Acando AS

https://www.acando.no/

Lokalisering: Besøksadresse Oslo: Tordenskioldsgate 8-10, 0160 Oslo
Type virksomhet: Acando er et IT-konsulentselskap innen rådgiving og teknologi.
Antall ansatte: 250 i Norge

Om bedriften:
Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT.

Acando kombinerer strategisk innsikt og forretningskompetanse med tung teknisk ekspertise og inngående forståelse av markedet. I et tett partnerskap med våre kunder skaper vi økt forretningsverdi.

Acando Gruppen har ca. 1.600 ansatte i fire land i Europa og leveransesentre i India og Latvia. Acando hadde en omsetning på nærmere to milliarder svenske kroner i 2015 og er notert på Nasdaq Stockholm.

 


Markedssjef Marianne Røgeberg i Acando AS svarer:

Hva produserer dere?
Acando tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor smartcity, smart mobilitet og digitale forretningsmodeller. Vi kan teknologien, og har kompetansen i tillegg til kapasiteten, til å levere innsikt og digitale løsninger for hele verdikjeden.

Våre konsulenter har spisskompetanse innen:

  • Digital innsikt, strategi og transformasjon
  • Den digitale arbeidsdag
  • Systemutvikling
  • Internet of Things
  • Smart City
  • Smart Mobilitet og Intelligente Transport Systemer (ITS)
  • Smarte data og intelligente løsninger
  • Digitalisering av offentlig sektor

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Automatiserte løsninger er i stor grad en del av våre leveranser. Selve systemutviklingsarbeidet er i langt større grad støttet av avanserte metoder og verktøy enn tidligere.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Acando sitt forretningsresultat er basert på digitalisering. Vi ønsker å bidra til lønnsom produksjon i Norge.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Som leverandør innen automatisering og digitalisering jobber vi kontinuerlig med nye løsninger for økt konkurranseevne og inntjening for våre kunder.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Avansert regulering og automatisering som kan øke produksjonen og senke kostnadene og øke tryggheten i de markedene vi adresserer. Vår filosofi er at alt som kan automatiseres må digitaliseres for å sikre lønnsom produksjon i høykostlandet Norge.