Atea AS

https://www.atea.no/

Atea er et IT-selskap med 22 kontorer, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Sammen med våre kunder og partnere, bygger våre 1650 medarbeidere Norge med IT. Du finner også Atea i Norge, Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.

Atea har vært gjennom mange spennende epoker i sitt over 50 år lange liv. Vi har preget norsk IT-bransje og ser frem til å gjøre det også i årene fremover. I mange av disse årene har kulturen vært et av de sterkeste kjennetegnene på hvem vi er. En bedriftskultur er som sjelen til en bedrift – og den gjennomgriper alt vi gjør i Atea.

I Atea tar vi kulturen på alvor, vi er en sterkt kulturdrevet organisasjon. Vi betegner vår kultur som en prestasjonskultur. For å bevege oss videre i en slik retning, involverer vi medarbeiderne tett, både når det gjelder styring og valg vi tar i selskapet. Involvering er derfor en av våre grunnpilarer og de ansatte blir utfordret og tar ansvar.

Atea har en tydelig og uttalt visjon, om å være kraftsenteret i norsk IT-bransje – vi skal være ”The Place to Be” og vi skal fortsette med å «bygge Norge med IT». Visjonen er for våre ansatte i Atea er mye mer enn fire fine ord satt sammen. Vår visjon er og skal være levende i selskapet, og retningsgivende for alle våre valg.

Som stor aktør har vi i Atea et samfunns- og miljømessig ansvar. Vi tror på ekte bærekraftsarbeid gjennom satsing på områder nærliggende vår kjernevirksomhet. Atea tilbyr teknologi av og for mennesker, og setter derfor bærekraft som en viktig premissgiver i alle våre tjenester. Vårt mål er å bidra til positiv verdiskapning som skaper forskjeller i dag og i fremtiden.

Vi gjør vår del for å være med på den bærekraftige endringen vi ønsker å se i verden. Vi i Atea tar sikte på å være 100% sirkulær, likeverdige og ha en positiv innvirkning på samfunnet innen 2030. Vi vil oppnå dette gjennom fem ulike mål, og vi satser høyt for å ha noe å strekke oss etter.

Vårt bærekraftsarbeid gjennomføres på tvers av Norden og Baltikum, med en rekke bidragsytere og ledelsen i front. Alle ansatte vil ta del i planen på ulike måter, og denne blir svært viktig for Atea i tiden som kommer, både internt og ekstern. Vi forventer også dette vil være svært positivt ovenfor våre kunder, som stiller strengere og strengere krav på bærekraft. Atea er allerede ledende på bærekraft, og viser et tydelig ansvar gjennom vår nye bærekraftsplan mot 2030.

Bærekraftig livssyklushåndtering av IT er viktigere enn noen gang. For at IT skal kunne være bærekraftig må enhetene våre brukes på nytt flere ganger, og inngå i en sirkulær økonomi. La bærekraft gjennomsyre hele IT-produktets livssyklus, fra produktvalg til avhending.