AMS AS

https://www.ams.no/

AMS er en fagbedrift innen industriell IT og produksjon.

I mer enn 30 år har AMS levert løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst til mange store kunder i inn og utland.

Gjennom våre løsninger har vi gjort arbeidsdagen enklere for bedrifter som krever komplett kontroll på produksjonsplaner, produksjonsstyring, maskinstyring og automatisering av interntransport.

Automatisering: La teknologien gjøre jobben ved hjelp av sanntidsbasert produksjonsstyringssystem. Styring av interntransport og automatisert utstyr som rullebaner, hengetransporter, automatkraner, AGV’er, robotlagre og automatlager-systemer samordnes slik at vareflyten best mulig blir tatt vare på i produksjonen. Full produksjonslogistikk og prosesstyring gjennom ett samlede system gir deg full optimalisering av rutiner. Med sanntidsbasert produksjonssystem fra AMS får man en fleksibelt og modulbasert løsning som kan tilpasses en rekke ulike produksjonsmiljøer.

Datafangst: God datafangst er grunnlaget for gode avgjørelser i produksjonen. Datafangst av AMS sørger for at man alltid er oppdatert med nyttig informasjon, og videre tar gode og riktige beslutninger for videre fremdrift. Vi tilbyr web-baserte løsninger som gir brukerne enkel tilgang til all nødvendig informasjon. Om du skal planlegge, overvåke eller registrere informasjon kan man gjøre dette hvor og når som helst med løsninger fra AMS.