Aker BP ASA

https://www.akerbp.com/

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

Vi er operatør for seks feltsentre: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup.

Hovedkontoret er på Fornebu, utenfor Oslo. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKRBP’.

Digitalisering er en nøkkel til forbedring. Den digitale labben Eureka er Aker BPs senter for digitale prosjekter, hvor tverrfunksjonelle team jobber med å løse konkrete oppgaver. Gjennom Eureka har Aker BP tatt en ledende rolle i digitaliseringen av olje- og gassindustrien.

Plattformen Cognite Data Fusion har vært vesentlig for Eurekas suksess. I 2017 etablerte Aker BP Cognite i samarbeid med Aker ASA og IT-innovatør John Markus Lervik. Målet var å utvikle en ny plattform for industrielle data. Dette skulle gjøre alle Aker BP-data tilgjengelig for godkjente brukere i og utenfor selskapet, når som helst, på alle enheter, og med ekstremt lav ventetid.

Programvaren organiserer data på måter som gir mening både for algoritmer og mennesker. Dermed kan Aker BP utvikle applikasjoner, analyser og modeller på grunnlag av data hentet fra sensorer, arbeidsordrer, rørleggings- og instrumenteringsdiagrammer, havbunnsinstallasjoner og brønner.

Aker BPs neste tiltak blir å samle alle digitale prosjekter og initiativ i Aker BP under Eureka-paraplyen, og sørge for at produktene fra arbeidet blir tatt raskere i bruk.

Utvikling av nye digitale verktøy, forbedring av prosesser og nye måter å jobbe på. Dette er viktige elementer i arbeidet for å nå målene våre om lavere utslipp, bedre sikkerhet, økt effektivitet og lavere kostnader. Derfor har Aker BP opprettet et kompetansesenter for integrerte operasjoner som jobber på tvers av organisasjonen.

Kompetansesenteret støtter arbeidet med prosessforbedring og digital utvikling gjennom hele verdikjeden – fra feltutvikling til gjennomføring av vedlikehold og drift offshore. Målet er å skape en felles operasjonsmodell og digital driftstøtte for alle feltene våre, noe som vil redusere kostnader og utslipp, og øke produksjonen.

Datadrevne beslutninger

Tilgang på data, på tvers av avdelinger og funksjoner, gjør oss i stand til å ta bedre avgjørelser. Integrerte operasjoner er ansvarlig for å sikre at beslutninger i planlegging og drift støttes med datadrevet innsikt og analyser basert på fakta.

Sammen med leverandørene arbeider vi for å utvikle ny teknologi og bedre måter å utføre oppgaver på, basert på felles data. Vi legger stor vekt på å utvikle metoder hvor vi på en sikker måte kan løse flere oppgaver fra land.

Kontakt AKER BP: https://akerbp.com/kontakt/