ABB AS

https://new.abb.com/no

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land.

ABB har fire virksomhetsområder:

ABBs Electrification-virksomhet tilbyr en bred portefølje av produkter, digitale løsninger og tjenester, fra transformatorstasjon til stikkontakt, som muliggjør sikker, smart og bærekraftig elektrifisering. Tilbudet omfatter digitale og oppkoblede innovasjoner for lav- og mellomspenning, inkludert elbil/elbuss-infrastruktur, solar-invertere, modulære nettstasjoner, distribusjonsautomatisering, vern, kabler og kablingsutstyr, elektriske tavler, kabinetter, instrumentering og styring.

ABBs Process Automation-virksomhet tilbyr et bredt spekter av løsninger for prosess- og hybridindustri, inkludert bransjespesifikk, integrert automatisering, elektrifisering og digitale løsninger, styringsteknologi, programvare og avanserte tjenester, instrumentering og analyse, samt løsninger for marine- og turboladning. Process Automation er nummer 2 i markedet globalt. I tett samarbeid med kunder, skaper ABBs Process Automation-virksomhet fremtiden for trygg og smart drift.

ABBs Motion-virksomhet er verdens største leverandør av frekvensomformere og motorer. Vi betjener kundene med hele spekteret av elektriske motorer, generatorer, omformere og tjenester, samt mekaniske kraftoverføringsprodukter og integrerte, digitale driv-løsninger. Vi leverer et bredt spekter av automatiseringsløsninger innenfor transport, infrastruktur, stykkproduksjon og prosessindustri.

ABBs Robotics & Discrete Automation-virksomhet leverer verdiskapende løsninger innen robotisering, maskinstyring og stykkproduksjon. Våre integrerte automatiseringsløsninger, vår applikasjonskompetanse på tvers av en rekke bransjer og vår globale tilstedeværelse leverer konkret kundeverdi. Vårt fokus på innovasjon inkluderer omfattende arbeid innen kunstig intelligens, et økosystem av digitale partnerskap og utvidelsen av vår produksjons- og forskningskapasitet gjennom vår 150 millioner dollars investering i en ny robotfabrikk i Shanghai.