ACT Logimark AS

https://act-gruppen.com/

ACT Logimark AS inngår i ACT Gruppen, som ble etablert av ingeniør Kjell Erik Mathiesen i 1990. ACT Gruppen arbeider i hele Skandinavia. ACT er forkortelse for Akershus Consulting og Trading (selskapets opprinnelige navn). I dette ligger det at selskapet tar konsultative oppdrag i tillegg til å levere produkter og løsninger. Logimark er en sammensatt for av våre viktigste virkeområder; logi for logistikkløsninger og mark for merkeløsninger.

ACTs forretningsidé, er å være totalleverandør av maskiner, utstyr og løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og lastbærere til alle bransjer.