andXor AS

http://andxor.no/no/tjenester_losninger/

Lokalisering: Bachetomta Næringspark, Terminalen 9, 3414 Lierstranda
Type virksomhet: Leverandør av løsninger for automatisering, energieffektivisering og Sentral Driftskontroll
Antall ansatte: 2

Om bedriften:
andXor AS  er en totalleverandør av løsninger for automasjon og SD-anlegg, med fokus på å tilby riktig automasjonsløsning for styring av tekniske anlegg. Med dette mener vi at våre leveranser skal strekke seg ut over komponenter, funksjoner og systemer som virker hver for seg. Våre leveranser skal bestå av helhetlige løsninger hvor samspill mellom tekniske systemer og energieffektivisering er i fokus.

Vi samordner styring av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, lys, automatikk for snøsmelting, lastkontroll/maksimalvokter, romkontroll, alarmer osv, og utnytter samspillet mellom anleggene til å effektivisere og optimalisere energibruken i bygg.

Vårt SD-anlegg sikrer interaksjon og integrasjon med tekniske systemer levert av oss, så vel som andre. Systemet er web basert, noe som gjør det tilgjengelig uavhengig av hvor man befinner seg, så lenge man har tilgang til internett.

Vi leverer nye anlegg, rehabiliterer og oppgraderer eksisterende anlegg og utfører automatikkservice. Ved behov utarbeider vi gjerne kundetilpassede service og funksjons-avtaler for å sikre at våre kunders behov og ønsker blir ivaretatt.

 


Daglig leder Christer Berg ved andXor AS svarer:

Hva produserer dere?
Vi leverer løsninger for styring og overvåking av tekniske anlegg i bygg, hvor vi blant annet samordner styring av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, lys, automatikk for snøsmelting, lastkontroll/maksimalvokter, romkontroll, alarmer osv, og utnytter samspillet mellom anleggene til å effektivisere og optimalisere energibruken i bygg.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Kjenner ikke så godt til industri-markedet, da vi i hovedsak arbeider opp imot bygg og rettet mot eiendomsutviklere, utbyggere og byggdriftere. For eiere og driftere av bygg har automatisering og samordning av tekniske anlegg blitt et veldig viktig verktøy for å få kontroll på blant annet energiforbruket. Vi ser et økende behov i markedet for våre tjenester og løsninger!