Aventi Technology AS

http://aventi.no/

Aventi Group AS er en ledende leverandør av automatisering, system-integrasjon, elektroinstallasjon og kommunikasjonsteknologi til norsk industri-, energi- og samferdselssektor.
Aventi består av selskapene Aventi Technology AS, Aventi Installation AS, Aventi Solutions og Aventi Intelligent Communication AS.

Erfaring og kompetanse:
Aventi Technology AS har virksomhet innenfor automatisering og industriteknikk spenner fra instrumentering til SCADA system med prosjektering, programmering, installasjon, drift og vedlikehold av overvåknings- og styringssystemer (SRO) som kjerneområde.
Med over 35 års erfaring og høyt kvalifiserte medarbeidere leverer vi standardiserte og kosteffektive løsninger til norsk industri, energi & miljø og infrastruktur.