Aker BP ASA

https://www.akerbp.com/

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen.

Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

Selskapet har hovedkontor på Fornebu utenfor Oslo og kontorer i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKERBP’.

Vi skaper det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet