: 2.500

Om bedriften:
ABB er et ledende selskap innen kraft- og automatiseringsteknologi. Våre løsninger gjør det mulig for kundene å øke effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten i sine virksomheter samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB forsøker alltid å ligge i forkant når det gjelder innovasjon, og mange av de teknologiene som er drivkraften i et moderne samfunn, ble utviklet av ABB.

ABB i Norge er en del av den globale ABB-gruppen med en over 100 år lang tradisjon innen kraft- og automasjonsteknologi.

 


Teknologidirektør Håvard Devold ved ABB AS svarer:

Hva produserer dere?
Kraft- og automatiseringsteknologi. Produkter fra hele det globale konsernet, inklusive egen produksjon av lav- og mellomspennings elektrosystemer med kraftautomatisering, brukes sammen med egne løsninger og system-engineering i løsninger for olje og gass, industri, skipsfart, landbasert industri og kraftforsyning.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Automatiserte løsninger er i stor grad en del av våre leveranser både for prosesskontroll og elektrokontroll og benyttes også i våre egne fabrikker.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Automatisering i forskjellige former utgjør rundt 1/3 leveranseomfanget for nyanlegg i et marked som preges av sterk konkurranse. Generelt er det større mulighet innen service og ettersalg for å levere automatiseringstjenester og løsninger med klar tilleggsverdi. For vår egen produksjon er automatisering helt avgjørende for å være konkurransedyktige.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Som leverandør innen automatisering jobber vi kontinuerlig med nye løsninger for økt automatisering for våre kunder.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Grunnleggende er det god automatiseringsgrad i de fleste områder vi dekker. Men områder der det er muligheter for forbedringer finnes innen kraftdistribusjon, byggautomatisering, akvakultur og også innen olje og gass er det nye løsninger innen sikkerhet, avansert regulering og automatisering som kan øke produksjonen og senke kostnadene og øke tryggheten.