Air Products AS

http://www.airproducts.com/

Lokalisering: Vige Havnevei 78, 4633 Kristiansand
Type virksomhet: Leverandør. Design, engineering og levering av nitrogen-generatorer
Antall ansatte: 55 (45 faste, 10 innleide)

Om bedriften:
Air Products Norge ble grunnlagt i 1970, den gang under navnet Maritime Protection AS, og ble raskt en ledende leverandør av inert gass systemer til bl.a tankskip.

I 1984 leverte selskapet det aller første Nitrogen Membran Generator System til et skip raskt etterfulgt av den første offshore leveransen.

I 1999 ble selskapet fullstendig integrert i Air Products ‘ europeiske organisasjon, og navnet ble endret fra Permea Maritime Protection til Air Products AS.

Air Products AS i Norge har nå et globalt ansvar for salg av utstyr til maritime, skips og offshore virksomheter. Salgsaktiviteter er integrert i den globale Air Products-organisasjonen, men design og engineering utføres av Air Products AS i Kristiansand, hvor også produksjonen i hovedsak foregår.

Air Products Norge har levert mer enn 1000 PRISM®membran nitrogensystemer på et bredt utvalg av skipsapplikasjoner, og mer enn 220 PRISM®membran nitrogensystemer for offshoreinstallasjoner.

 


Administrerende direktør Tom Cantero i Air Products AS svarer:

Hva produserer dere?
Air Products AS produserer nitrogen-generatorer til bruk på skip og plattformer, og i landbasert industri. Vi produserer både membraner og leveranser av komplette generatorer, og har dermed full kontroll på alle komponenter. Dette skiller oss fra konkurrentene, som ofte ikke produserer membranene selv. Det gir oss en trygghet rundt leveransene våre, og i tillegg en unik bakgrunn og kompetanse ettersom vi forsker og utvikler membranene selv. Systemet vårt brukes for å forebygge dannelsen av eksplosjonsfarlige gasser i tanker som brukes til lagring av olje og gass. Eksplosjoner starter fordi det er oksygen tilstede i tanken.  Ved å tilføre nitrogen for å erstatte oksygen fjernes eksplosjonsfaren.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Det ligger et element av automatisering både i produksjonen og i sluttproduktet. Generatorløsningen har kontrollskap som inneholder PLSer som styrer systemet. For eksempel åpning og lukking av ventiler, start og stopp av kompressorer, osv.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Det er litt vanskelig å definere i kroner og ører. Men automatisering har helt klart en positiv betydning for resultatet vårt. Automatisering er en forutsetning for i det hele tatt å komme til forhandlingsbordet for å selge en løsning.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Det er med på en effektivisering av prosessene. Samtidig er det en rivende utvikling innen automatisering. De som jobber innen automatisering hos oss må stadig oppdatere seg. Det ligger en mulighet for forbedring av prosesser ved bruk av automatisering for vår del. Det krever store ressurser for å følge med på utviklingen, og ta i bruk de muligheter som automatisering gir. Dersom man for eksempel endrer noen komponenter fører det ofte med seg store konsekvenser for leveransene. Det gir jobb, men samtidig gir det resultater på sikt.