APX Systems AS

http://www.apx-systems.com/

Systemløsninger, innovasjon og hardware siden 1992.
Ring oss på telefon (+47) 22 90 36 20. Eller send mail til companymail@apx-systems.com og vi tar kontakt.

Hovedkontor i Oslo. Avdelingskontor på Oppdal. Datterselskap på Sri Lanka. Kontor i Shanghai. Vi teller nå 19 personer. Dannet i 2006, med DNA fra 1992.

Vi utvikler og leverer programvare/komplette løsninger (med hardware) til vertikalene som vist under. Listen viser bare et lite utdrag:

Produksjon

 • Varemottak
 • Innkjøpsrutiner
 • Alt innen merking og styring av merkemaskiner, PLSer, strekkodeutstyr, RFID
 • Produksjonsplanlegging
 • Resepturhåndtering med råvareuttrekk
 • Fullskala sporing i alle ledd, med automatisk tilbakekalling
 • Robotstyring, med HMI og SCADA. Alle maskiner snakker sammen

Logistikk

 • Alle mulige lageraktiviteter.
 • Lokasjonsstyring
 • Plukk med truck-, håndterminal eller smartphone. Egen modul for utendørslager med GPS-lokasjonsstyring, kart og gjerne i kombinasjon med RFID
 • EDI, med blant annet pakkseddel nivå 3 og 4
 • Integrasjon med alle ERP-/økonomisystemer

Byggeplass

 • Innkjøp
 • Varemottak
 • Lagerstyring
 • Montasje
 • Utstyrssporing
 • Integrasjoner

Sykehus/helse

 • Sterilforsyning med autoklave- og vaskemaskinintegrasjon
 • Operasjonsstueløsning med sporing
 • Innkjøpsløsninger
 • Lager/logistikkløsning
 • Integrasjoner

Transport

 • Planlegge og legge opp ruter. Egen app med GOOGLE-kart
 • Flåtestyring med ordrestyring
 • Automatisk fraktberegning med 3d-kamera.

Infrastruktur

 • Parkeringsløsninger ved bruk av RFID
 • Sensorteknologi

Butikk

 • Bruk av RFID
 • Varetelling
 • Prøveromsløsning
 • Lager/logistikk
 • Kassaintegrasjon
 • Integrasjoner

Utvikling av APPER og spesialtilpasning av alle ovennevnte løsninger. Integrasjoner i alle retninger og med høy automasjonsgrad.

Ingeniører, utviklere og konsulenter står klare til å hjelpe deg med å effektivisere eller løse utfordringer.

Vi startet i 1993 med det som i dag er Industri 4.0